ΚΕΣΕΝ MHXANIKΩΝ: Αναβολή έναρξης των κύκλων σπουδών υποψηφίων Μηχανικών Α’ και Β΄ τάξης Ε.Ν. που είχαν προγραμματιστεί για την 14-9-2023

Γνωρίζεται ότι αναβάλλεται για λίγες ημέρες η έναρξη μαθημάτων των κύκλων σπουδών:

  • Υποψηφίων Μηχανικών Α’ τάξης Ε.Ν. 316 Εκπ. Σειράς
  • Υποψηφίων Μηχανικών Β’ τάξης Ε.Ν. 192 Εκπ. Σειράς

για τις οποίες είχε προγραμματιστεί να ξεκινήσουν την 14-9-2023.

 

Η νέα ημερομηνία έναρξης των μαθημάτων θα γνωστοποιηθεί με νεότερη Ανακοίνωση.

 

Ετικέτες: , , ,

ΚΕΣΕΝ ΠΛΟΙΑΡΧΩΝ: ΕΝΑΡΞΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΕΤΟΥΣ 2022-2023 ΜΕ ΔΙΑ ΖΩΣΗΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ

Γνωρίζεται ότι σύμφωνα με την αριθμ. Δ1α/Γ.Π. οικ.:49655/31-08-2022 (Β’ 4604) Κ.Υ.Α. και μέχρι νεωτέρας, οι προγραμματισμένοι εκπαιδευτικοί Κύκλοι Σπουδών υποψηφίων Πλοιάρχων Α’ και Β’ Τάξεως Ε.Ν. καθώς και τα Τμήματα Ειδικής Εκπαίδευσης θα πραγματοποιούνται με τη διαδικασία της δια ζώσης διαδασκαλίας.

Ετικέτες: , , , ,

ΚΕΣΕΝ ΠΛΟΙΑΡΧΩΝ: ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΣΕ ΚΥΚΛΟΥΣ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΑΙΤΗΣΕΙΣ  ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΣΕ ΚΥΚΛΟΥΣ ΣΠΟΥΔΩΝ

Κατόπιν σχετικών ερωτημάτων υποψηφίων σπουδαστών, υπενθυμίζεται ότι η ΑΙΤΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΠΛΟΙΑΡΧΩΝ Ά ΚΑΙ Β΄ ΤΑΞΗΣ Ε.Ν, θα πρέπει σε κάθε περίπτωση  να φέρει και το γνήσιο της υπογραφής του αιτούντος στην Υπεύθυνη Δήλωση (στη δεύτερη σελίδα) .

ΑΙΤΗΣΕΙΣ που δεν φέρουν το γνήσιο της υπογραφής δεν θα γίνονται δεκτές.

 

Ετικέτες: , , , ,

ΚΕΣΕΝ ΠΛΟΙΑΡΧΩΝ: ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΣΕ ΕΙΔΙΚΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΚΥΚΛΟΥΣ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΕΓΓΡΑΦΕΣ- ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΕΓΓΡΑΦΗΣ

Εγγραφές σε Ειδικά Τμήματα και Κύκλους Σπουδών θα γίνονται δεκτές μόνο μέσω  αποστολής δικαιολογητικών δια ταχυμεταφοράς (courier) με σχετική εξουσιοδότηση  στον υπάλληλο courier από τον ενδιαφερόμενο. Η Θυρίδα θα παραλαμβάνει τον  φάκελο μόνο εφόσον είναι πλήρης. Οι ελλιπείς φάκελοι θα επιστρέφονται στον υπάλληλο courier για την επιστροφή τους στον σπουδαστή. Οι ενδιαφερόμενοι προς εγγραφή θα πρέπει να έχουν ήδη ενημερώσει την εταιρεία ή τον υπάλληλο courier για την παραλαβή της σχετικής Βεβαίωσης εγγραφής από την Θυρίδα πριν από την αναχώρησή του από το ΚΕΣΕΝ Πλοιάρχων, ώστε το courier να την αποστείλει στον εγγεγραμμένο σπουδαστή.

ΕΙΔΙΚΑ ΤΜΗΜΑΤΑ

 Οι ενδιαφερόμενοι επιλέγουν την ημερομηνία του Ειδικού Τμήματος στο οποίο επιθυμούν να εγγραφούν. Εφόσον, το Ειδικό Τμήμα που έχουν επιλέξει είναι πλήρες, η εγγραφή τους θα γίνεται για το αμέσως επόμενο διαθέσιμο Τμήμα.

Εφόσον στο φάκελο εμπεριέχονται περισσότερες από μία αιτήσεις εγγραφής, θα πρέπει τα αιτούμενα δικαιολογητικά να επισυνάπτονται σε κάθε αίτηση ξεχωριστά. Υπενθυμίζεται ότι δεν είναι δυνατή η παρακολούθηση πέραν του ενός Τμήματος κατά την ίδια χρονική περίοδο.

ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΣΕ ΕΙΔΙΚΑ ΤΜΗΜΑΤΑ

 ΑΙΤΗΣΕΙΣ  ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΣΕ ΚΥΚΛΟΥΣ ΣΠΟΥΔΩΝ

Η ΑΙΤΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΠΛΟΙΑΡΧΩΝ Ά ΚΑΙ Β΄ ΤΑΞΗΣ Ε.Ν,        θα πρέπει σε κάθε περίπτωση  να φέρει και το γνήσιο της υπογραφής του αιτούντος στην Υπεύθυνη Δήλωση (στη δεύτερη σελίδα).

ΑΙΤΗΣΕΙΣ που δεν φέρουν το γνήσιο της υπογραφής δεν θα γίνονται δεκτές.

 

Ετικέτες: , , , ,

ΚΕΣΕΝ ΠΛΟΙΑΡΧΩΝ: ΚΑΤ΄ΕΞΑΙΡΕΣΗ ΕΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΠΛΟΙΑΡΧΩΝ Α΄-Β΄ΤΑΞΗΣ ΧΩΡΙΣ ΓΝΩΜΑΤΕΥΣΗ ΑΝΥΕ

Σε εφαρμογή οδηγιών ΥΝΑΝΠ για τη λήψη μέτρων αποφυγής διάδοσης του κορωνοϊού- covid-19 και λόγω παρατηρούμενων καθυστερήσεων στην ΑΝΥΕ, παρέχεται ΚΑΤ΄ ΕΞΑΙΡΕΣΗ δυνατότητα εγγραφής χωρίς την προσκόμιση γνωμάτευσης σωματικής ικανότητας από την ΑΝΥΕ στους κάτωθι κύκλους:

  • ΠΛΟΙΑΡΧΟΙ Α΄ ΤΑΞΗΣ (ΣΕΙΡΑ 295, ΕΝΑΡΞΗ 19-11-20)
  • ΠΛΟΙΑΡΧΟΙ Β΄ ΤΑΞΗΣ (ΣΕΙΡΑ 200, ΕΝΑΡΞΗ 18-12-20)

Ωστόσο, προκειμένου να χορηγηθεί το αντίστοιχο δίπλωμα και να καταβληθεί η σχετική επιδότηση, η κατάθεση της υπόψη γνωμάτευσης ΑΝΥΕ είναι ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ το αργότερο μέχρι ολοκλήρωσης των συγκεκριμένων εκπαιδευτικών κύκλων.

Ετικέτες: , , , , ,

ΚΕΣΕΝ ΠΛΟΙΑΡΧΩΝ : ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΕΝΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΚΥΚΛΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΠΛΟΙΑΡΧΩΝ Α΄ ΚΑΙ Β΄ΤΑΞΗΣ Ε.Ν. ΜΕ ΕΞ’ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ (ΤΗΛΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ)

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Γνωρίζεται ότι σύμφωνα με σχετική απόφαση του από 18-09-2020 Συμβουλίου ΚΕΣΕΝ Πλοιάρχων και μέχρι νεωτέρας στο πλαίσιο λήψης μέτρων για την αντιμετώπιση του κορωναϊού (COVID-19), οι προγραμματισμένοι εκπαιδευτικοί Κύκλοι Σπουδών υποψήφιων Πλοιάρχων Α΄ και Β΄ Τάξεως Ε.Ν. θα πραγματοποιούνται με τη διαδικασία της εξ’αποστάσεως διδασκαλίας (τηλεκπαίδευση).

 

Ετικέτες: , , ,