Προχωρημένη εκπαίδευση για εργασίες φορτίου σε Πετρελαιοφόρα A-V/1-1-2 ADVANCED OIL TANKER SAFETY

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ:

 • Πλοίαρχοι – Μηχανικοί πάσης τάξης E.N.
 • Κάτοχοι πτυχίου Κυβερνήτου Α΄- Β΄- Γ΄ τάξης και Μηχανοδηγοί Α΄-Β΄ τάξης οι οποίοι έχουν δικαίωμα διακυβέρνησης ή δ/νσης μηχανοστασίου πλοίου αντίστοιχα σύμφωνα με τα αποδεικτικά ναυτικής ικανότητας.
 • Αντλιωροί.

Απαιτούμενα για εγγραφή:

 

 1. Πιστοποιητικό Βασικής εκπαίδευσης σε πετρελαιοφόρο δεξαμενόπλοιο

              και
2. Θαλάσσια υπηρεσία:
α) 3 μηνών σε πετρελαιοφόρο δεξαμενόπλοιο ή
β) 1 μηνός σε πετρελαιοφόρο δεξαμενόπλοιο, ως υπεράριθμος, κατά την οποία να έχουν διεξαχθεί τουλάχιστον τρεις φορτώσεις και τρεις εκφορτώσεις, με τήρηση εγχειριδίου κατευθυνόμενης εκπαίδευσης από τον υποψήφιο, το οποίο ελέγχεται για την κανονική του συμπλήρωσή του από το ΚΕΣΕΝ.

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ:

 1. Αίτηση.
 2. Φωτοτυπία Αστυνομικής Ταυτότητας (διπλής όψης).
 3. Φωτοτυπία Διπλώματος
 4. Φωτοτυπία από Ναυτικό Φυλλάδιο (σελίδες 1 – 4 – 5)
 5. Φωτοτυπία τελευταίας απόλυσης – ναυτολόγησης.
 6. Φωτοτυπία πιστοποιητικού Tanker Safety Basic (Oil ή Chemical)
 7. Τρεις (03) μήνες θαλάσσια υπηρεσία (ναυτικό φυλλάδιο) σε πετρελαιοφόρο ή χημικό δεξαμενόπλοιο
 8. ΓΙΑ ΚΑΤΩΤΕΡΑ ΠΛΗΡΩΜΑΤΑ απαιτείται υπηρεσία αντλιωρού.
 9. ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ απαιτείται σχετική βεβαίωση παρακολούθησης από την ΔΕΚΝ Δ (2ας Μεραρχίας 18 1ος όροφος).

Πρόγραμμα Ειδικού Τμήματος

Επισημαίνεται ότι:

 • Τα δικαιολογητικά που κατατίθενται σε φωτοαντίγραφο θα ελέγχονται ως προς τη γνησιότητά τους ή θα αντιπαραβάλλονται με τα πρωτότυπα.
 • Το παρόν ειδικό τμήμα πραγματοποιείται στο ΚΕΣΕΝ Πλοιάρχων.

Ημέρες Φοίτησης:10

Εάν το πιστοποιητικό έχει λήξει και δεν υπάρχει η απαιτούμενη θαλάσσια υπηρεσία για να ανανεωθεί από την ΔΕΚΝ Δ πατήστε εδώ

Ετικέτες: , ,

Comments are Closed on this Post