Εκπαίδευση στον προσομοιωτή μηχανοστασίου και στα ηλεκτρικά πνευματικά συστήματα ελέγχου (ENGINE SIMULATOR)

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ:

Μηχανικοί Α’ ή Β’ τάξης E.N.

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ:

  1. Αίτηση.
  2. Φωτοτυπία Διπλώματος Μηχανικού Α’ Β’ τάξης Ε.Ν. σε ισχύ.
  3. Φωτοτυπία Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας.
  4. Φωτοτυπία από Ναυτικό Φυλλάδιο (σελίδες 1 4 5 ) & τελευταίας Ναυτολόγησης Απόλυσης.
  5. Μία (1) πρόσφατη έγχρωμη φωτογραφία διαστάσεων 3,6 × 3,6 cm
  6. ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΛΗΞΗΣ ΤΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ ΦΥΛΛΑΔΙΟΥ, φωτοτυπία της σελίδας επαναθεώρησης (επανυπογραφή ναυτικού).
  7. ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ απαιτείται σχετική βεβαίωση παρακολούθησης από την ΔΕΚΝ Δ (2ας Μεραρχίας 18 1ος όροφος).

Πρόγραμμα Ειδικού Τμήματος 2023-2024

Επισημαίνεται ότι:

  • Τα δικαιολογητικά που κατατίθενται σε φωτοαντίγραφο θα ελέγχονται ως προς τη γνησιότητά τους ή θα αντιπαραβάλλονται με τα πρωτότυπα.
  • Το παρόν ειδικό τμήμα πραγματοποιείται στο Κ.Ε.Σ.Ε.Ν. Μηχανικών.

Ημέρες Φοίτησης:9

Σχετικό άρθρο:  Υποχρέωση κατοχής πιστοποιητικών ERS-ERM

 

Ετικέτες: , ,

Comments are Closed on this Post