Εκπαίδευση στον προσομοιωτή μηχανοστασίου και στα ηλεκτρικά πνευματικά συστήματα ελέγχου (ENGINE SIMULATOR)

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ:

Μηχανικοί Α’ ή Β’ τάξης E.N.

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ:

  1. Αίτηση.
  2. Φωτοτυπία διπλώματος Α΄ ή Β΄ τάξης Μηχανικού.
  3. Φωτοτυπία στοιχείων από το Ναυτικό Φυλλάδιο (σελ. 1-4-5)
  4. Φωτοτυπία αστυνομικής ταυτότητας (διπλής όψης)
  5. Δύο (02) πρόσφατες όμοιες και έγχρωμες φωτογραφίες διαστάσεων 3χ3.
  6. ΓΙΑ ΝΑΥΤΟΛΟΓΗΜΕΝΟΥΣ): ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΠΛΟΙΑΡΧΟΥ ότι επιτρέπει την απουσία από το πλοίο από την έναρξη ως τη λήξη της φοίτησης.
  7. ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΛΗΞΗΣ ΤΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ ΦΥΛΛΑΔΙΟΥ, φωτοτυπία της σελίδας επαναθεώρησης (επανυπογραφή ναυτικού).
  8. ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ απαιτείται σχετική βεβαίωση παρακολούθησης από την ΔΕΚΝ Δ (2ας Μεραρχίας 18 1ος όροφος).

Πρόγραμμα Ειδικού Τμήματος 2021-2022

Επισημαίνεται ότι:

  • Τα δικαιολογητικά που κατατίθενται σε φωτοαντίγραφο θα ελέγχονται ως προς τη γνησιότητά τους ή θα αντιπαραβάλλονται με τα πρωτότυπα.
  • Το παρόν ειδικό τμήμα πραγματοποιείται στο ΚΕΣΕΝ Μηχανικών.

Ημέρες Φοίτησης:9

Σχετικό άρθρο:  Υποχρέωση κατοχής πιστοποιητικών ERS-ERM

 

Ετικέτες: , ,

Comments are Closed on this Post