Επανεξέταση – Ανανέωση Πιστοποιητικών

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ:

 • Όλοι οι ναυτικοί κάτοχοι των κάτωθι πιστοποιητικών  οι οποίοι δεν έχουν την απαιτούμενη θαλάσσια υπηρεσία (ΕΚΤΟΣ του MEDICAL CARE) που προβλέπεται για την ανανέωση τους:
  1. Ro-Ro
  2. Tanker Safety Basic
  3. Tanker Safety Advanced
  4. Tanker Safety Chemical
  5. Tanker Safety LPG-LNG
  6. Medical Care
 • Για να ανανεωθεί κάποιο από τα παραπάνω πιστοποιητικά (με επανεξέταση) στο ΚΕΣΕΝ θα πρέπει να έχει λήξει ή να λήγει στους επόμενους 6 μήνες.

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ:

 1. Αίτηση.
 2. Φωτοτυπία τελευταίας απόλυσης – ναυτολόγησης.
 3. Φωτοτυπία το πιστοποιητικό προς ανανέωση.
 4. ΓΙΑ ΝΑΥΤΟΛΟΓΗΜΕΝΟΥΣ: Βεβαίωση Πλοιάρχου ότι επιτρέπει την απουσία από το πλοίο από την έναρξη έως την λήξη της φοίτησης.
 5. ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΛΗΞΗΣ ΤΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ ΦΥΛΛΑΔΙΟΥ, φωτοτυπία της σελίδας επανυπογραφής ναυτικού.
 6. ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ απαιτείται σχετική βεβαίωση παρακολούθησης από την ΔΕΚΝ Δ (2ας Μεραρχίας 18 1ος όροφος).

 Πρόγραμμα επανεξετάσεων

Επισημαίνεται ότι:

 • Τα δικαιολογητικά που κατατίθενται σε φωτοαντίγραφο θα ελέγχονται ως προς τη γνησιότητά τους ή θα αντιπαραβάλλονται με τα πρωτότυπα..

Ημέρες Φοίτησης:1

 

Ετικέτες: , ,

Comments are Closed on this Post