Συχνες Ερωτησεις

Κύκλοι Σπουδών Πλοιάρχων - Μηχανικών

1. Μπορώ να προσκομίσω Πιστοποιητικό συμμετοχής(παραπεμπτικό) από την ΔΕΚΝ Δ΄( 2ας Μεραρχίας 18 1ος όροφος) για 1/3  ή 2/3 χρόνου θαλάσσιας υπηρεσίας ή για τον τελευταίο κύκλο(3/3 και υγειονομική εξέταση) μετά την έναρξη των μαθημάτων του Κύκλου Σπουδών;


 

2. Έως πότε έχω προθεσμία να δηλώσω οφειλόμενα μαθήματα από κύκλο;


 

3. Μέχρι πόσα οφειλόμενα μαθήματα μπορώ να δηλώσω στην κανονική εξεταστική και μέχρι πόσα στην εμβόλιμη εξεταστική;


 

4. Εάν είχα φοιτήσει σε έναν από τους δύο κύκλους Σπουδών Α’ ΠΛΟΙΑΡΧΩΝ ή  Α' ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ με τον Παλαιό Κανονισμό και οφείλω μαθήματα εξετάζομαι σε αυτά;

 

5. Πότε σταματάνε οι εγγραφές για τους Κύκλους σπουδών;


 

Ειδικά τμήματα Πλοιάρχων

1. Έχω Ro-Ro που έχουν εκδοθεί από Λιμενική Αρχή και έχουν λήξει. Μπορώ να τα ανανεώσω στο ΚΕΣΕΝ ;


2. Έχουν λήξει και τα δυο ή το ένα από τα δύο Ro-Ro που έχω από το ΚΕΣΕΝ. Πως μπορώ να τα ανανεώσω;


3. Μπορώ να γραφτώ από απόσταση σε κάποιο ειδικό τμήμα του ΚΕΣΕΝ Πλοιάρχων ή μπορώ να κάνω προεγγραφή τηλεφωνικά ή μπορεί να με γράψει κάποιος άλλος;


4. Μετά την παρακολούθηση ενός ειδικού τμήματος από που θα παραλάβω το πιστοποιητικό μου και σε πόσες μέρες;


5. Μου λείπουν απαιτούμενα δικαιολογητικά για να εγγραφώ σε κάποιο ειδικό τμήμα. Μπορώ να χρωστάω δικαιολογητικά και να γραφτώ στο τμήμα;


6. Χρειάζεται να πληρώσω κάποια δίδακτρα για την φοίτηση μου στο ΚΕΣΕΝ;


7. Πρόκειται να ναυτολογηθώ σύντομα. Μπορώ να πάρω βεβαίωση φοίτησης πριν εκδοθούν τα πιστοποιητικά;


8. Με ποιόν άλλο τρόπο μπορώ να πάρω πιστοποιητικό Ro-Ro εκτός του να φοιτήσω στο ΚΕΣΕΝ Πλοιάρχων;


9. Πότε σταματάνε οι εγγραφές για τα ειδικά τμήματα;


10. Είμαι εγγεγραμμένος σε Τμήμα Ειδ. Εκπαίδευσης. Μπορώ να παρακολουθήσω το ίδιο Τμήμα προγενέστερης προγραμματισμένης ημερομηνίας;

 

Ειδικά τμήματα Μηχανικών

1. Μπορώ να κάνω αλλαγή ημερομηνίας μετά την εγγραφή μου σε Ειδικά Τμήματα ΚΕΣΕΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΜΑΝΙΛΑ –ERM/ERS- ERM ΣΥΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟ) ;  
2. Μέτα από την φοίτηση μου στο Ειδικό Τμήμα Προσαρμογής Γνώσεων ΜΑΝΙΛΑ παίρνω το Νέου τύπου Δίπλωμα από το ΚΕΣΕΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ;  
3. Μέτα από την φοίτηση μου στο Ειδικό Τμήμα Προσομοιωτού Μηχανοστασίου- Ηλεκτρικών Πνευματικών Συστημάτων Ελέγχου (ΕRM-ERS) ή ERM (ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟ) παίρνω το Νέου τύπου Πιστοποιητικό από το ΚΕΣΕΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ;
4. Πως μπορώ να φοιτήσω στο ERM (ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟ);
5. Πότε σταματάνε οι εγγραφές για τα ειδικά τμήματα;          

Απουσίες

Απουσίες Εκπαιδευτικών Κύκλων Σπουδών


Απουσίες Τμημάτων Ειδικής Εκπαίδευσης και G.OC.-R.O.C.

 

Επιδοτήσεις

 

Επιδότηση Εκπαιδευτικών Κύκλων Σπουδών