ΚΕΣΕΝ ΡΗ-ΡΕ (Ραδιοηλεκτρονικών-Ραδιοεπικοινωνιών)

Γραμματεία

ΚΕΣΕΝ ΡΗ-ΡΕ

24 ώρες το 24ωρο

 

Αίτηση Εγγραφής

 Το ΚΕΣΕΝ ΡΗ-ΡΕ λειτουργεί σύμφωνα με τα πρότυπα της Δ.Σ.  STCW 78, όπως τροποποιήθηκε το 2010 και ισχύει μέχρι σήμερα, η δε λειτουργία του επιχορηγείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση.

Το κύριο αντικείμενο εκπαίδευσης του ΚΕΣΕΝ ΡΗ-ΡΕ είναι οι Ραδιοεπικοινωνίες (σύστημα GMDSS) όπως προβλέπονται σήμερα από τη Δ.Σ. ΠΑΑΖΕΘ (SOLAS) του Διεθνούς Ναυτιλιακού Οργανισμού (ΙΜΟ) και τους Διεθνείς Κανονισμούς Ραδιοεπικοινωνιών της Διεθνούς Ένωσης Ραδιοεπικοινωνιών (ITU).

Το ΚΕΣΕΝ ΡΗ-ΡΕ λειτουργεί από 1η Σεπτεμβρίου μέχρι 10 Ιουλίου (εκπαιδευτικό έτος). Για τους κύκλους του Ειδικού GOC και τους κύκλους του Εκσυγχρονισμού γνώσεων (συνεχούς ικανότητας), το εκπαιδευτικό έτος παρατείνεται μέχρι και 19 Ιουλίου.