ΚΕΣΕΝ Μηχανικων

espa         fb_icon_325x325

Στο Κ.Ε.Σ.Ε.Ν. Μηχανικών πραγματοποιούνται:

1.Εκπαιδευτικοί κύκλοι σπουδών για την απόκτηση διπλώματος Α’ και Β’  τάξης Μηχανικού Ε.Ν.

 

 

 

2.Ειδικά τμήματα επιμόρφωσης για την πιστοποίηση Μηχανικών Ε.Ν.

 


3. Λοιπές Αιτήσεις

 

 4. Αξιολόγηση παρεχόμενων υπηρεσιών

Έχοντας ως στόχο τη συνεχή βελτίωση των υπηρεσιών που σας παρέχουμε θα θέλαμε να αξιολογήσετε τις εμπειρίες σας από τη συνεργασία με την υπηρεσία μας, και να συμπληρώσετε τη φόρμα αξιολόγησης.

Εναλλακτικά μπορείτε να εκτυπώσετε από εδώ το ερωτηματολόγιο και στη συνέχεια να ρίξετε το συμπληρωμένο έντυπο στο κυτίο που έχει τοποθετηθεί στην Υπηρεσία μας, ή να το στείλετε με e-mail στην ηλεκτρονική διεύθυνση kesenm@hcg.gr

 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΕΣΕΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 2023-2024