ΚΕΣΕΝ Μηχανικων

espa

Στο Κ.Ε.Σ.Ε.Ν. Μηχανικών πραγματοποιούνται:

1.Εκπαιδευτικοί κύκλοι σπουδών για την απόκτηση διπλώματος Α’ και Β’  τάξης Μηχανικού Ε.Ν.

 

 

 

2.Ειδικά τμήματα επιμόρφωσης για την πιστοποίηση Μηχανικών Ε.Ν.

 

 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΕΣΕΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 2020-2021