Ειδικό σχολείο αξιωματικού ασφάλειας πλοίου SHIP SECURITY OFFICER (SSO) A-VI/5

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ:

 • Πλοίαρχοι πάσης τάξης Ε.Ν.
 • Δύνανται επίσης να φοιτήσουν και Μηχανικοί Α΄ Β΄ Γ΄ τάξεως Ε.Ν. εφόσον βεβαιωθεί εγγράφως από Ναυτιλιακή Εταιρεία ότι πρόκειται να τους ανατεθούν καθήκοντα S.S.O.

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ:

 1. Αίτηση.
 2. Φωτοτυπία Αστυνομικής Ταυτότητας (διπλής όψης).
 3. Φωτοτυπία Διπλώματος
 4. Φωτοτυπία στοιχείων Ναυτικού Φυλλαδίου (σελίδες 1 – 4 – 5)
 5. Φωτοτυπία τελευταίας απόλυσης – ναυτολόγησης.
 6. ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΛΗΞΗΣ ΤΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ ΦΥΛΛΑΔΙΟΥ, φωτοτυπία της σελίδας επανυπογραφής  ναυτικού.
 7. ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ Ε.Ν.: Φωτοτυπία Διπλώματος Μηχανικού Α΄-Β΄-Γ΄ τάξης Ε.Ν. και βεβαίωση ναυτιλιακής εταιρείας ότι εργάζεται ή ότι πρόκειται να εργαστεί ως υπεύθυνος ασφάλειας πλοίου (S.S.O.)
 8. ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ απαιτείται σχετική βεβαίωση παρακολούθησης από την ΔΕΚΝ Δ (2ας Μεραρχίας 18 1ος όροφος).

Πρόγραμμα Ειδικού Τμήματος

Επισημαίνεται ότι:

 • Τα δικαιολογητικά που κατατίθενται σε φωτοαντίγραφο θα ελέγχονται ως προς τη γνησιότητά τους ή θα αντιπαραβάλλονται με τα πρωτότυπα.
 • Το παρόν ειδικό τμήμα πραγματοποιείται στο ΚΕΣΕΝ Πλοιάρχων

Ημέρες φοίτησης:2

 

Ετικέτες: , ,

Comments are Closed on this Post