Προσαρμογή γνώσεων Πλοιάρχων πάσης τάξης Ε.Ν. (STCW Manila 2010 amendments)

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ:

Πλοίαρχοι πάσης τάξης Ε.Ν.

Η αναθεώρηση των διατάξεων της Σύμβασης «Περί Προτύπων Εκπαίδευσης και Ασφαλούς τήρησης Φυλακής» (τροποποιήσεις Μανίλα 2010), προβλέπει τη φοίτηση σε ειδικό τμήμα για την υποχρεωτική αντικατάσταση των Αποδεικτικών Ναυτικής Ικανότητας Αξιωματικών πάσης τάξης Ε.Ν..

Τα παλιά πιστοποιητικά ναυτικής ικανότητας (δίπλωμα) είχαν ισχύ, μέχρι την 31η Δεκεμβρίου 2016

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ:

  1. Αίτηση.
  2. Φωτοτυπία Αστυνομικής Ταυτότητας (διπλής όψης).
  3. Φωτοτυπία Διπλώματος.
  4. Φωτοτυπία στοιχείων Ναυτικού Φυλλαδίου (σελίδες 1 – 4 – 5).
  5. Φωτοτυπία τελευταίας απόλυσης – ναυτολόγησης.
  6. ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΛΗΞΗΣ ΤΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ ΦΥΛΛΑΔΙΟΥ, φωτοτυπία της σελίδας επανυπογραφής  ναυτικού.
  7. ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ απαιτείται σχετική βεβαίωση παρακολούθησης από την ΔΕΚΝ Δ (2ας Μεραρχίας 18 1ος όροφος).

Πρόγραμμα Ειδικού Τμήματος Α και Β Πλοίαρχοι

Πρόγραμμα Ειδικού Τμήματος Γ Πλοίαρχοι

Επισημαίνεται ότι:

  • Τα δικαιολογητικά που κατατίθενται σε φωτοαντίγραφο θα ελέγχονται ως προς τη γνησιότητά τους ή θα αντιπαραβάλλονται με τα πρωτότυπα.
  • Το παρόν ειδικό τμήμα πραγματοποιείται στο ΚΕΣΕΝ Πλοιάρχων.

Ημέρες Φοίτησης:

1 ήμερα Πλοίαρχοι Α και Β τάξης

3 ημέρες Πλοίαρχοι Γ τάξης

 

Ετικέτες: , ,

Comments are Closed on this Post