ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΕΓΓΡΑΦΗΣ – ΠΡΟΕΓΓΡΑΦΗΣ ΣΠΟΥΔΑΣΤΗ

espa

Στα ΚΕΣΕΝ Πλοιάρχων – Μηχανικών εγγραφές πραγματοποιούνται Δευτέρα έως Παρασκευή 08.00-13.00:

  1. με αυτοπρόσωπη παρουσία του ενδιαφερομένου στην αντίστοιχη γραμματεία καταθέτοντας ΟΛΑ τα απαραίτητα δικαιολογητικά.
  2. με αυτοπρόσωπη παρουσία εξουσιοδοτημένου τρίτου προσώπου (θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής εξουσιοδότηση) ενεργώντας για την εγγραφή του ενδιαφερόμενου σπουδαστή στην αντίστοιχη γραμματεία καταθέτοντας ΟΛΑ τα απαραίτητα δικαιολογητικά.

ΟΔΗΓΙΕΣ σχετικά με την ισχύ των ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΕΩΝ πατήστε εδώ

Προεγγραφές (Προσοχή !!!!! Το παρακάτω άρθρο, αφορά μόνο υποψήφιους σπουδαστές για προαγωγικούς κύκλους σπουδών ΠΛΟΙΑΡΧΩΝ και ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Α΄- Β΄ τάξης Ε.Ν.):

Οι εγγραφές λήγουν δύο εβδομάδες πριν από την έναρξη κάθε εκπαιδευτικού κύκλου.Υποψήφιοι που βρίσκονται κατά την περίοδο των εγγραφών μακριά από την πόλη, στην οποία εδρεύει το ΚΕΣΕΝ, μπορούν να αιτηθούν προσωρινή εγγραφή (προεγγραφή) με μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (Επικοινωνια) που πρέπει να περιέρχεται στη Γραμματεία του Κέντρου μέχρι και δύο βδομάδες πριν την έναρξη των μαθημάτων.

Ως μακριά από την πόλη, στην οποία εδρεύει το ΚΕΣΕΝ, θεωρούνται όσοι-ες βρίσκονται ναυτολογημένοι-ες ή εκτός Νομού Αττικής

Προκειμένου για τη διασφάλιση της ανωτέρω προϋπόθεσης, η αίτηση προεγγραφής, για να γίνει δεκτή απαιτείται να είναι θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής τους από τον πλοίαρχο ή από δημόσια αρχή της περιοχής τους (όχι μέσω gov.gr).

Οι υποψήφιοι της κατηγορίας αυτής είναι υποχρεωμένοι να υποβάλλουν τα δικαιολογητικά που προβλέπονται, το αργότερο μέχρι και την προηγούμενη ημέρα από την έναρξη των μαθημάτων.

Υποψήφιοι Β Πλοίαρχοι – Β Μηχανικοί που φοιτούν ήδη σε κύκλο σπουδών και ως εκ τούτου βρίσκονται στην έδρα του ΚΕΣΕΝ, δεν δύνανται να αιτηθούν προσωρινή εγγραφή  (προεγγραφή) σε έτερο κύκλο σπουδών. Ως εκ τούτου οφείλουν να εγγραφούν στον κύκλο σπουδών που επιθυμούν το αργότερο δύο εβδομάδες πριν από την έναρξη του.