ΚΕΣΕΝ Πλοιαρχων

Στο Κ.Ε.Σ.Ε.Ν. Πλοιάρχων πραγματοποιούνται:

1.Εκπαιδευτικοί κύκλοι σπουδών για την απόκτηση διπλώματος Πλοιάρχου Β’ και Α τάξης Ε.Ν.

 

 

2.Ειδικά τμήματα επιμόρφωσης για την πιστοποίηση Αξιωματικών και πληρωμάτων Ε.Ν.

 

 

Πρόγραμμα Σπουδών ΚΕΣΕΝ Πλοιάρχων 2018-2019