ΚΕΣΕΝ Πλοιάρχων

Στο Κ.Ε.Σ.Ε.Ν/ Πλοιάρχων πραγματοποιούνται:

 

 

2.Ειδικά τμήματα επιμόρφωσης για την πιστοποίηση Αξιωματικών και πληρωμάτων Ε.Ν.

 

 

Πρόγραμμα Σπουδών ΚΕΣΕΝ Πλοιάρχων 2019-2020