ΚΕΣΕΝ Πλοιάρχων

espa

Στο Κ.Ε.Σ.Ε.Ν/ Πλοιάρχων πραγματοποιούνται:

 

   1.Εκπαιδευτικοί κύκλοι σπουδών για την απόκτηση διπλώματος Α’ και Β’                   τάξης Πλοιάρχων Ε.Ν.

2.Ειδικά τμήματα επιμόρφωσης για την πιστοποίηση Αξιωματικών και                 πληρωμάτων Ε.Ν.

 3. Λοιπές αιτήσεις*:

*(Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν τις συγκεκριμένες αιτήσεις στο e-mail kesenpl@hcg.gr).

α) Αιτήσεις επανεξέτασης οφειλόμενων μαθημάτων

Για την αίτηση Πλοιάρχων Α΄ (πατήστε εδώ )

Για την αίτηση Πλοιάρχων B΄ (ΠΑΛΑΙΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ) (πατήστε εδώ )

Για την αίτηση Πλοιάρχων B΄ (ΝΕΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ) (πατήστε εδώ )

β) Αίτηση χορήγησης βεβαίωσης φοίτησης (πατήστε εδώ )

γ) Αίτηση αναβαθμολόγησης (ένσταση) γραπτού (πατήστε εδώ )

δ) Αίτηση χορήγησης αντιγράφου πιστοποιητικού, λόγω απώλειας ή καταστροφής, το οποίο έχει εκδοθεί από το ΚΕΣΕΝ Πλοιάρχων (πατήστε εδώ )

ε) Για να αξιολογήσετε τις παρεχόμενες υπηρεσίες του ΚΕΣΕΝ Πλοιάρχων, και να        συμπληρώσετε τη σχετική φόρμα (πατήστε εδώ )

στ) Για δικαιολογητικά επιδότησης Υποψήφιων Πλοιάρχων Ά και Β΄ Τάξης Ε.Ν. (πατήστε εδώ )

ε) Αίτηση γενική για διάφορα προσωπικά αιτήματα- αναφορές (πατήστε εδω)

4. Οδηγίες εισόδου και χρήσης ηλεκτρονικής πλατφόρμας «Microsoft Teams»