ΚΕΣΕΝ Πλοιάρχων

espa

Στο Κ.Ε.Σ.Ε.Ν/ Πλοιάρχων πραγματοποιούνται:

 

   1.Εκπαιδευτικοί κύκλοι σπουδών για την απόκτηση διπλώματος Α’ και Β’                   τάξης Πλοιάρχων Ε.Ν.

2.Ειδικά τμήματα επιμόρφωσης για την πιστοποίηση Αξιωματικών και                 πληρωμάτων Ε.Ν.

 3. Λοιπές αιτήσεις*:

*(Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν τις συγκεκριμένες αιτήσεις στο e-mail kesenpl@hcg.gr).

α) Δηλώσεις επανεξέτασης οφειλόμενων μαθημάτων

Για την αίτηση Πλοιάρχων Α΄ πατήστε εδώ.

Για την αίτηση Πλοιάρχων B΄ (ΠΑΛΑΙΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ) πατήστε εδώ.

Για την αίτηση Πλοιάρχων B΄ (ΝΕΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ) πατήστε εδώ.

 β) Αίτηση χορήγησης βεβαίωσης φοίτησης (πατήστε εδώ)

4. Για δικαιολογητικά επιδότησης Υποψήφιων Πλοιάρχων Ά και Β΄ Τάξης Ε.Ν. πατήστε εδώ.

5. Οδηγίες εισόδου και χρήσης ηλεκτρονικής πλατφόρμας «Microsoft Teams»

Πρόγραμμα Σπουδών ΚΕΣΕΝ Πλοιάρχων 2021-2022