ΚΕΣΕΝ Πλοιάρχων

espa

Στο Κ.Ε.Σ.Ε.Ν/ Πλοιάρχων πραγματοποιούνται:

 

       1.Εκπαιδευτικοί κύκλοι σπουδών για την απόκτηση διπλώματος Α’ και Β’                   τάξης Πλοιάρχων Ε.Ν.

 

 

2.Ειδικά τμήματα επιμόρφωσης για την πιστοποίηση Αξιωματικών και                 πληρωμάτων Ε.Ν.

 

 

Πρόγραμμα Σπουδών ΚΕΣΕΝ Πλοιάρχων 2020-2021