ΚΕΣΕΝ ΠΛΟΙΑΡΧΩΝ: Ανακοίνωση πρόσληψης ωρομίσθιου εκπαιδευτικού προσωπικού (02 Πλοιάρχων Ε.Ν.-01 Η/Μ) ΚΕΣΕΝ/Π για το έτος 2021-22

Comments are Closed on this Post