• ΚΕΣΕΝ MHXANIKΩΝ: Πρόγραμμα εξεταστικής περιόδου Απριλίου 2024
 • ΚΕΣΕΝ ΠΛΟΙΑΡΧΩΝ: Αποτελέσματα εμβόλιμης εξεταστικής περιόδου ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2024 υποψήφιων ΠΛΟΙΑΡΧΩΝ Β’
 • ΚΕΣΕΝ ΠΛΟΙΑΡΧΩΝ: Πρόγραμμα εμβόλιμης εξεταστικής περιόδου ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2024 υποψήφιων ΠΛΟΙΑΡΧΩΝ Β’
 • ΚΕΣΕΝ ΠΛΟΙΑΡΧΩΝ: Αποτελέσματα εξεταστικής περιόδου Μαρτίου 2024 υποψήφιων Πλοιάρχων B’ Τάξης Ε.Ν. .
 • ΚΕΣΕΝ ΠΛΟΙΑΡΧΩΝ: Αποτελέσματα υποψήφιων Πλοιάρχων A’ Τάξης Ε.Ν. εξεταστικής περιόδου ΜΑΡΤΙΟΥ 2024.
 • ΚΕΣΕΝ MHXANIKΩΝ: Πρόγραμμα εξεταστικής περιόδου Μαρτίου 2024
 • ΚΕΣΕΝ ΠΛΟΙΑΡΧΩΝ: Πρόγραμμα εξεταστικής περιόδου Μαρτίου 2024.
 • ΚΕΣΕΝ ΠΛΟΙΑΡΧΩΝ: Εξεταστική περίοδος Μαρτίου 2024- Προθεσμία υποβολής αιτήσεων
 • ΚΕΣΕΝ ΠΛΟΙΑΡΧΩΝ: Αποτελέσματα εμβόλιμης εξεταστικής περιόδου ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2024 υποψήφιων ΠΛΟΙΑΡΧΩΝ Β’
 • ΚΕΣΕΝ ΠΛΟΙΑΡΧΩΝ: Πρόγραμμα εμβόλιμης εξεταστικής περιόδου ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2024 υποψήφιων ΠΛΟΙΑΡΧΩΝ Β’
 • ΚΕΣΕΝ ΠΛΟΙΑΡΧΩΝ: Αποτελέσματα υποψήφιων Πλοιάρχων B’ Τάξης Ε.Ν. εξεταστικής περιόδου Ιανουαρίου 2024.
 • ΚΕΣΕΝ ΠΛΟΙΑΡΧΩΝ: Αποτελέσματα υποψήφιων Πλοιάρχων A’ Τάξης Ε.Ν. εξεταστικής περιόδου ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2024.
 • ΚΕΣΕΝ ΠΛΟΙΑΡΧΩΝ: Διεξαγωγή του ειδικού τμήματος LPG-LNG (ADVANCED LIQUEFIED GAS TANKER SAFETY) της 29-01-2024, με τηλεκπαίδευση
 • ΚΕΣΕΝ ΠΛΟΙΑΡΧΩΝ: Πρόγραμμα εξεταστικής περιόδου Ιανουαρίου 2024.
 • ΚΕΣΕΝ MHXANIKΩΝ: Ανακοίνωση πρόσληψης ωρομισθίου εκπαιδευτικού προσωπικού για το εκπαιδευτικό έτος 2023-2024
 • ΚΕΣΕΝ MHXANIKΩΝ: Πρόγραμμα εξεταστικής περιόδου Ιανουαρίου 2024
 • ΚΕΣΕΝ ΠΛΟΙΑΡΧΩΝ: Εξεταστική περίοδος Ιανουάριος 2024- Προθεσμία υποβολής αιτήσεων
 • ΚΕΣΕΝ ΠΛΟΙΑΡΧΩΝ: Αποτελέσματα εμβόλιμης εξεταστικής περιόδου Νοεμβρίου 2023 υποψήφιων ΠΛΟΙΑΡΧΩΝ Β’
 • ΚΕΣΕΝ ΠΛΟΙΑΡΧΩΝ: Πρόγραμμα εμβόλιμης εξεταστικής περιόδου Νοεμβρίου- Δεκεμβρίου 2023 υποψήφιων ΠΛΟΙΑΡΧΩΝ Β’
 • ΚΕΣΕΝ ΠΛΟΙΑΡΧΩΝ: Αποτελέσματα υποψήφιων Πλοιάρχων B’ Τάξης Ε.Ν. εξεταστικής περιόδου Νοεμβρίου 2023.
 • ΚΕΣΕΝ ΠΛΟΙΑΡΧΩΝ: Ανακοίνωση πρόσληψης ωρομισθίου εκπαιδευτικού προσωπικού για το εκπαιδευτικό έτος 2023-2024
 • ΚΕΣΕΝ ΠΛΟΙΑΡΧΩΝ: Αποτελέσματα υποψήφιων Πλοιάρχων A’ Τάξης Ε.Ν. εξεταστικής περιόδου ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2023.
 • ΚΕΣΕΝ ΠΛΟΙΑΡΧΩΝ: Πρόγραμμα εξεταστικής περιόδου, Νοεμβρίου 2023.
 • ΚΕΣΕΝ ΠΛΟΙΑΡΧΩΝ: Εξεταστική περίοδος Νοεμβρίου 2023- Προθεσμία υποβολής αιτήσεων (UPDATE)
 • ΚΕΣΕΝ ΠΛΟΙΑΡΧΩΝ: Αναβολή έναρξης ειδικών τμημάτων εκπαίδευσης