• Πρόγραμμα εξεταστικής περιόδου ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ υποψηφίων Μηχανικών Α’ και Β’ τάξης Ε.Ν.

 • Ανακοίνωση πρόσληψης ωρομισθίου εκπαιδευτικού προσωπικού ΚΕΣΕΝ Μηχανικών για το εκπαιδευτικό έτος 2016-2017

 • Έκτακτα ειδικά τμήματα ΚΕΣΕΝ Πλοιάρχων

 • Ειδικά Τμήματα Ιατρικής Μέριμνας ΚΕΣΕΝ Πλοιάρχων

 • Ανακοίνωση πρόσληψης ωρομισθίου εκπαιδευτικού προσωπικού ΚΕΣΕΝ Μηχανικών για το εκπαιδευτικό έτος 2016-2017

 • Πρόγραμμα εξεταστικής περιόδου ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ υποψηφίων Μηχανικών Α’ και Β’ τάξης Ε.Ν.

 • Πρόγραμμα εξεταστικής και εμβόλιμης εξεταστικής περιόδου ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ υποψηφίων Μηχανικών Α’ και Β’ τάξης Ε.Ν.

 • Ματαίωση Προγραμματισμένων Ειδικών Τμημάτων ECDIS και ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΚΕΣΕΝ Πλοιάρχων

 • Ανακοίνωση πρόσληψης ωρομισθίου εκπαιδευτικού προσωπικού ΚΕΣΕΝ Μηχανικών για το εκπαιδευτικό έτος 2016-2017

 • Ματαίωση Προγραμματισμένων Ειδικών Τμημάτων και Εξετάσεων BTM-BRM, ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΚΕΣΕΝ Πλοιάρχων

 • Υποχρέωση κατοχής πιστοποιητικών ERS-ERM

 • Ματαίωση Προγραμματισμένων Ειδικών Τμημάτων και Εξετάσεων ECDIS, ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΚΕΣΕΝ Πλοιάρχων

 • Ακύρωση τμήματος ειδικής εκπαίδευσης στο προσομοιωτή μηχανοστασίου ERM-ERS

 • Ανακοίνωση πρόσληψης ωρομισθίου καθηγητή ειδικότητας Κοινωνιολόγου στο ΚΕΣΕΝ Πλοιάρχων για το εκπαιδευτικό έτος 2016-2017

 • Έναρξη εγγραφών στο ΚΕΣΕΝ Πλοιάρχων – Ανάρτηση Προγράμματος Σπουδών Εκπαιδευτικού έτους 2016-17

 • 3η ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΗΜΕΡΙΔΑ «Ναυτική Χαρτογραφία και Ηλεκτρονικοί Χάρτες»

 • Εξετάσεις υποψηφίων Μηχανικών Α’ και Β’ τάξης Ε.Ν. Εξεταστικής περιόδου Ιουνίου – Ιουλίου 2016

 • Ανακοίνωση πρόσληψης ωρομισθίου εκπαιδευτικού προσωπικού ΚΕΣΕΝ Πλοιάρχων για το εκπαιδευτικό έτος 2016-2017

 • Ανακοίνωση πρόσληψης ωρομισθίου εκπαιδευτικού προσωπικού ΚΕΣΕΝ Μηχανικών για το εκπαιδευτικό έτος 2016-2017

 • Προγραμματισμός Εκπαιδευτικού έτους 2016 – 2017 ΚΕΣΕΝ Μηχανικών

 • Πρόγραμμα εμβόλιμης εξεταστικής περιόδου ΜΑΙΟΥ 2016 υποψηφίων μηχανικών Α τάξης παλαιού κανονισμού

 • Πρόγραμμα εμβόλιμης εξεταστικής περιόδου ΜΑΙΟΥ 2016 υποψηφίων μηχανικών Β τάξης νέου κανονισμού

 • Πρόγραμμα εμβόλιμης εξεταστικής περιόδου ΜΑΙΟΥ 2016 υποψηφίων μηχανικών Β τάξης παλαιού κανονισμού

 • Πρόγραμμα εξεταστικής περιόδου ΜΑΙΟΥ 2016 υποψηφίων μηχανικών Α τάξης (σειρά 259) νέου κανονισμού

 • ΕΓΓΡΑΦΕΣ-ΠΡΟΕΓΓΡΑΦΕΣ υποψηφίων Πλοιάρχων Α’ τάξης Ε.Ν. για τον εκπαιδευτικό κύκλο με ημερ. Έναρξης 06 Ιουνίου 2016