• ΚΕΣΕΝ ΠΛΟΙΑΡΧΩΝ: Αποτελέσματα υποψήφιων Πλοιάρχων Α’ Τάξης Ε.Ν. εξεταστικής περιόδου από 07-01-2022 έως 11-01-2022
 • ΚΕΣΕΝ ΠΛΟΙΑΡΧΩΝ: Παράταση ισχύος αποδεικτικών ναυτικής ικανότητας, πιστοποιητικών επάρκειας και πιστοποιητικών επικύρωσης (endorsements)
 • ΚΕΣΕΝ/ΡΗ-ΡΕ: Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος υποβολής προσφορών για την απευθείας ανάθεση παροχής υπηρεσιών καθαριότητας στις κτιριακές εγκαταστάσεις του ΚΕΣΕΝ/ΡΗ-ΡΕ
 • ΚΕΣΕΝ ΠΛΟΙΑΡΧΩΝ: Έκτακτα Ειδικά Τμήματα
 • ΚΕΣΕΝ ΠΛΟΙΑΡΧΩΝ: Διεξαγωγή εξεταστικής περιόδου από 07-01-22 έως και 13-01-22 στο ΚΕΣΕΝ ΠΛΟΙΑΡΧΩΝ
 • ΚΕΣΕΝ ΠΛΟΙΑΡΧΩΝ: Πρόγραμμα εξεταστικής περιόδου Ιανουαρίου 2022
 • ΚΕΣΕΝ MHXANIKΩΝ: Πρόγραμμα εξεταστικής περιόδου Δεκεμβρίου 2021
 • ΚΕΣΕΝ ΠΛΟΙΑΡΧΩΝ: Αποτελέσματα εμβόλιμης εξεταστικής Πλοιάρχων Β΄ Τάξης Ε.Ν. Νοεμβρίου 2021
 • ΚΕΣΕΝ ΠΛΟΙΑΡΧΩΝ: Έκτακτα Ειδικά Τμήματα ECDIS
 • ΚΕΣΕΝ ΠΛΟΙΑΡΧΩΝ: Προθεσμία υποβολής αιτήσεων σε εξετάσεις υποψήφιων Πλοιάρχων Α’ και Β’ Τάξης Ε.Ν.
 • ΚΕΣΕΝ ΠΛΟΙΑΡΧΩΝ: Έκτακτα Ειδικά Τμήματα
 • ΚΕΣΕΝ ΠΛΟΙΑΡΧΩΝ: Πρόγραμμα εμβόλιμης εξεταστικής Πλοιάρχων Β’ Τάξης Ε.Ν. (25-26/11/21)- Προθεσμία Υποβολής Αιτήσεων για την Εμβόλιμη Εξεταστική
 • ΚΕΣΕΝ ΠΛΟΙΑΡΧΩΝ: Πραγματοποίηση Αναβληθέντων Eιδικών Τμημάτων Επανεξέτασης Ιατρικής Μέριμνας (Medical Care)
 • ΚΕΣΕΝ ΠΛΟΙΑΡΧΩΝ: Έκτακτα ειδικά τμήματα LPG-LNG
 • ΚΕΣΕΝ ΠΛΟΙΑΡΧΩΝ: Ανακοίνωση πρόσληψης ωρομίσθιου εκπαιδευτικού προσωπικού (02 Πλοιάρχων Ε.Ν.-01 Η/Μ) ΚΕΣΕΝ/Π για το έτος 2021-22
 • ΚΕΣΕΝ ΠΛΟΙΑΡΧΩΝ: Eιδικά Τμήματα Ιατρικής Μέριμνας (Medical Care)
 • ΚΕΣΕΝ ΠΛΟΙΑΡΧΩΝ: Έκτακτα ειδικά τμήματα Tanker Safety Basic & Ecdis
 • ΚΕΣΕΝ ΠΛΟΙΑΡΧΩΝ: Παράταση ισχύος πιστοποιητικών Ιατρικής Μέριμνας
 • ΚΕΣΕΝ ΠΛΟΙΑΡΧΩΝ: Αποτελέσματα υποψήφιων Πλοιάρχων B’ Τάξης Ε.Ν. εξεταστικής περιόδου από 27/10/2021 έως 03/11/2021
 • ΚΕΣΕΝ ΠΛΟΙΑΡΧΩΝ: Είσοδος στο ΚΕΣΕΝ
 • ΚΕΣΕΝ MHXANIKΩΝ: Πρόγραμμα εξεταστικής περιόδου Νοεμβρίου 2021
 • ΚΕΣΕΝ ΠΛΟΙΑΡΧΩΝ: ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΠΛΟΙΑΡΧΩΝ Α’ ΣΕΙΡΑ 299 ΚΑΙ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΠΛΟΙΑΡΧΩΝ Β’ ΣΕΙΡΑ 203
 • ΚΕΣΕΝ ΠΛΟΙΑΡΧΩΝ: Διεξαγωγή εξεταστικής περιόδου από 27-10 έως και 03-11-2021 στο ΚΕΣΕΝ ΠΛΟΙΑΡΧΩΝ
 • Κατ’ εξαίρεση εγγραφές υποψηφίων Πλοιάρχων Β΄ Τάξης (ΣΕΙΡΑ 204, ΕΝΑΡΞΗ 05-11-2021) χωρίς Γνωμάτευση ΑΝΥΕ
 • ΚΕΣΕΝ ΠΛΟΙΑΡΧΩΝ: Αναβολή Επανεξέτασης Ιατρικής Μέριμνας της 15ης/10/2021