• ΚΥΚΛΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΠΛΟΙΑΡΧΩΝ Β΄ TΗΣ 18ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2020
 • ΚΕΣΕΝ ΠΛΟΙΑΡΧΩΝ: ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΣΕ ΕΙΔΙΚΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΚΥΚΛΟΥΣ ΣΠΟΥΔΩΝ
 • ΚΕΣΕΝ ΠΛΟΙΑΡΧΩΝ: ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΜΒΟΛΙΜΗΣ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗΣ ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2020
 • ΚΕΣΕΝ ΠΛΟΙΑΡΧΩΝ: ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΣΤΗΝ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2020
 • ΚΕΣΕΝ ΠΛΟΙΑΡΧΩΝ: ΕΠΑΝΕΞΕΤΑΣΗ TANKER SAFETY BASIC
 • ΚΕΣΕΝ ΠΛΟΙΑΡΧΩΝ: ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΣΕ ΕΙΔΙΚΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΚΥΚΛΟΥΣ ΣΠΟΥΔΩΝ
 • ΚΕΣΕΝ ΠΛΟΙΑΡΧΩΝ: ΚΑΤ΄ΕΞΑΙΡΕΣΗ ΕΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΠΛΟΙΑΡΧΩΝ Α΄-Β΄ΤΑΞΗΣ ΧΩΡΙΣ ΓΝΩΜΑΤΕΥΣΗ ΑΝΥΕ
 • ΚΕΣΕΝ ΠΛΟΙΑΡΧΩΝ: ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΜΒΟΛΙΜΗΣ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗΣ ΠΛ’ Β (12/13-11-2020)
 • ΚΕΣΕΝ ΠΛΟΙΑΡΧΩΝ: ΕΠΑΝΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΕΙΔΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ MEDICAL CARE- TANKER SAFETY BASIC -TANKER SAFETY ADVANCED OIL
 • ΚΕΣΕΝ ΠΛΟΙΑΡΧΩΝ: ΥΠΟΒΟΛΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΕΠΙΔΟΤΗΣΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΠΛΟΙΑΡΧΩΝ Ά ΚΑΙ Β΄ΤΑΞΗΣ Ε.Ν.
 • ΚΕΣΕΝ ΠΛΟΙΑΡΧΩΝ: ΑΝΑΣΤΟΛΗ ΕΙΔΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ECDIS, BRM-BTM και MEDICAL CARE
 • ΚΕΣΕΝ MHXANIKΩΝ: Διαδικασία εξυπηρέτησης κοινού στο πλαίσιο μέτρων αντιμετώπισης COVID-19 (από 09-11-2020)
 • ΚΕΣΕΝ ΠΛOΙΑΡΧΩΝ: ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΕΣΕΝ ΠΛΟΙΑΡΧΩΝ ΑΠΟ 07-11-2020
 • ΚΕΣΕΝ MHXANIKΩΝ: Εξεταστική περίοδος Νοεμβρίου 2020
 • ΚΕΣΕΝ ΠΛΟΙΑΡΧΩΝ: ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ-ΕΠΑΝΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΕΙΔΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ
 • ΚΕΣΕΝ MHXANIKΩΝ: Αναστολή εξεταστικής περιόδου Νοεμβρίου 2020
 • ΚΕΣΕΝ MHXANIKΩΝ: Πρόγραμμα εξεταστικής περιόδου Νοεμβρίου 2020
 • ΚΕΣΕΝ ΠΛΟΙΑΡΧΩΝ: ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΙΔΙΚΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ECDIS ΓΙΑ ΤΟΝ ΜΗΝΑ ΝΟΕΜΒΡΙΟ
 • ΚΕΣΕΝ ΠΛΟΙΑΡΧΩΝ: Συμμετοχή σε δια ζώσης Ειδικά Τμήματα και Εξετάσεις του ΚΕΣΕΝ/ΠΛ μόνο με τη συμπλήρωση ερωτηματολογίου COVID-19
 • ΚΕΣΕΝ ΠΛΟΙΑΡΧΩΝ: Πρόγραμμα εξεταστικής περιόδου ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2020 υποψηφίων Πλοιάρχων Α΄ και Β’ τάξης Ε.Ν.
 • ΚΕΣΕΝ ΠΛΟΙΑΡΧΩΝ: Ανακοίνωση Πρόσληψης Ωρομίσθιου Εκπαιδευτικού Προσωπικού στο ΚΕΣΕΝ ΠΛΟΙΑΡΧΩΝ για κάλυψη αναγκών του εκπαιδευτικού έτους 2020-2021
 • ΚΕΣΕΝ ΠΛΟΙΑΡΧΩΝ : ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 15 ΕΩΣ 21/10/2020
 • Εμβόλιμη Εξεταστική ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2020 υποψηφίων Μηχανικών Β’ τάξης Ε.Ν.
 • Εξεταστική ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2020 υποψηφίων Μηχανικών A’ τάξης Ε.Ν.
 • ΚΕΣΕΝ ΠΛΟΙΑΡΧΩΝ : ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΕΝΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΚΥΚΛΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΠΛΟΙΑΡΧΩΝ Α΄ ΚΑΙ Β΄ΤΑΞΗΣ Ε.Ν. ΜΕ ΕΞ’ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ (ΤΗΛΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ)