• ΚΕΣΕΝ ΠΛΟΙΑΡΧΩΝ: Πρόγραμμα εμβόλιμης εξεταστικής περιόδου Ιανουαρίου 2021 υποψηφίων Πλοιάρχων Α΄ και Β’ τάξης Ε.Ν.
 • ΚΕΣΕΝ MHXANIKΩΝ: Πρόγραμμα εξεταστικής περιόδου Ιανουαρίου 2021
 • Παράταση ισχύος Πιστοποιητικών Ναυτικής Ικανότητας, Πιστοποιητικών Επάρκειας & Πιστοποιητικών Επικύρωσης (Endorsements)
 • ΚΕΣΕΝ ΠΛΟΙΑΡΧΩΝ: Εμβόλιμη εξεταστική υποψηφίων Πλ. Β΄ Ιανουαρίου 2021
 • ΚΕΣΕΝ ΠΛΟΙΑΡΧΩΝ: Αποτελέσματα εξεταστικής Πλοιάρχων B’ Τάξης Ε.Ν. Δεκεμβρίου 2020
 • ΚΕΣΕΝ ΠΛΟΙΑΡΧΩΝ: Αποτελέσματα εξεταστικής Πλοιάρχων Α’ Τάξης Ε.Ν. Δεκεμβρίου 2020
 • ΚΕΣΕΝ ΠΛΟΙΑΡΧΩΝ: Επικοινωνία κοινού με το ΚΕΣΕΝ ΠΛΟΙΑΡΧΩΝ
 • ΚΕΣΕΝ ΠΛΟΙΑΡΧΩΝ: Εγγραφές στον κύκλο Σπουδών υποψηφίων Πλοιάρχων Β΄ Τάξης της 18ης Δεκεμβρίου 2020
 • ΚΕΣΕΝ MHXANIKΩΝ: Πρόγραμμα εξεταστικής περιόδου Δεκεμβρίου 2020
 • ΚΕΣΕΝ ΠΛΟΙΑΡΧΩΝ: Πρόγραμμα εξεταστικής περιόδου ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2020 υποψηφίων Πλοιάρχων Α΄ και Β’ τάξης Ε.Ν.
 • ΚΕΣΕΝ ΠΛΟΙΑΡΧΩΝ: Εγγραφές σε ειδικά τμήματα και κύκλους σπουδών με ραντεβού
 • ΚΥΚΛΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΠΛΟΙΑΡΧΩΝ Β΄ TΗΣ 18ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2020
 • ΚΕΣΕΝ ΠΛΟΙΑΡΧΩΝ: ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΣΕ ΚΥΚΛΟΥΣ ΣΠΟΥΔΩΝ
 • ΚΕΣΕΝ ΠΛΟΙΑΡΧΩΝ: ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΜΒΟΛΙΜΗΣ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗΣ ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2020
 • ΚΕΣΕΝ ΠΛΟΙΑΡΧΩΝ: Υποβολή αιτήσεων για οφειλόμενα μαθήματα
 • ΚΕΣΕΝ ΠΛΟΙΑΡΧΩΝ: ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΣΕ ΕΙΔΙΚΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΚΥΚΛΟΥΣ ΣΠΟΥΔΩΝ
 • ΚΕΣΕΝ ΠΛΟΙΑΡΧΩΝ: ΚΑΤ΄ΕΞΑΙΡΕΣΗ ΕΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΠΛΟΙΑΡΧΩΝ Α΄-Β΄ΤΑΞΗΣ ΧΩΡΙΣ ΓΝΩΜΑΤΕΥΣΗ ΑΝΥΕ
 • ΚΕΣΕΝ ΠΛΟΙΑΡΧΩΝ: ΕΠΑΝΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΕΙΔΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ MEDICAL CARE- TANKER SAFETY BASIC -TANKER SAFETY ADVANCED OIL
 • ΚΕΣΕΝ ΠΛΟΙΑΡΧΩΝ: Υποβολή δικαιολογητικών επιδότησης Υποψήφιων Πλοιάρχων Ά και Β΄ Τάξης Ε.Ν.
 • ΚΕΣΕΝ ΠΛΟΙΑΡΧΩΝ: ΑΝΑΣΤΟΛΗ ΕΙΔΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ECDIS, BRM-BTM και MEDICAL CARE
 • ΚΕΣΕΝ MHXANIKΩΝ: Διαδικασία εξυπηρέτησης κοινού στο πλαίσιο μέτρων αντιμετώπισης COVID-19 (από 09-11-2020)
 • ΚΕΣΕΝ ΠΛOΙΑΡΧΩΝ: ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΕΣΕΝ ΠΛΟΙΑΡΧΩΝ ΑΠΟ 07-11-2020
 • ΚΕΣΕΝ MHXANIKΩΝ: Εξεταστική περίοδος Νοεμβρίου 2020
 • ΚΕΣΕΝ ΠΛΟΙΑΡΧΩΝ: ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ-ΕΠΑΝΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΕΙΔΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ
 • ΚΕΣΕΝ MHXANIKΩΝ: Αναστολή εξεταστικής περιόδου Νοεμβρίου 2020