• Πρόγραμμα εξεταστικής περιόδου ΑΠΡΙΛΙΟΥ – ΜΑΙΟΥ 2017 υποψηφίων Πλοιάρχων Α’ και Β’ τάξης Ε.Ν.

 • Ειδικό τμήμα Ιατρικής Μέριμνας 30/03/2017 και Επανεξέτασης 04/04/2017

 • Ανακοίνωση πρόσληψης ωρομισθίου εκπαιδευτικού προσωπικού ΚΕΣΕΝ Πλοιάρχων για το εκπαιδευτικό έτος 2016-2017

 • Ανακοίνωση πρόσληψης ωρομισθίου εκπαιδευτικού προσωπικού ΚΕΣΕΝ Μηχανικών για το εκπαιδευτικό έτος 2016-2017

 • Πρόγραμμα εξεταστικής περιόδου ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2017 υποψηφίων Μηχανικών Α’ και Β’ τάξης Ε.Ν.

 • ΕΓΓΡΑΦΕΣ- ΠΡΟΕΓΓΡΑΦΕΣ σε κύκλους σπουδών ΚΕΣΕΝ Πλοιάρχων

 • Παραλαβή πτυχίων ERM-ERS

 • Πρόγραμμα εξεταστικής και εμβόλιμης εξεταστικής περιόδου ΜΑΡΤΙΟΥ 2017 υποψηφίων Μηχανικών Α’ και Β’ τάξης Ε.Ν.

 • Ανακοίνωση πρόσληψης ωρομισθίου εκπαιδευτικού προσωπικού ΚΕΣΕΝ Μηχανικών για το εκπαιδευτικό έτος 2016-2017

 • Ανακοίνωση πρόσληψης ωρομισθίου εκπαιδευτικού προσωπικού ΚΕΣΕΝ Πλοιάρχων για το εκπαιδευτικό έτος 2016-2017

 • Επιδότηση Πλοιάρχων και Μηχανικών Α και Β τάξης Ε.Ν. κύκλων σπουδών από 01-01-2015 έως 31-07-2016

 • Συμπλήρωση ερωτηματολογίου για την Αναβάθμιση του Συστήματος Δημόσιας Ναυτικής Εκπαίδευσης

 • Πρόγραμμα εξεταστικής περιόδου ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ υποψηφίων Μηχανικών Α’ και Β’ τάξης Ε.Ν.

 • Ανακοίνωση πρόσληψης ωρομισθίου εκπαιδευτικού προσωπικού ΚΕΣΕΝ Μηχανικών για το εκπαιδευτικό έτος 2016-2017

 • Έκτακτα ειδικά τμήματα ΚΕΣΕΝ Πλοιάρχων

 • Ειδικά Τμήματα Ιατρικής Μέριμνας ΚΕΣΕΝ Πλοιάρχων

 • Ανακοίνωση πρόσληψης ωρομισθίου εκπαιδευτικού προσωπικού ΚΕΣΕΝ Μηχανικών για το εκπαιδευτικό έτος 2016-2017

 • Πρόγραμμα εξεταστικής περιόδου ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ υποψηφίων Μηχανικών Α’ και Β’ τάξης Ε.Ν.

 • Πρόγραμμα εξεταστικής και εμβόλιμης εξεταστικής περιόδου ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ υποψηφίων Μηχανικών Α’ και Β’ τάξης Ε.Ν.

 • Ματαίωση Προγραμματισμένων Ειδικών Τμημάτων ECDIS και ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΚΕΣΕΝ Πλοιάρχων

 • Ανακοίνωση πρόσληψης ωρομισθίου εκπαιδευτικού προσωπικού ΚΕΣΕΝ Μηχανικών για το εκπαιδευτικό έτος 2016-2017

 • Ματαίωση Προγραμματισμένων Ειδικών Τμημάτων και Εξετάσεων BTM-BRM, ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΚΕΣΕΝ Πλοιάρχων

 • Υποχρέωση κατοχής πιστοποιητικών ERS-ERM

 • Ματαίωση Προγραμματισμένων Ειδικών Τμημάτων και Εξετάσεων ECDIS, ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΚΕΣΕΝ Πλοιάρχων

 • Ακύρωση τμήματος ειδικής εκπαίδευσης στο προσομοιωτή μηχανοστασίου ERM-ERS