• ΚΕΣΕΝ ΠΛΟΙΑΡΧΩΝ: Ανακοίνωση πρόσληψης ωρομίσθιου εκπαιδευτικού προσωπικού (Ιατρού) ΚΕΣΕΝ/Π για το έτος 2021-22
 • ΚΕΣΕΝ ΠΛΟΙΑΡΧΩΝ: Αναβολή Ειδικών Τμημάτων και Επανεξετάσεων Ιατρικής Μέριμνας.
 • ΚΕΣΕΝ ΠΛΟΙΑΡΧΩΝ: Λειτουργία ΚΕΣΕΝ Πλοιάρχων κατά το ακαδημαϊκό έτος 2021-2022
 • ΚΕΣΕΝ ΠΛΟΙΑΡΧΩΝ: Aρχικοί πίνακες κατάταξης και αποκλειομένων υποψηφίων ωρομισθίων ΙΔΟΧ καθηγητών ΚΕΣΕΝ/ΠΛΟΙΑΡΧΩΝ για το εκπαιδευτικό έτος 2021-2022
 • ΚΕΣΕΝ ΠΛΟΙΑΡΧΩΝ: Εγγραφές- προεγγραφές στον κύκλο Σπουδών υποψηφίων Πλοιάρχων Β΄ Τάξης Ε.Ν. της 15ης Σεπτεμβρίου 2021.
 • ΚΕΣΕΝ ΠΛΟΙΑΡΧΩΝ: Επικοινωνία με ΚΕΣΕΝ Πλοιάρχων μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.
 • ΚΕΣΕΝ ΠΛΟΙΑΡΧΩΝ: Έναρξη εγγραφών – προεγγραφών εκπαιδευτικού έτους 2021-2022
 • ΚΕΣΕΝ MHXANIKΩΝ: Εγγραφές εκπαιδευτικού έτους 2021-2022
 • ΚΕΣΕΝ ΠΛΟΙΑΡΧΩΝ: Ανακοίνωση πρόσληψης ωρομισθίου εκπαιδευτικού προσωπικού για το εκπαιδευτικό έτος 2021-2022
 • ΚΕΣΕΝ MHXANIKΩΝ: Ανακοίνωση πρόσληψης ωρομισθίου εκπαιδευτικού προσωπικού για το εκπαιδευτικό έτος 2021-2022
 • ΚΕΣΕΝ/ΡΗ-ΡΕ: Ανακοίνωση Πρόσληψης Ωρομισθίων καθηγητών στο ΚΕΣΕΝ Ραδιοηλεκτρονικών-Ραδιοεπικοινωνιών ( ΚΕΣΕΝ/ΡΗ-ΡΕ ) για κάλυψη αναγκών του εκπαιδευτικού έτους 2021-2022
 • ΚΕΣΕΝ ΠΛΟΙΑΡΧΩΝ: Αποτελέσματα εμβόλιμης εξεταστικής Πλοιάρχων Β΄ Τάξης Ε.Ν. Ιουλίου 2021
 • ΚΕΣΕΝ ΠΛΟΙΑΡΧΩΝ: Πρόγραμμα εμβόλιμης εξεταστικής περιόδου 14 & 15 Ιουλίου 2021 υποψηφίων Πλοιάρχων Β’ τάξης Ε.Ν.- Προθεσμία υποβολής αιτήσεων
 • ΚΕΣΕΝ ΠΛΟΙΑΡΧΩΝ: Αποτελέσματα εξεταστικής Πλοιάρχων Β΄ Τάξης Ε.Ν. Ιουνίου 2021
 • ΚΕΣΕΝ MHXANIKΩΝ: Πρόγραμμα εξεταστικής περιόδου Ιουνίου 2021
 • ΚΕΣΕΝ ΠΛΟΙΑΡΧΩΝ: Αποτελέσματα εξεταστικής Πλοιάρχων Α’ Τάξης Ε.Ν. Ιουνίου 2021
 • ΚΕΣΕΝ MHXANIKΩΝ: Πρόγραμμα εξεταστικής περιόδου ΜΑΪΟΥ 2021
 • ΚΕΣΕΝ ΠΛΟΙΑΡΧΩΝ: Επαναλειτουργία ειδικών τμημάτων ECDIS & BRM-BTS με φυσική παρουσία
 • ΚΕΣΕΝ ΠΛΟΙΑΡΧΩΝ: Αποτελέσματα εξεταστικής Πλοιάρχων Α’-Β΄ Τάξης Ε.Ν. Απριλίου 2021
 • Κατ’ εξαίρεση εγγραφές υποψηφίων Πλοιάρχων- Μηχανικών Α΄-Β΄ Τάξης χωρίς Γνωμάτευση ΑΝΥΕ
 • ΚΕΣΕΝ MHXANIKΩΝ: Πρόγραμμα εξεταστικής περιόδου Απριλίου 2021
 • Παράταση ισχύος Πιστοποιητικών Ναυτικής Ικανότητας, Πιστοποιητικών Επάρκειας & Πιστοποιητικών Επικύρωσης (Endorsements)
 • ΚΕΣΕΝ ΠΛΟΙΑΡΧΩΝ: Διαδικασία εγγραφών από 17-03-2021 σε Ειδικά Τμήματα και προαγωγικούς Κύκλους Σπουδών Πλ. Α΄-Β΄
 • ΚΕΣΕΝ ΠΛΟΙΑΡΧΩΝ: Αποτελέσματα εμβόλιμης εξεταστικής Πλοιάρχων Β’ Τάξης Ε.Ν.Μαρτίου 2021
 • ΚΕΣΕΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ : Ανακοίνωση πρόσληψης ΙΔΟΧ Καθηγητή για το εκπαιδευτικό έτος 2020-2021.