• ΚΕΣΕΝ ΠΛΟΙΑΡΧΩΝ: Εγγραφές στον κύκλο Σπουδών υποψηφίων Πλοιάρχων Β΄ Τάξης Ε.Ν. της 22 Απριλίου 2021
 • Παράταση ισχύος Πιστοποιητικών Ναυτικής Ικανότητας, Πιστοποιητικών Επάρκειας & Πιστοποιητικών Επικύρωσης (Endorsements)
 • ΚΕΣΕΝ ΠΛΟΙΑΡΧΩΝ: Διαδικασία εγγραφών από 17-03-2021 σε Ειδικά Τμήματα και προαγωγικούς Κύκλους Σπουδών Πλ. Α΄-Β΄
 • ΚΕΣΕΝ ΠΛΟΙΑΡΧΩΝ: Αποτελέσματα εμβόλιμης εξεταστικής Πλοιάρχων Β’ Τάξης Ε.Ν.Μαρτίου 2021
 • ΚΕΣΕΝ ΠΛΟΙΑΡΧΩΝ: Λειτουργία ΚΕΣΕΝ Πλοιάρχων από 08-03-2021
 • ΚΕΣΕΝ ΠΛΟΙΑΡΧΩΝ: Αποτελέσματα εξεταστικής Πλοιάρχων Β’ Τάξης Ε.Ν.Φεβρουαρίου 2021
 • ΚΕΣΕΝ ΠΛΟΙΑΡΧΩΝ: Λειτουργία ΚΕΣΕΝ Πλοιάρχων από 01-03-2021
 • ΚΕΣΕΝ ΠΛΟΙΑΡΧΩΝ: Αποτελέσματα εξεταστικής Πλοιάρχων Α’ Τάξης Ε.Ν.Φεβρουαρίου 2021
 • ΚΕΣΕΝ ΠΛΟΙΑΡΧΩΝ: Κατ’ εξαίρεση εγγραφές σε Ειδικά Τμήματα Φεβρουαρίου- Μαρτίου 2021
 • Λειτουργία ΚΕΣΕΝ ΠΛΟΙΑΡΧΩΝ από 11-02-21 έως και 28-02-21
 • Κύκλος σπουδών υποψηφίων Πλοιάρχων Β΄ της 25ης Φεβρουαρίου 2021
 • ΚΕΣΕΝ ΠΛΟΙΑΡΧΩΝ: Αποτελέσματα εμβόλιμης εξεταστικής Πλοιάρχων Α΄-B’ Τάξης Ε.Ν. Ιανουαρίου 2021
 • Παράταση ισχύος Πιστοποιητικών Ναυτικής Ικανότητας, Πιστοποιητικών Επάρκειας & Πιστοποιητικών Επικύρωσης (Endorsements)
 • ΚΕΣΕΝ ΠΛΟΙΑΡΧΩΝ: Εμβόλιμη εξεταστική υποψηφίων Πλ. Β΄ Ιανουαρίου 2021
 • ΚΕΣΕΝ ΠΛΟΙΑΡΧΩΝ: Αποτελέσματα εξεταστικής Πλοιάρχων B’ Τάξης Ε.Ν. Δεκεμβρίου 2020
 • ΚΕΣΕΝ ΠΛΟΙΑΡΧΩΝ: Αποτελέσματα εξεταστικής Πλοιάρχων Α’ Τάξης Ε.Ν. Δεκεμβρίου 2020
 • ΚΕΣΕΝ ΠΛΟΙΑΡΧΩΝ: Επικοινωνία κοινού με το ΚΕΣΕΝ ΠΛΟΙΑΡΧΩΝ
 • ΚΕΣΕΝ ΠΛΟΙΑΡΧΩΝ: Εγγραφές στον κύκλο Σπουδών υποψηφίων Πλοιάρχων Β΄ Τάξης της 18ης Δεκεμβρίου 2020
 • ΚΕΣΕΝ ΠΛΟΙΑΡΧΩΝ: Πρόγραμμα εξεταστικής περιόδου ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2020 υποψηφίων Πλοιάρχων Α΄ και Β’ τάξης Ε.Ν.
 • ΚΕΣΕΝ ΠΛΟΙΑΡΧΩΝ: Εγγραφές σε ειδικά τμήματα και κύκλους σπουδών με ραντεβού
 • ΚΥΚΛΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΠΛΟΙΑΡΧΩΝ Β΄ TΗΣ 18ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2020
 • ΚΕΣΕΝ ΠΛΟΙΑΡΧΩΝ: ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΣΕ ΚΥΚΛΟΥΣ ΣΠΟΥΔΩΝ
 • ΚΕΣΕΝ ΠΛΟΙΑΡΧΩΝ: ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΜΒΟΛΙΜΗΣ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗΣ ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2020
 • ΚΕΣΕΝ ΠΛΟΙΑΡΧΩΝ: Υποβολή αιτήσεων για οφειλόμενα μαθήματα
 • ΚΕΣΕΝ ΠΛΟΙΑΡΧΩΝ: ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΣΕ ΕΙΔΙΚΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΚΥΚΛΟΥΣ ΣΠΟΥΔΩΝ