• ΚΕΣΕΝ ΠΛΟΙΑΡΧΩΝ: Πρόγραμμα εμβόλιμης εξεταστικής περιόδου ΜΑΡΤΙΟΥ 2023 υποψήφιων ΠΛΟΙΑΡΧΩΝ Β’
 • ΚΕΣΕΝ ΠΛΟΙΑΡΧΩΝ: Προθεσμία υποβολής αιτήσεων εμβόλιμης εξεταστικής Πλοιάρχων Β’ Τάξης Ε.Ν μηνός Μαρτίου 2023
 • ΚΕΣΕΝ ΠΛΟΙΑΡΧΩΝ: Αποτελέσματα υποψήφιων Πλοιάρχων B’ Τάξης Ε.Ν. εξεταστικής περιόδου από 22-02-2023 έως 01-03-2023.
 • ΚΕΣΕΝ ΠΛΟΙΑΡΧΩΝ: Αποτελέσματα υποψήφιων Πλοιάρχων A’ Τάξης Ε.Ν. εξεταστικής περιόδου από 22-02-2023 έως 24-02-2023.
 • ΚΕΣΕΝ ΠΛΟΙΑΡΧΩΝ: Έκτακτο Ειδικό Τμήμα T/S BASIC
 • ΚΕΣΕΝ ΠΛΟΙΑΡΧΩΝ: Πρόγραμμα εξεταστικής περιόδου, Φεβρουαρίου 2023.
 • ΚΕΣΕΝ ΠΛΟΙΑΡΧΩΝ: Προθεσμία υποβολής αιτήσεων κανονικής εξεταστικής Πλοιάρχων Α΄και Β’ Τάξης Ε.Ν μηνός ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2023
 • ΚΕΣΕΝ ΠΛΟΙΑΡΧΩΝ: Τμήμα «ΕΠΑΝΕΞΕΤΑΣΗ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ» την Πέμπτη 09-02-2023
 • ΚΕΣΕΝ ΠΛΟΙΑΡΧΩΝ: Έκτακτο Ειδικό Τμήμα SSO (αφορά Αξιωματικούς Ε.Ν)
 • ΚΕΣΕΝ ΠΛΟΙΑΡΧΩΝ: Επανέναρξη μαθημάτων ECDIS και BRM-BTM, μετά από αναβολή τους λόγω δυσμενών καιρικών συνθηκών.
 • ΚΕΣΕΝ ΠΛΟΙΑΡΧΩΝ: Επανέναρξη μαθημάτων, μετά από αναβολή τους λόγω δυσμενών καιρικών συνθηκών.
 • ΚΕΣΕΝ ΠΛΟΙΑΡΧΩΝ: Αναβολή μαθημάτων ειδικών τμημάτων εκπαίδευσης, λόγω δυσμενών καιρικών συνθηκών.
 • ΚΕΣΕΝ ΠΛΟΙΑΡΧΩΝ: Αναβολή μαθημάτων, λόγω 48ωρης απεργίας ΠΕΕΔΝΕ.
 • ΚΕΣΕΝ ΠΛΟΙΑΡΧΩΝ: Αποτελέσματα εμβόλιμης εξεταστικής Πλοιάρχων Β΄ Τάξης Ε.Ν. μηνός Ιανουαρίου 2023
 • ΚΕΣΕΝ ΠΛΟΙΑΡΧΩΝ: Αναβολή μαθημάτων, λόγω επικίνδυνων καιρικών φαινομένων.
 • ΚΕΣΕΝ ΠΛΟΙΑΡΧΩΝ: Πρόγραμμα εμβόλιμης εξεταστικής Πλοιάρχων Β’ Τάξης Ε.Ν. μηνός Ιανουαρίου 2023
 • ΚΕΣΕΝ ΠΛΟΙΑΡΧΩΝ: Αποτελέσματα υποψήφιων Πλοιάρχων B’ Τάξης Ε.Ν. εξεταστικής περιόδου από 15-12-2022 έως 21-12-2022
 • ΚΕΣΕΝ ΠΛΟΙΑΡΧΩΝ: Αποτελέσματα υποψήφιων Πλοιάρχων A’ Τάξης Ε.Ν. εξεταστικής περιόδου από 15-12-2022 έως 19-12-2022
 • ΚΕΣΕΝ ΠΛΟΙΑΡΧΩΝ: Tροποποίηση προγράμματος εξεταστικής περιόδου Δεκεμβρίου 2022, λόγω Απεργίας ΠΕΕΔΝΕ
 • ΚΕΣΕΝ ΠΛΟΙΑΡΧΩΝ: Πρόγραμμα εξεταστικής περιόδου Δεκεμβρίου 2022
 • ΚΕΣΕΝ ΠΛΟΙΑΡΧΩΝ: Προθεσμία υποβολής αιτήσεων κανονικής εξεταστικής Πλοιάρχων Α΄και Β’ Τάξης Ε.Ν μηνός Δεκεμβρίου2022
 • ΚΕΣΕΝ ΠΛΟΙΑΡΧΩΝ: Αποτελέσματα εμβόλιμης εξεταστικής Πλοιάρχων Β΄ Τάξης Ε.Ν. μηνός Νοεμβρίου 2022
 • ΚΕΣΕΝ ΠΛΟΙΑΡΧΩΝ: Ανακοίνωση πρόσληψης ωρομισθίου εκπαιδευτικού προσωπικού για το εκπαιδευτικό έτος 2022-2023
 • ΚΕΣΕΝ ΠΛΟΙΑΡΧΩΝ: Πρόγραμμα εμβόλιμης εξεταστικής Πλοιάρχων Β’ Τάξης Ε.Ν. μηνός Νοεμβρίου 2022
 • ΚΕΣΕΝ ΠΛΟΙΑΡΧΩΝ: Προθεσμία υποβολής αιτήσεων εμβόλιμης εξεταστικής Πλοιάρχων Β’ Τάξης Ε.Ν μηνός Νοεμβρίου 2022