• ΚΕΣΕΝ ΠΛΟΙΑΡΧΩΝ: Επικαιροποίηση προγράμματος κύκλων Σπουδών υποψηφίων ΠΛΟΙΑΡΧΩΝ Α΄και Β΄ τάξης Ε.Ν.
 • ΚΕΣΕΝ ΠΛΟΙΑΡΧΩΝ: Έναρξη κύκλων Σπουδών ΠΛΟΙΑΡΧΩΝ Β΄και Ειδικών Τμημάτων Εκπαίδευσης- Τροποποίηση εκπαιδευτικού προγράμματος
 • ΚΕΣΕΝ ΠΛΟΙΑΡΧΩΝ: Αναβολή έναρξης του κύκλου σπουδών υποψήφιων ΠΛΟΙΑΡΧΩΝ Α΄ της 28-09-2023.
 • ΚΕΣΕΝ ΠΛΟΙΑΡΧΩΝ: Αποτελέσματα ΕΜΒΟΛΙΜΗΣ εξεταστικής ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2023
 • ΚΕΣΕΝ ΠΛΟΙΑΡΧΩΝ: Αναβολή έναρξης ειδικών τμημάτων εκπαίδευσης
 • ΚΕΣΕΝ ΠΛΟΙΑΡΧΩΝ: Πρόγραμμα εμβόλιμης εξεταστικής περιόδου Σεπτεμβρίου 2023 υποψήφιων ΠΛΟΙΑΡΧΩΝ Β’
 • ΚΕΣΕΝ ΠΛΟΙΑΡΧΩΝ: Επανέναρξη εγγραφών υποψήφιων ΠΛΟΙΑΡΧΩΝ Β΄ για τον κύκλο της 05-09-2023 που έχει αναβληθεί.
 • ΚΕΣΕΝ ΠΛΟΙΑΡΧΩΝ: Αναβολή έναρξης του κύκλου σπουδών υποψήφιων ΠΛΟΙΑΡΧΩΝ Β΄ και ειδικών τμημάτων εκπαίδευσης (νέα ανακοίνωση)
 • ΚΕΣΕΝ ΠΛΟΙΑΡΧΩΝ: Αναβολή έναρξης του κύκλου σπουδών υποψήφιων ΠΛΟΙΑΡΧΩΝ Β΄ που είχε προγραμματιστεί για την 05-09-2023 και του ειδικού τμήματος ECDIS της 04-09-2023
 • ΚΕΣΕΝ ΠΛΟΙΑΡΧΩΝ: Έναρξη εγγραφών εκπαιδευτικού έτους 2023-2024
 • ΚΕΣΕΝ ΠΛΟΙΑΡΧΩΝ: Ανακοίνωση πρόσληψης ωρομισθίου εκπαιδευτικού προσωπικού για το εκπαιδευτικό έτος 2023-2024
 • ΚΕΣΕΝ ΠΛΟΙΑΡΧΩΝ: Αποτελέσματα υποψήφιων Πλοιάρχων B’ Τάξης Ε.Ν. εξεταστικής περιόδου από 22-06-2023 έως 28-06-2023.
 • ΚΕΣΕΝ ΠΛΟΙΑΡΧΩΝ: Αποτελέσματα υποψήφιων Πλοιάρχων A’ Τάξης Ε.Ν. εξεταστικής περιόδου από 22-06-2023 έως 28-06-23.
 • ΚΕΣΕΝ ΠΛΟΙΑΡΧΩΝ: Έκτακτα Ειδικά Τμήματα εκπαίδευσης.
 • ΚΕΣΕΝ ΠΛΟΙΑΡΧΩΝ: Πρόγραμμα εξεταστικής περιόδου, Ιουνίου 2023.
 • ΚΕΣΕΝ ΠΛΟΙΑΡΧΩΝ: Αναβολή μαθημάτων – Τροποποίηση προγράμματος Σπουδών ειδικών τμημάτων εκπαίδευσης εν όψει των Βουλευτικών Εκλογών 25ης Ιουνίου.
 • ΚΕΣΕΝ ΠΛΟΙΑΡΧΩΝ: Αποτελέσματα ΕΜΒΟΛΙΜΗΣ εξεταστικής ΜΑΪΟΥ 2023
 • ΚΕΣΕΝ ΠΛΟΙΑΡΧΩΝ: Αλλαγή ημερομηνίας διεξαγωγής ειδικού τμήματος «ΣΥΝΕΧΟΥΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ» Πλοιάρχων πάσης τάξης Ε.Ν.
 • ΚΕΣΕΝ ΠΛΟΙΑΡΧΩΝ: Πρόγραμμα εμβόλιμης εξεταστικής περιόδου ΜΑΪΟΥ 2023 υποψήφιων ΠΛΟΙΑΡΧΩΝ Β’
 • ΚΕΣΕΝ ΠΛΟΙΑΡΧΩΝ: Αναβολή μαθημάτων – Τροποποίηση προγράμματος Σπουδών ειδικών τμημάτων εκπαίδευσης εν όψει των Βουλευτικών Εκλογών 21ης Μαΐου.
 • ΚΕΣΕΝ ΠΛΟΙΑΡΧΩΝ: Αποτελέσματα υποψήφιων Πλοιάρχων B’ Τάξης Ε.Ν. εξεταστικής περιόδου από 27-04-2023 έως 04-05-2023.
 • ΚΕΣΕΝ ΠΛΟΙΑΡΧΩΝ: Έκτακτα Ειδικά Τμήματα Προσαρμογής γνώσεων Πλοιάρχων πάσης τάξης Ε.Ν. (STCW Manila 2010 amendments)
 • ΚΕΣΕΝ ΠΛΟΙΑΡΧΩΝ: Αποτελέσματα υποψήφιων Πλοιάρχων A’ Τάξης Ε.Ν. εξεταστικής περιόδου από 28-03-2023 έως 02-05-23.
 • ΚΕΣΕΝ ΠΛΟΙΑΡΧΩΝ: Πρόγραμμα εξεταστικής περιόδου, Απριλίου 2023.
 • ΚΕΣΕΝ ΠΛΟΙΑΡΧΩΝ: Ανακοίνωση πρόσληψης ωρομισθίου εκπαιδευτικού προσωπικού για το εκπαιδευτικό έτος 2022-2023