ΚΕΣΕΝ ΠΛΟΙΑΡΧΩΝ: Eιδικά Τμήματα Ιατρικής Μέριμνας (Medical Care)

Ανακοινώνεται ότι, μετά την πρόσληψη ΙΔΟΧ καθηγητή ειδικότητας Ιατρού την 19-11-2021, ξεκίνησαν οι εγγραφές για το Ειδικό Τμήμα Ιατρικής Μέριμνας για τις 22-11 (ώρα έναρξης 14:15), 29-11, 13-12-2021 και επόμενα, με αποκλειστική προτεραιότητα στους υποψήφιους Β΄ Πλοιάρχους που έχουν ολοκληρώσει επιτυχώς και τους τρεις (03) κύκλους σπουδών.

Η Επανεξέταση Ιατρικής Μέριμνας της 26-11-2021 θα πραγματοποιηθεί κανονικά, με φυσική παρουσία. Για την συμμετοχή στις εξετάσεις απαιτείται η προσκόμιση:

  • πιστοποιητικού εμβολιασμού ή
  • πιστοποιητικού νόσησης εντός τελευταίου εξαμήνου ή
  • βεβαίωσης αρνητικού εργαστηριακού διαγνωστικού ελέγχου (rapid test ή PCR), που έχει διεξαχθεί έως σαράντα οκτώ (48) ώρες πριν,
  • Ταυτότητας ή διαβατήριου ή ναυτικού φυλλαδίου

Με νεότερη ανακοίνωση θα καθοριστεί η πραγματοποίηση (με φυσική παρουσία) των αναβληθεισών Επανεξετάσεων Ιατρικής Μέριμνας των 01-10, 08-10 και 15-10-2021 για τους ήδη εγγεγραμμένους σε αυτές.

Για οιαδήποτε πληροφορία  οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στην Υπηρεσία μας μέσω του ψηφιακού τηλεφωνικού κέντρου μας (2104823853 εσωτ. 810 ή 2104818753) ή εφόσον παρατηρείται υπερφόρτωση αυτού, μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (kesenpl@hcg.gr).

Ετικέτες: , , ,

Comments are Closed on this Post