ΚΕΣΕΝ ΠΛΟΙΑΡΧΩΝ: Παράταση ισχύος αποδεικτικών ναυτικής ικανότητας, πιστοποιητικών επάρκειας και πιστοποιητικών επικύρωσης (endorsements)

 

Γνωρίζεται ότι με το άρθρο 85 του (β) σχετικού ν. 4764/2020 (Α΄ 256), ο οποίος δημοσιεύτηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως την 23-12-2021 που τροποποιεί το άρθρο 125 του (α) όμοιο, χορηγείται παράταση ισχύος έως την 30-06-2022 στο σύνολο των αποδεικτικών ναυτικής ικανότητας, πιστοποιητικών επάρκειας και των πιστοποιητικών επικύρωσης (endorsements) που έχουν εκδοθεί από την αρμόδια Ελληνική αρχή σύμφωνα με τις διατάξεις της Δ.Σ. STCW ’78, ανεξαρτήτως εάν έχει χορηγηθεί ήδη παράταση.

Επιπροσθέτως, σας γνωρίζεται ότι η ισχύς των ως άνω πιστοποιητικών δύναται να παραταθεί με απόφαση του Υπουργού Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής ακόμη και τμηματικά, ,μέχρι την 31η -12-2022 .

Για να δείτε το Νόμο πατήστε εδώ

Ετικέτες: , ,

ΚΕΣΕΝ ΠΛΟΙΑΡΧΩΝ: Πραγματοποίηση Αναβληθέντων Eιδικών Τμημάτων Επανεξέτασης Ιατρικής Μέριμνας (Medical Care)

Γνωρίζεται ότι τα αναβληθέντα Ειδικά Τμήματα Επανεξέτασης Ιατρικής Μέριμνας θα πραγματοποιηθούν αυστηρώς ως ακολούθως:

 • Για τους εγγεγραμένους στο τμήμα της 01-10-2021 την Τρίτη 07-12-2021 (13:15 έως 15:00)
 • Για τους εγγεγραμένους στο τμήμα της 08-10-2021 την Τετάρτη 08-12-2021 (13:15 έως 15:00)
 • Για τους εγγεγραμένους στο τμήμα της 15-10-2021 την Πέμπτη 09-12-2021 (13:15 έως 15:00)

Οι ως άνω επανεξετάσεις θα πραγματοποιηθούν με φυσική παρουσία στο ΚΕΣΕΝ. Για την συμμετοχή στις εξετάσεις απαιτείται η προσκόμιση:

 • πιστοποιητικού εμβολιασμού ή
 • πιστοποιητικού νόσησης εντός τελευταίου εξαμήνου ή
 • βεβαίωσης αρνητικού εργαστηριακού διαγνωστικού ελέγχου (rapid test ή PCR), που έχει διεξαχθεί έως σαράντα οκτώ (48) ώρες πριν,
 • Ταυτότητας ή διαβατήριου ή ναυτικού φυλλαδίου

Για οιαδήποτε πληροφορία  οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στην Υπηρεσία μας μέσω του ψηφιακού τηλεφωνικού κέντρου μας (2104823853 εσωτ. 810 ή 2104818753) ή εφόσον παρατηρείται υπερφόρτωση αυτού, μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (kesenpl@hcg.gr).

Ετικέτες: , , ,

ΚΕΣΕΝ ΠΛΟΙΑΡΧΩΝ: Eιδικά Τμήματα Ιατρικής Μέριμνας (Medical Care)

Ανακοινώνεται ότι, μετά την πρόσληψη ΙΔΟΧ καθηγητή ειδικότητας Ιατρού την 19-11-2021, ξεκίνησαν οι εγγραφές για το Ειδικό Τμήμα Ιατρικής Μέριμνας για τις 22-11 (ώρα έναρξης 14:15), 29-11, 13-12-2021 και επόμενα, με αποκλειστική προτεραιότητα στους υποψήφιους Β΄ Πλοιάρχους που έχουν ολοκληρώσει επιτυχώς και τους τρεις (03) κύκλους σπουδών.

Η Επανεξέταση Ιατρικής Μέριμνας της 26-11-2021 θα πραγματοποιηθεί κανονικά, με φυσική παρουσία. Για την συμμετοχή στις εξετάσεις απαιτείται η προσκόμιση:

 • πιστοποιητικού εμβολιασμού ή
 • πιστοποιητικού νόσησης εντός τελευταίου εξαμήνου ή
 • βεβαίωσης αρνητικού εργαστηριακού διαγνωστικού ελέγχου (rapid test ή PCR), που έχει διεξαχθεί έως σαράντα οκτώ (48) ώρες πριν,
 • Ταυτότητας ή διαβατήριου ή ναυτικού φυλλαδίου

Με νεότερη ανακοίνωση θα καθοριστεί η πραγματοποίηση (με φυσική παρουσία) των αναβληθεισών Επανεξετάσεων Ιατρικής Μέριμνας των 01-10, 08-10 και 15-10-2021 για τους ήδη εγγεγραμμένους σε αυτές.

Για οιαδήποτε πληροφορία  οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στην Υπηρεσία μας μέσω του ψηφιακού τηλεφωνικού κέντρου μας (2104823853 εσωτ. 810 ή 2104818753) ή εφόσον παρατηρείται υπερφόρτωση αυτού, μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (kesenpl@hcg.gr).

Ετικέτες: , , ,

ΚΕΣΕΝ ΠΛΟΙΑΡΧΩΝ: Παράταση ισχύος πιστοποιητικών Ιατρικής Μέριμνας

Ανακοινώνεται ότι με σχετική Υπουργική απόφαση η ισχύς των πιστοποιητικών των πιστοποιητικών Ιατρικής Μέριμνας παρατείνεται μέχρι την 30-04-2022, μόνο για ναυτολόγηση ή συνέχιση ναυτολόγησης Ελλήνων ναυτικών σε υπό ελληνική ή σημαία χώρας μέλους της Ε.Ε. πλοία, καθόσον αυτά εκτελούν αποκλειστικά πλόες εσωτερικού.

Ετικέτες: , ,

ΚΕΣΕΝ ΠΛΟΙΑΡΧΩΝ: Αναβολή Ειδικών Τμημάτων και Επανεξετάσεων Ιατρικής Μέριμνας.

Γνωρίζεται ότι τα Ειδικά Τμήματα Ιατρικής Μέριμνας της 27ης-9-2021 και 04ης -10-2021 καθώς και οι Επανεξετάσεις Ιατρικής Μέριμνας της 01ης-10-2021 και 08ης -10-2021 αναβάλλονται, λόγω μη υποβολής αιτήσεων για την κάλυψη της θέσης του Ιατρού.

Από τη Σχολή μας έχουν ήδη προωθηθεί οι διαδικασίες επαναπροκήρυξης για την πρόσληψη ωρομίσθιου Εκπαιδευτικού Προσωπικού της συγκεκριμένης ειδικότητας.

Οι ήδη εγγεγραμμένοι σπουδαστές θα ενημερωθούν με νέα ανακοίνωσή μας για τον προγραμματισμό έκτακτων Ειδικών Τμημάτων και Επανεξετάσεων Ιατρικής Μέριμνας μετά την πρόσληψη Ιατρού.

Για οιαδήποτε πληροφορία  οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στην Υπηρεσία μας μέσω του ψηφιακού τηλεφωνικού κέντρου μας (2104823853 εσωτ. 810 ή 2104818753) ή εφόσον παρατηρείται υπερφόρτωση αυτού, μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (kesenpl@hcg.gr).

Ετικέτες: ,