ΚΕΣΕΝ ΠΛΟΙΑΡΧΩΝ: Παράταση ισχύος πιστοποιητικών Ιατρικής Μέριμνας

Ανακοινώνεται ότι με σχετική Υπουργική απόφαση η ισχύς των πιστοποιητικών των πιστοποιητικών Ιατρικής Μέριμνας παρατείνεται μέχρι την 30-04-2022, μόνο για ναυτολόγηση ή συνέχιση ναυτολόγησης Ελλήνων ναυτικών σε υπό ελληνική ή σημαία χώρας μέλους της Ε.Ε. πλοία, καθόσον αυτά εκτελούν αποκλειστικά πλόες εσωτερικού.

Ετικέτες: , ,

Comments are Closed on this Post