ΚΕΣΕΝ ΠΛΟΙΑΡΧΩΝ: Αναβολή Ειδικών Τμημάτων και Επανεξετάσεων Ιατρικής Μέριμνας.

Γνωρίζεται ότι τα Ειδικά Τμήματα Ιατρικής Μέριμνας της 27ης-9-2021 και 04ης -10-2021 καθώς και οι Επανεξετάσεις Ιατρικής Μέριμνας της 01ης-10-2021 και 08ης -10-2021 αναβάλλονται, λόγω μη υποβολής αιτήσεων για την κάλυψη της θέσης του Ιατρού.

Από τη Σχολή μας έχουν ήδη προωθηθεί οι διαδικασίες επαναπροκήρυξης για την πρόσληψη ωρομίσθιου Εκπαιδευτικού Προσωπικού της συγκεκριμένης ειδικότητας.

Οι ήδη εγγεγραμμένοι σπουδαστές θα ενημερωθούν με νέα ανακοίνωσή μας για τον προγραμματισμό έκτακτων Ειδικών Τμημάτων και Επανεξετάσεων Ιατρικής Μέριμνας μετά την πρόσληψη Ιατρού.

Για οιαδήποτε πληροφορία  οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στην Υπηρεσία μας μέσω του ψηφιακού τηλεφωνικού κέντρου μας (2104823853 εσωτ. 810 ή 2104818753) ή εφόσον παρατηρείται υπερφόρτωση αυτού, μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (kesenpl@hcg.gr).

Ετικέτες: ,

Comments are Closed on this Post