ΚΕΣΕΝ ΠΛΟΙΑΡΧΩΝ: Έκτακτα Ειδικά Τμήματα εκπαίδευσης.

Γνωρίζεται ότι στο ΚΕΣΕΝ ΠΛΟΙΑΡΧΩΝ προγραμματίσθηκαν έκτακτα ειδικά τμήματα ως κάτωθι:

  • T/S ADVANCED LNG «Προχωρημένη εκπαίδευση στην ασφάλεια Υγραεριοφόρων ΔΞ» από 29-06-2023 έως 11-07-2023 και ώρα 08:00 .

  • T/S BASIC «Βασική εκπαίδευση στην ασφάλεια  ΔΞ» από 30-06-2023 έως 11-07-2023 και ώρα 14:15.

  • RO-RO Passengers «Εκπαίδευση Επιβατηγών Πλοίων»  από 05-07-2023 έως 11-07-2023 και ώρα 08:00

Για οιαδήποτε πληροφορία  οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στην Υπηρεσία μας μέσω του ψηφιακού τηλεφωνικού κέντρου μας (2104823853 εσωτ. 810 ή 2104818753) ή εφόσον παρατηρείται υπερφόρτωση αυτού, μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (kesenpl@hcg.gr).

Ετικέτες: , , ,

Comments are Closed on this Post