ΚΕΣΕΝ ΠΛΟΙΑΡΧΩΝ: Αλλαγή ημερομηνίας διεξαγωγής ειδικού τμήματος «ΣΥΝΕΧΟΥΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ» Πλοιάρχων πάσης τάξης Ε.Ν.

Γνωρίζεται ότι, το τμήμα «ΣΥΝΕΧΟΥΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ» που ήταν προγραμματισμένο για την 29-06-2023 την 08:00, δεν θα πραγματοποιηθεί. Νέα ημερομηνία διεξαγωγής του τμήματος, ορίζεται η 21-06-2023 και ώρα 14:15.

Επιπρόσθετα γνωρίζεται ότι, στο ΚΕΣΕΝ ΠΛΟΙΑΡΧΩΝ προγραμματίσθηκε έκτακτο ειδικό τμήμα «ΣΥΝΕΧΟΥΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ» Πλοιάρχων πάσης τάξης Ε.Ν., την 07-07-2023 και ώρα 14:15.

Για οιαδήποτε πληροφορία  οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στην Υπηρεσία μας μέσω του ψηφιακού τηλεφωνικού κέντρου μας (2104823853 εσωτ. 810 ή 2104818753) ή εφόσον παρατηρείται υπερφόρτωση αυτού, μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (kesenpl@hcg.gr).

Ετικέτες: , , , ,

Comments are Closed on this Post