ΚΕΣΕΝ ΠΛΟΙΑΡΧΩΝ: Έκτακτα Ειδικά Τμήματα Προσαρμογής γνώσεων Πλοιάρχων πάσης τάξης Ε.Ν. (STCW Manila 2010 amendments)

Γνωρίζεται ότι στο ΚΕΣΕΝ ΠΛΟΙΑΡΧΩΝ προγραμματίσθηκαν έκτακτα ειδικά τμήματα  «Προσαρμογής γνώσεων Πλοιάρχων πάσης τάξης Ε.Ν. (STCW Manila 2010 amendments)« την 12-06-2023 για Πλοιάρχους Α’ και Β΄τάξης Ε.Ν. και

από 13-06-2023 έως 15-06-2023 για ΠΛ Γ΄τάξης Ε.Ν.

Για οιαδήποτε πληροφορία  οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στην Υπηρεσία μας μέσω του ψηφιακού τηλεφωνικού κέντρου μας (2104823853 εσωτ. 810 ή 2104818753) ή εφόσον παρατηρείται υπερφόρτωση αυτού, μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (kesenpl@hcg.gr).

Ετικέτες: , , , ,

Comments are Closed on this Post