ΚΕΣΕΝ ΠΛΟΙΑΡΧΩΝ: Προθεσμία υποβολής αιτήσεων εμβόλιμης εξεταστικής Πλοιάρχων Β’ Τάξης Ε.Ν μηνός Μαρτίου 2023

Για την προθεσμία υποβολής αιτήσεων εμβόλιμης εξεταστικής υποψήφιων Πλοιάρχων Β’ Τάξης Ε.Ν. πατήστε εδώ.

Οι ενδιαφερόμενοι που οφείλουν μαθήματα από προγενέστερους κύκλους, μπορούν να υποβάλλουν τις αιτήσεις τους και μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στο kesenpl@hcg.gr, συμπληρώνοντας απαραίτητα και τα στοιχεία επικοινωνίας (email & τηλ.)

  • Για την αίτηση Πλοιάρχων B΄ (ΠΑΛΑΙΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ) πατήστε εδώ.
  • Για την αίτηση Πλοιάρχων B΄ (ΝΕΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ) πατήστε εδώ.

Για οποιαδήποτε πληροφορία οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στην Υπηρεσία μας μέσω του ψηφιακού τηλεφωνικού κέντρου μας (2104823853 εσωτ. 810 ή 2104818753) ή εφόσον παρατηρείται υπερφόρτωση αυτού, μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (kesenpl@hcg.gr).

Comments are Closed on this Post