ΚΕΣΕΝ ΠΛΟΙΑΡΧΩΝ: Επανέναρξη μαθημάτων, μετά από αναβολή τους λόγω δυσμενών καιρικών συνθηκών.

Γνωρίζεται ότι λόγω της αναβολής των μαθημάτων των ειδικών τμημάτων της Δευτέρας 06-02-2023, λόγω δυσμενών καιρικών συνθηκών, τροποποιείται το πρόγραμμα των εν λόγω τμημάτων ως ακολούθως:

1)T/S BASIC (της Δευτέρας 06-02-2023) : Μετατίθεται η έναρξη των μαθημάτων για την Τρίτη 07-02-2023 και ώρα 14:15.

2) RO-RO (της Δευτέρας 06-02-2023): Μετατίθεται η έναρξη των μαθημάτων για την Τρίτη 07-02-2023 και ώρα 14:15.

3)T/S ADVANCED OIL (της Δευτέρας 30-01-2023): Τα μαθήματα του τμήματος που ξεκίνησε την 30-01-2023, θα συνεχιστούν την Τρίτη 07-02-2023 με ώρα έναρξης 14:15.

3) SECURITY A+B (κατώτερα πληρώματα):  Το τμήμα της 02-02-2023 που μετατέθηκε για σήμερα Δευτέρα 06-02-2023 με ώρα έναρξης 14:15 και αναβλήθηκε, μετατίθεται εκ νέου για την Τρίτη 06-02-2023 την ίδια ώρα.

Σπουδαστές που αδυνατούν να προσέλθουν για παρακολούθηση στα ανωτέρω ειδικά τμήματα και επιθυμούν αλλαγή της ημερομηνίας εγγραφής τους, παρακαλούνται όπως προσέλθουν στη Γραμματεία του ΚΕΣΕΝ/Π από Τρίτη 07-02-2023.

Για οιαδήποτε πληροφορία  οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στην Υπηρεσία μας μέσω του ψηφιακού τηλεφωνικού κέντρου μας (2104823853 εσωτ. 810 ή 2104818753) ή εφόσον παρατηρείται υπερφόρτωση αυτού, μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (kesenpl@hcg.gr).

Ετικέτες: , , , ,

Comments are Closed on this Post