ΚΕΣΕΝ ΠΛΟΙΑΡΧΩΝ: Αναβολή μαθημάτων, λόγω 48ωρης απεργίας ΠΕΕΔΝΕ.

Γνωρίζεται ότι λόγω της προγραμματισμένης 48ωρης απεργίας της ΠΕΕΔΝΕ για την 02 και 03-02-2023, τροποποιείται το πρόγραμμα των ειδικών τμημάτων ως ακολούθως:

1)T/S ADVANCED OIL: Μετατίθενται τα μαθήματα για τις 13-02-2023 και 14-02-2023, ώρα 14:15 αντίστοιχα.

2) BRM: Μετατίθενται τα μαθήματα για τις 06-02-2023 και 07-02-2023 (πρωινό και απογευματινό τμήμα), ώρα 08:00 και 13:30 αντίστοιχα.

3) SECURITY A+B (κατώτερα πληρώματα):  Το τμήμα της 02-02-2023 μετατίθεται για την 06-02-2023 με ώρα έναρξης 14:15.

Σπουδαστές που επιθυμούν αλλαγή της ημερομηνίας εγγραφής τους, παρακαλούνται όπως προσέλθουν στη Γραμματεία του ΚΕΣΕΝ/Π την Παρασκευή 03-02-2023.

Για οιαδήποτε πληροφορία  οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στην Υπηρεσία μας μέσω του ψηφιακού τηλεφωνικού κέντρου μας (2104823853 εσωτ. 810 ή 2104818753) ή εφόσον παρατηρείται υπερφόρτωση αυτού, μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (kesenpl@hcg.gr).

Ετικέτες: , , , ,

Comments are Closed on this Post