ΚΕΣΕΝ ΠΛΟΙΑΡΧΩΝ: Προθεσμία υποβολής αιτήσεων κανονικής εξεταστικής Πλοιάρχων Α΄και Β’ Τάξης Ε.Ν μηνός Δεκεμβρίου2022

Για την προθεσμία υποβολής αιτήσεων κανονικής εξεταστικής πατήστε εδώ.

Οι ενδιαφερόμενοι που οφείλουν μαθήματα από προγενέστερους κύκλους, μπορούν να υποβάλλουν τις αιτήσεις τους και μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στο kesenpl@hcg.gr, συμπληρώνοντας απαραίτητα και τα στοιχεία επικοινωνίας (email & τηλ.)

  • Για την αίτηση Πλοιάρχων Α΄ πατήστε εδώ
  • Για την αίτηση Πλοιάρχων B΄ (ΠΑΛΑΙΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ) πατήστε εδώ.
  • Για την αίτηση Πλοιάρχων B΄ (ΝΕΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ) πατήστε εδώ.

Για οποιαδήποτε πληροφορία οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στην Υπηρεσία μας μέσω του ψηφιακού τηλεφωνικού κέντρου μας (2104823853 εσωτ. 810 ή 2104818753) ή εφόσον παρατηρείται υπερφόρτωση αυτού, μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (kesenpl@hcg.gr).

Comments are Closed on this Post