ΚΕΣΕΝ ΠΛΟΙΑΡΧΩΝ: Ενημέρωση σπουδαστών για το Πρόγραμμα Κατάρτισης ανέργων ναυτικών και παροχή επαγγελματικής πιστοποίησης 2022- 23

Comments are Closed on this Post