ΚΕΣΕΝ ΠΛΟΙΑΡΧΩΝ: Έκτακτα Ειδικά Τμήματα

Γνωρίζεται ότι στο ΚΕΣΕΝ ΠΛΟΙΑΡΧΩΝ προγραμματίσθηκαν έκτακτα ειδικά τμήματα για:

  • ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΓΝΩΣΕΩΝ -MANILA- Πλοιάρχων Γ΄τάξης από 24-02-2022 έως 28-02-2022 και ώρα 14:15
  • ΣΥΝΕΧΟΥΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ την 21-02-2022 και ώρα 13:25

Τα ως άνω ειδικά τμήματα θα πραγματοποιηθούν εξ’αποστάσεως.

Για οιαδήποτε πληροφορία  οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στην Υπηρεσία μας μέσω του ψηφιακού τηλεφωνικού κέντρου μας (2104823853 εσωτ. 810 ή 2104818753) ή εφόσον παρατηρείται υπερφόρτωση αυτού, μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (kesenpl@hcg.gr).

Ετικέτες: , , ,

Comments are Closed on this Post