ΚΕΣΕΝ ΠΛΟΙΑΡΧΩΝ: Είσοδος στο ΚΕΣΕΝ

Ανακοινώνεται ότι από το Σάββατο 06 Νοεμβρίου 2021 και μέχρι νεωτέρας,  η είσοδος στις εγκαταστάσεις του ΚΕΣΕΝ θα επιτρέπεται ΜΟΝΟΝ σε όσους φέρουν μαζί τους:

  • πιστοποιητικό εμβολιασμού ή
  • πιστοποιητικό νόσησης εντός τελευταίου εξαμήνου ή
  • βεβαίωση αρνητικού εργαστηριακού διαγνωστικού ελέγχου (rapid test ή PCR), που έχει διεξαχθεί έως σαράντα οκτώ (48) ώρες πριν,
  • Ταυτότητα ή διαβατήριο ή ναυτικό φυλλάδιο

Είναι υποχρεωτική η χρήση προστατευτικής μη ιατρικής μάσκας καθ’ όλη τη διάρκεια της παραμονής στους χώρους του ΚΕΣΕΝ.

Για οποιαδήποτε πληροφορία οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στην Υπηρεσία μας μέσω του ψηφιακού τηλεφωνικού κέντρου μας (2104823853 εσωτ. 810 ή 2104818753) ή εφόσον παρατηρείται υπερφόρτωση αυτού, μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (kesenpl@hcg.gr).

Ετικέτες: , , , ,

Comments are Closed on this Post