ΚΕΣΕΝ ΠΛΟΙΑΡΧΩΝ: Διαδικασία εγγραφών από 17-03-2021 σε Ειδικά Τμήματα και προαγωγικούς Κύκλους Σπουδών Πλ. Α΄-Β΄

Στο πλαίσιο εφαρμογής των μέτρων για τον περιορισμό της εξάπλωσης του κορωνοϊού «covid-19», όσον αφορά στην λειτουργία του ΚΕΣΕΝ Πλοιάρχων από 17-03-2021 και μέχρι νεωτέρας, γνωρίζονται τα ακόλουθα:

Εγγραφές σε Κύκλους Σπουδών και  Ειδικά Τμήματα θα γίνονται δεκτές:

α) Με αυτοπρόσωπη παρουσία  και υποχρεωτικά κατόπιν ραντεβού.

β) Με  αποστολής δικαιολογητικών δια ταχυμεταφοράς (courier) με σχετική εξουσιοδότηση  στον υπάλληλο courier από τον ενδιαφερόμενο. Η εξουσιοδότηση θα πρέπει να είναι θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής. Εναλλακτικά μπορεί να υποβληθεί Εξουσιοδότηση ή  Υπεύθυνη Δήλωση (θα πρέπει να συμπληρωθεί στο ελεύθερο κείμενο το περιεχόμενο της εξουσιοδότησης) που εκδίδεται από το www.gov.gr .

Ειδικότερα στην περίπτωση ταχυδρομικής αποστολής ισχύουν τα κάτωθι:

  • Η Θυρίδα θα παραλαμβάνει τον φάκελο μόνο εφόσον είναι πλήρης. Οι ελλιπείς φάκελοι θα επιστρέφονται  στον υπάλληλο courier για την επιστροφή τους στον σπουδαστή.
  • Οι ενδιαφερόμενοι προς εγγραφή μέσω courier θα πρέπει να έχουν ήδη ενημερώσει την εταιρεία ή τον υπάλληλο courier για την παραλαβή της σχετικής Βεβαίωσης εγγραφής από την Θυρίδα πριν από την αναχώρησή του από το ΚΕΣΕΝ Πλοιάρχων, ώστε το courier να την αποστείλει στον εγγεγραμμένο σπουδαστή.
  • Εφόσον στο φάκελο εμπεριέχονται περισσότερες από μία αιτήσεις εγγραφής, θα πρέπει τα αιτούμενα δικαιολογητικά να επισυνάπτονται σε κάθε αίτηση ξεχωριστά. Υπενθυμίζεται ότι δεν είναι δυνατή η παρακολούθηση πέραν του ενός Τμήματος κατά την ίδια χρονική περίοδο.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να κατεβάζουν από το site του ΚΕΣΕΝ (πατήστε εδώ) τις αντίστοιχες αιτήσεις για την εγγραφή τους στους Κύκλους Σπουδών και τα  Ειδικά Τμήματα.

Όταν παρατηρείται υπερφόρτωση του ψηφιακού τηλεφωνικού κέντρου (210- 4823853 εσωτ. 811 και 813), οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στην Υπηρεσία για ραντεβού και έκτακτες περιπτώσεις και μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (kesenpl@hcg.gr).

Ετικέτες: ,

Comments are Closed on this Post