ΚΕΣΕΝ ΠΛΟΙΑΡΧΩΝ: Επικοινωνία κοινού με το ΚΕΣΕΝ ΠΛΟΙΑΡΧΩΝ

Στο πλαίσιο καλύτερης εξυπηρέτησης του κοινού από την Γραμματεία του ΚΕΣΕΝ Πλοιάρχων, ειδικά όταν παρατηρείται υπερφόρτωση του ψηφιακού τηλεφωνικού κέντρου (210- 4823853 εσωτ. 811 και 813), οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στην Υπηρεσία για έκτακτες περιπτώσεις και μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (kesenpl@hcg.gr).

Αντίστοιχα, για θέματα που αφορούν στην Διαχείριση του ΚΕΣΕΝ Πλοιάρχων (επιδότηση κ.λπ), πέραν της τηλεφωνικής γραμμής 210-4834268, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται και στο ηλεκτρονικό ταχυδρομείο (kesendiax@hcg.gr ).

Ετικέτες:

Comments are Closed on this Post