Παροχή εξ΄ αποστάσεως Ναυτικής Επαγγελματικής Κατάρτισης και Επιμόρφωσης στα ΚΕΣΕΝ Π-Μ, ΚΕΣΕΝ ΡΗ-ΡΕ, ΔΣΕΝ/ΣΠΜ και ΔΣΕΝ/ ΜΕΤ/ ΘΑΛΑΜΗΠΟΛΩΝ.

 

  • Ανακοινώνεται ότι έχει ήδη προωθηθεί από το ΥΝΑΝΠ προς δημοσίευση στο Εθνικό Τυπογραφείο η αριθ. πρωτ. 2231.3/30019/2020/21-5-2020 Υπουργική απόφαση που αφορά στην παροχή εξ΄ αποστάσεως Ναυτικής Επαγγελματικής Κατάρτισης και Επιμόρφωσης στα ΚΕΣΕΝ Π-Μ, ΚΕΣΕΝ ΡΗ-ΡΕ, ΔΣΕΝ/ΣΠΜ και ΔΣΕΝ/ ΜΕΤ/ ΘΑΛΑΜΗΠΟΛΩΝ. Η έναρξη ισχύος της αποφάσεως ορίζεται για την  22η Μαΐου 2020.

Ετικέτες: , , ,

Comments are Closed on this Post