• ΚΕΣΕΝ MHXANIKΩΝ: Πρόγραμμα εξεταστικής περιόδου Απριλίου 2024
 • ΚΕΣΕΝ MHXANIKΩΝ: Πρόγραμμα εξεταστικής περιόδου Μαρτίου 2024
 • ΚΕΣΕΝ MHXANIKΩΝ: Ανακοίνωση πρόσληψης ωρομισθίου εκπαιδευτικού προσωπικού για το εκπαιδευτικό έτος 2023-2024
 • ΚΕΣΕΝ MHXANIKΩΝ: Πρόγραμμα εξεταστικής περιόδου Ιανουαρίου 2024
 • ΚΕΣΕΝ MHXANIKΩΝ: Αναβολή έναρξης των κύκλων σπουδών υποψηφίων Μηχανικών Α’ και Β΄ τάξης Ε.Ν. που είχαν προγραμματιστεί για την 14-9-2023
 • ΚΕΣΕΝ MHXANIKΩΝ: Εγγραφές εκπαιδευτικού έτους 2023-2024
 • ΚΕΣΕΝ MHXANIKΩΝ: Ανακοίνωση πρόσληψης ωρομισθίου εκπαιδευτικού προσωπικού για το εκπαιδευτικό έτος 2023-2024
 • ΚΕΣΕΝ MHXANIKΩΝ: Πρόγραμμα εξεταστικής περιόδου Ιουλίου 2023 (ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ)
 • ΚΕΣΕΝ MHXANIKΩΝ: Πρόγραμμα εξεταστικής περιόδου Μαΐου 2023
 • ΚΕΣΕΝ MHXANIKΩΝ: Πρόγραμμα εξεταστικής περιόδου Απριλίου 2023
 • ΚΕΣΕΝ MHXANIKΩΝ: Ανακοίνωση πρόσληψης ωρομισθίου εκπαιδευτικού προσωπικού για το εκπαιδευτικό έτος 2022-2023
 • ΚΕΣΕΝ MHXANIKΩΝ: Πρόγραμμα εξεταστικής περιόδου Μαρτίου 2023
 • ΚΕΣΕΝ MHXANIKΩΝ: Τροποποίηση ημερομηνίας έναρξης μαθημάτων
 • ΚΕΣΕΝ MHXANIKΩΝ: Πρόγραμμα εξεταστικής περιόδου Ιανουαρίου 2023
 • ΚΕΣΕΝ MHXANIKΩΝ: Ανακοίνωση πρόσληψης ωρομισθίου εκπαιδευτικού προσωπικού για το εκπαιδευτικό έτος 2022-2023
 • ΚΕΣΕΝ MHXANIKΩΝ: Πρόγραμμα εμβόλιμης εξεταστικής περιόδου Δεκεμβρίου 2022
 • ΚΕΣΕΝ MHXANIKΩΝ: Ανακοίνωση πρόσληψης ωρομισθίου εκπαιδευτικού προσωπικού για το εκπαιδευτικό έτος 2022-2023
 • ΚΕΣΕΝ MHXANIKΩΝ: Πρόγραμμα εξεταστικής περιόδου Νοεμβρίου 2022
 • ΚΕΣΕΝ MHXANIKΩΝ: Ανακοίνωση πρόσληψης ωρομισθίου εκπαιδευτικού προσωπικού για το εκπαιδευτικό έτος 2022-2023
 • ΚΕΣΕΝ MHXANIKΩΝ: Πρόγραμμα εμβόλιμης εξεταστικής περιόδου Σεπτεμβρίου 2022
 • ΚΕΣΕΝ MHXANIKΩΝ: Εγγραφές εκπαιδευτικού έτους 2022-2023
 • ΚΕΣΕΝ MHXANIKΩΝ: Πρόγραμμα εξεταστικής περιόδου Ιουνίου – Ιουλίου 2022
 • ΚΕΣΕΝ MHXANIKΩΝ: Ανακοίνωση πρόσληψης ωρομισθίου εκπαιδευτικού προσωπικού για το εκπαιδευτικό έτος 2022-2023
 • ΚΕΣΕΝ MHXANIKΩΝ: Πρόγραμμα εξεταστικής περιόδου Μαΐου 2022
 • ΚΕΣΕΝ MHXANIKΩΝ: Πρόγραμμα εξεταστικής περιόδου Απριλίου 2022