• ΚΕΣΕΝ MHXANIKΩΝ: Πρόγραμμα εξεταστικής περιόδου Δεκεμβρίου 2021
 • ΚΕΣΕΝ MHXANIKΩΝ: Πρόγραμμα εξεταστικής περιόδου Νοεμβρίου 2021
 • ΚΕΣΕΝ MHXANIKΩΝ: Εγγραφές εκπαιδευτικού έτους 2021-2022
 • ΚΕΣΕΝ MHXANIKΩΝ: Ανακοίνωση πρόσληψης ωρομισθίου εκπαιδευτικού προσωπικού για το εκπαιδευτικό έτος 2021-2022
 • ΚΕΣΕΝ MHXANIKΩΝ: Πρόγραμμα εξεταστικής περιόδου Ιουνίου 2021
 • ΚΕΣΕΝ MHXANIKΩΝ: Πρόγραμμα εξεταστικής περιόδου ΜΑΪΟΥ 2021
 • ΚΕΣΕΝ MHXANIKΩΝ: Πρόγραμμα εξεταστικής περιόδου Απριλίου 2021
 • ΚΕΣΕΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ : Ανακοίνωση πρόσληψης ΙΔΟΧ Καθηγητή για το εκπαιδευτικό έτος 2020-2021.
 • ΚΕΣΕΝ MHXANIKΩΝ: Πρόγραμμα εξεταστικής περιόδου Μαρτίου 2021
 • ΚΕΣΕΝ MHXANIKΩΝ: Πρόγραμμα εξεταστικής περιόδου Ιανουαρίου 2021
 • ΚΕΣΕΝ MHXANIKΩΝ: Πρόγραμμα εξεταστικής περιόδου Δεκεμβρίου 2020
 • ΚΕΣΕΝ MHXANIKΩΝ: Διαδικασία εξυπηρέτησης κοινού στο πλαίσιο μέτρων αντιμετώπισης COVID-19 (από 09-11-2020)
 • ΚΕΣΕΝ MHXANIKΩΝ: Εξεταστική περίοδος Νοεμβρίου 2020
 • ΚΕΣΕΝ MHXANIKΩΝ: Αναστολή εξεταστικής περιόδου Νοεμβρίου 2020
 • ΚΕΣΕΝ MHXANIKΩΝ: Πρόγραμμα εξεταστικής περιόδου Νοεμβρίου 2020
 • Εμβόλιμη Εξεταστική ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2020 υποψηφίων Μηχανικών Β’ τάξης Ε.Ν.
 • Εξεταστική ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2020 υποψηφίων Μηχανικών A’ τάξης Ε.Ν.
 • ΚΕΣΕΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ : Εκπαιδευτική λειτουργία με εξ αποστάσεως διδασκαλία (τηλεκατάρτιση).
 • ΚΕΣΕΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ : Εγγραφές εκπαιδευτικού έτους 2020-2021
 • ΚΕΣΕΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ : Ανακοίνωση πρόσληψης ΙΔΟΧ Καθηγητών για το εκπαιδευτικό έτος 2020-2021.
 • ΚΕΣΕΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ: ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗΣ ΙΟΥΛΙΟΥ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Α΄ΚΑΙ Β’ ΤΑΞΗΣ Ε.Ν.
 • ΚΕΣΕΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ: ΕΜΒΟΛΙΜΗ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Β’ ΤΑΞΗΣ Ε.Ν.
 • ΚΕΣΕΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
 • ΚΕΣΕΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
 • ΚΕΣΕΝ Μηχανικών: ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΩΝ ΕΙΔΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2019-2020 ΠΟΥ ΔΙΕΚΟΠΗΣΑΝ Η ΔΕΝ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΗΚΑΝ ΛΟΓΩ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΣΧΟΛΗΣ