• ΚΕΣΕΝ MHXANIKΩΝ: Ανακοίνωση πρόσληψης ωρομισθίου εκπαιδευτικού προσωπικού για το εκπαιδευτικό έτος 2022-2023
 • ΚΕΣΕΝ MHXANIKΩΝ: Πρόγραμμα εξεταστικής περιόδου Νοεμβρίου 2022
 • ΚΕΣΕΝ MHXANIKΩΝ: Ανακοίνωση πρόσληψης ωρομισθίου εκπαιδευτικού προσωπικού για το εκπαιδευτικό έτος 2022-2023
 • ΚΕΣΕΝ MHXANIKΩΝ: Πρόγραμμα εμβόλιμης εξεταστικής περιόδου Σεπτεμβρίου 2022
 • ΚΕΣΕΝ MHXANIKΩΝ: Εγγραφές εκπαιδευτικού έτους 2022-2023
 • ΚΕΣΕΝ MHXANIKΩΝ: Πρόγραμμα εξεταστικής περιόδου Ιουνίου – Ιουλίου 2022
 • ΚΕΣΕΝ MHXANIKΩΝ: Ανακοίνωση πρόσληψης ωρομισθίου εκπαιδευτικού προσωπικού για το εκπαιδευτικό έτος 2022-2023
 • ΚΕΣΕΝ MHXANIKΩΝ: Πρόγραμμα εξεταστικής περιόδου Μαΐου 2022
 • ΚΕΣΕΝ MHXANIKΩΝ: Πρόγραμμα εξεταστικής περιόδου Απριλίου 2022
 • ΚΕΣΕΝ MHXANIKΩΝ: Πρόγραμμα εξεταστικής περιόδου Μαρτίου 2022
 • ΚΕΣΕΝ MHXANIKΩΝ: Πρόγραμμα εξεταστικής περιόδου Φεβρουαρίου 2022
 • ΚΕΣΕΝ MHXANIKΩΝ: Πρόγραμμα εξεταστικής περιόδου Δεκεμβρίου 2021
 • ΚΕΣΕΝ MHXANIKΩΝ: Πρόγραμμα εξεταστικής περιόδου Νοεμβρίου 2021
 • ΚΕΣΕΝ MHXANIKΩΝ: Εγγραφές εκπαιδευτικού έτους 2021-2022
 • ΚΕΣΕΝ MHXANIKΩΝ: Ανακοίνωση πρόσληψης ωρομισθίου εκπαιδευτικού προσωπικού για το εκπαιδευτικό έτος 2021-2022
 • ΚΕΣΕΝ MHXANIKΩΝ: Πρόγραμμα εξεταστικής περιόδου Ιουνίου 2021
 • ΚΕΣΕΝ MHXANIKΩΝ: Πρόγραμμα εξεταστικής περιόδου Απριλίου 2021
 • ΚΕΣΕΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ : Ανακοίνωση πρόσληψης ΙΔΟΧ Καθηγητή για το εκπαιδευτικό έτος 2020-2021.
 • ΚΕΣΕΝ MHXANIKΩΝ: Πρόγραμμα εξεταστικής περιόδου Μαρτίου 2021
 • ΚΕΣΕΝ MHXANIKΩΝ: Πρόγραμμα εξεταστικής περιόδου Ιανουαρίου 2021
 • ΚΕΣΕΝ MHXANIKΩΝ: Πρόγραμμα εξεταστικής περιόδου Δεκεμβρίου 2020
 • ΚΕΣΕΝ MHXANIKΩΝ: Διαδικασία εξυπηρέτησης κοινού στο πλαίσιο μέτρων αντιμετώπισης COVID-19 (από 09-11-2020)
 • ΚΕΣΕΝ MHXANIKΩΝ: Εξεταστική περίοδος Νοεμβρίου 2020
 • ΚΕΣΕΝ MHXANIKΩΝ: Αναστολή εξεταστικής περιόδου Νοεμβρίου 2020
 • ΚΕΣΕΝ MHXANIKΩΝ: Πρόγραμμα εξεταστικής περιόδου Νοεμβρίου 2020