Παραλαβή πτυχίων ERM-ERS

Ενημερώνουμε τους επιτυχόντες των τμημάτων ειδικής εκπαίδευσης ERM-ERS ότι από σήμερα Τετάρτη 22/02/2017 τα πτυχία τους είναι προς διάθεση στη Γραμματεία της Σχολής.

Ετικέτες: ,

Συμπλήρωση ερωτηματολογίου για την Αναβάθμιση του Συστήματος Δημόσιας Ναυτικής Εκπαίδευσης

Στο πλαίσιο υλοποίησης Μελέτης για την Αναβάθμιση του Συστήματος Δημόσιας Ναυτικής Εκπαίδευσης, παρακαλούνται οι σπουδαστές του ΚΕΣΕΝ όπως επισκεφθούν τον υπερσύνδεσμο http://system.com.gr/kesen και συμπληρώσουν το σχετικό ηλεκτρονικό ερωτηματολόγιο.
Η καταγραφή των απόψεων των σπουδαστών είναι σημαντική και μείζονος σημασίας για τη διάγνωση των αναγκών που απορρέουν από τις σύγχρονες απαιτήσεις εκπαίδευσης.

Ανακοίνωση

Ετικέτες:

Υποχρέωση κατοχής πιστοποιητικών ERS-ERM

Συνέχεια ερωτημάτων που έχουν υποβληθεί στο ΥΝΑΝΠ/ΔΕΚΝ Α’-Γ’ σχετικά με την υποχρέωση κατοχής από Αξιωματικούς μηχανής του Πιστοποιητικού εκπαίδευσης στον Προσομοιωτή Μηχανοστασίου και στα ηλεκτρικά – πνευματικά συστήματα ελέγχου (ERS-ERM), γνωρίζονται τα ακόλουθα:

  1. Από τις διατάξεις του Π.Δ. 141/2014 (ΦΕΚ 232 Α’/2014) όπως ισχύει, που αφορούν στα ειδικά προσόντα για την απόκτηση αποδεικτικού ναυτικής ικανότητας Μηχανικού Α’ – Β’ – Γ΄ τάξης Ε.Ν. ΔΕΝ υφίσταται απαίτηση για κατοχή του αναφερόμενου πιστοποιητικού.
  2. Από τα διαλαμβανόμενα στην Υ.Α. αριθ.πρωτ.:3636/04/2015/13-5-2015 (ΦΕΚ 1013 Β’/2015) όπως ισχύει, που αφορούν στις προϋποθέσεις αντικατάστασης αποδεικτικών ναυτικής ικανότητας με νέου τύπου σύμφωνα με τις διατάξεις της Δ.Σ. STCW 78, όπως αυτή τροποποιήθηκε (MANILA 2010), ομοίως ΔΕΝ υφίσταται απαίτηση για κατοχή του αναφερόμενου πιστοποιητικού.

Σχετικό Έγγραφο ΥΝΑΝΠ/ΔΕΚΝ Α’-Γ’

Ετικέτες: ,

Επίσημη αργία περιφέρειας Δήμου Αγίου Ιωάννη Ρέντη (29 Αυγούστου)

Την Δευτέρα 29 Αυγούστου το ΚΕΣΕΝ Πλοιάρχων -Μηχανικών θα παραμείνει κλειστό λόγω της επίσημης αργίας στη περιφέρεια του Δήμου Αγίου Ιωάννη Ρέντη.

Ανακοίνωση

Ετικέτες:

Αντικατασταση Α.Ν.Ι. και Πιστοποιητικών Τμ. Ειδικής Εκπαίδευσης

Σύμφωνα με το Π.Δ. 141/2014 (ΦΕΚ 232 Α), οι κάτοχοι Αποδεικτικών Ναυτικής Ικανότητας (Α.Ν.Ι.) κλάδων προσωπικού καταστρώματος και μηχανής, τα οποία έχουν εκδοθεί σύμφωνα με τις διατάξεις της Δ.Σ. STCW ’78 και οι κάτοχοι πιστοποιητικών εκπαίδευσης Δεξαμενοπλοίων καθώς και επιβατηγών (Ε/Γ) και επιβατηγών − οχηματαγωγών (Ε/Γ−Ο/Γ) πλοίων, για να ναυτολογηθούν μετά την 31-12-2016, θα πρέπει να έχουν αντικαταστήσει τον τύπο των κατεχομένων Πιστοποιητικών, με το νέο τύπο Αποδεικτικού Ναυτικής Ικανότητας ή Πιστοποιητικού υπό τις ακόλουθες προϋποθέσεις:

 

  • Οι κατέχοντες Α.Ν.Ι. Πλοιάρχου ή Μηχανικού Α΄, Β΄, Γ΄ τάξης Ε.Ν. αποφοιτούν επιτυχώς από το νέο Ειδικό Τμήμα του ΚΕΣΕΝ Πλοιάρχων ή ΚΕΣΕΝ Μηχανικών αντίστοιχα, για προσαρμογή γνώσεων με τις απαιτήσεις της αναθεωρημένης ΔΣ STCW (Μanila 2010) και αντικαθιστούν τον τύπο τους με το νέο τύπο αντίστοιχης τάξης, χωρίς άλλη διαδικασία εφόσον προσκομίσουν τα απαιτούμενα δικαιολογητικά.
  • Οι κατέχοντες πιστοποιητικό βασικής εκπαίδευσης δεξαμενοπλοίων (Tanker Safety Basic), πλην των περιπτώσεων που έχουν αποκτήσει το πιστοποιητικό με θαλάσσια υπηρεσία, με την κατάθεση του πιστοποιητικού τους στο εκάστοτε αρμόδιο Τμήμα της Διεύθυνσης Εκπαίδευσης Ναυτικών, αποκτούν ένα νέο πιστοποιητικό βασικής εκπαίδευσης πετρελαιοφόρων και χημικών δεξαμενοπλοίων και ένα νέο πιστοποιητικό βασικής εκπαίδευσης υγραεριοφόρων δεξαμενοπλοίων, υποκείμενα σε υποχρέωση πενταετούς θεώρησης για τους Αξιωματικούς και απεριορίστου ισχύος για τα κατώτερα πληρώματα.
  • Όσοι έχουν αποκτήσει παλαιού τύπου πιστοποιητικό βασικής εκπαίδευσης δεξαμενοπλοίων με θαλάσσια υπηρεσία, το αντικαθιστούν λαμβάνοντας νέου τύπου πιστοποιητικό στο είδος δεξαμενοπλοίου στο οποίο έχουν διανύσει την υπόψη θαλάσσια υπηρεσία. (πετρελαιοφόρα/ χημικά δεξαμενόπλοια, υγραεριοφόρα δεξαμενόπλοια).
  •  Οι κατέχοντες πιστοποιητικό προχωρημένης εκπαίδευσης δεξαμενοπλοίων (Tanker Safety Advanced), με την κατάθεση του πιστοποιητικού τους, αποκτούν το ανάλογο νέο πιστοποιητικό προχωρημένης εκπαίδευσης (Manila 2010, V/1−1 και V/1−2), εφόσον αποδεικνύουν διάνυση της προβλεπόμενης από το άρθρο 20 του Π.δ. 141/2014 θαλάσσιας υπηρεσίας, υποκείμενο σε υποχρέωση πενταετούς θεώρησης για τους Αξιωματικούς και απεριορίστου ισχύος για τα κατώτερα πληρώματα.
  • Οι κάτοχοι πιστοποιητικών εκπαίδευσης Επιβατηγών πλοίων (RORO) λόγω ενοποίησης των παλαιών Κανονισμών περί Επιβατηγών/ Οχηματαγωγών (RO – RO/Ε−Γ,V/2) και Επιβατηγών πλοίων (Ε/Γ, V/3), πλέον σε έναν ενιαίο Κανονισμό (V/2), που αφορά σε όλα τα επιβατηγά πλοία, απαιτείται να αντικαταστήσουν τα υφιστάμενα πιστοποιητικά με νέου τύπου τα οποία εκδίδονται από ΚΕΣΕΝ ΠΛΟΙΑΡΧΩΝ κατά τα προβλεπόμενα στο π.δ. 141/2014.
  • Τα κατώτερα πληρώματα και λοιποί εργαζόμενοι σε Επιβατηγά πλοία οι οποίοι εμπίπτουν στις περιπτώσεις των παραπάνω παραγράφων δύναται αντί της φοίτησης στα οικεία τμήματα του ΚΕΣΕΝ ΠΛΟΙΑΡΧΩΝ, να εκπαιδεύονται στο πλοίο από τον προσοντούχο Πλοίαρχο αυτού, κάτοχο νέου τύπου πιστοποιητικού, στα γνωστικά αντικείμενα των προαναφερόμενων παραγράφων, ο οποίος τους χορηγεί σχετική βεβαίωση που προσκομίζεται από τους ενδιαφερόμενους στις Λιμενικές Αρχές, ή τις Έδρες Ναυτιλιακών Ακολούθων ή τις Ελληνικές Προξενικές Αρχές για ανάλογη πιστοποίηση.

Π.Δ. 141/2014

ΦΕΚ 1013Β/2015

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

Ετικέτες: