• ΚΕΣΕΝ MHXANIKΩΝ: Πρόγραμμα εξεταστικής περιόδου Απριλίου 2023
 • Εκπαιδευτικός κύκλος Σπουδών για την απόκτηση διπλώματος Μηχανικού Α’ τάξης Ε.Ν.
 • Εκπαιδευτικός κύκλος Σπουδών για την απόκτηση διπλώματος Μηχανικού Β’ τάξης Ε.Ν.
 • Προσαρμογή γνώσεων Μηχανικών πάσης τάξης Ε.Ν. (STCW Manila 2010 amendments)
 • Εξασφάλιση συνεχούς ικανότητας και εκσυγχρονισμού των γνώσεων Μηχανικών – Ηλεκτρολόγων Ε.Ν.
 • Εκπαίδευση στον προσομοιωτή μηχανοστασίου και στα ηλεκτρικά πνευματικά συστήματα ελέγχου (ENGINE SIMULATOR)
 • ERM Συμπληρωματικό (για κατόχους παλαιού τύπου ΕRS)
 • Επανεξέταση – Ανανέωση Πιστοποιητικών
 • Ειδικό σχολείο αξιωματικού ασφάλειας πλοίου SHIP SECURITY OFFICER (SSO) A-VI/5
 • SSO (Αντικατάσταση παλαιών πιστοποιητικών)
 • SSO (Συμπληρωματική Εκπαίδευση στη Πειρατεία)
 • Εκπαίδευση επιβατηγών πλοίων (Ro Ro)
 • Εκπαίδευση και ενημέρωση για όλους τους ναυτικούς στην ασφάλεια του πλοίου (security awareness), διεθνής κώδικας ασφάλειας πλοίων & λιμενικών εγκαταστάσεων INTERNATIONAL SHIP & PORT FACILITY SECURITY CODE ISPS CODE A-VI/6-1 + Εκπαίδευση ασφάλειας πλοίου για ναυτικούς με ανάθεση καθηκόντων ασφάλειας SECURITY TRAINING FOR SEAFARERS WITH DESIGNATED SECURITY DUTIES A-VI/6
 • Βασική εκπαίδευση στην ασφάλεια πετρελαιοφόρων, χημικών, μικτού τύπου και υγραεριοφόρων δεξαμενοπλοίων A-V/1-1-1 & A-V/1-2-1 BASIC TANKER – CHEMICAL & LIQUEFIED SAFETY
 • Προχωρημένη εκπαίδευση για εργασίες φορτίου σε Πετρελαιοφόρα A-V/1-1-2 ADVANCED OIL TANKER SAFETY
 • Προχωρημένη εκπαίδευση για εργασίες φορτίου σε Δεξαμενόπλοια μεταφοράς χημικών προϊόντων A-V/1-1-3 ADVANCED CHEMICAL TANKER SAFETY
 • Προχωρημένη εκπαίδευση για εργασίες φορτίου σε Υγραεριοφόρα A-V/1-2-2 ADVANCED LIQUEFIED GAS TANKER SAFETY