ΚΕΣΕΝ ΠΛΟΙΑΡΧΩΝ: Είσοδος στο ΚΕΣΕΝ

Ανακοινώνεται ότι από το Σάββατο 06 Νοεμβρίου 2021 και μέχρι νεωτέρας,  η είσοδος στις εγκαταστάσεις του ΚΕΣΕΝ θα επιτρέπεται ΜΟΝΟΝ σε όσους φέρουν μαζί τους:

  • πιστοποιητικό εμβολιασμού ή
  • πιστοποιητικό νόσησης εντός τελευταίου εξαμήνου ή
  • βεβαίωση αρνητικού εργαστηριακού διαγνωστικού ελέγχου (rapid test ή PCR), που έχει διεξαχθεί έως σαράντα οκτώ (48) ώρες πριν,
  • Ταυτότητα ή διαβατήριο ή ναυτικό φυλλάδιο

Είναι υποχρεωτική η χρήση προστατευτικής μη ιατρικής μάσκας καθ’ όλη τη διάρκεια της παραμονής στους χώρους του ΚΕΣΕΝ.

Για οποιαδήποτε πληροφορία οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στην Υπηρεσία μας μέσω του ψηφιακού τηλεφωνικού κέντρου μας (2104823853 εσωτ. 810 ή 2104818753) ή εφόσον παρατηρείται υπερφόρτωση αυτού, μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (kesenpl@hcg.gr).

Ετικέτες: , , , ,

ΚΕΣΕΝ ΠΛΟΙΑΡΧΩΝ: Λειτουργία ΚΕΣΕΝ Πλοιάρχων κατά το ακαδημαϊκό έτος 2021-2022

Ανακοινώνεται ότι για το ακαδημαϊκό έτος 2021-2022 το ΚΕΣΕΝ Πλοιάρχων θα λειτουργήσει με τη διαδικασία της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης (τηλεκπαίδευση) , εξαιρουμένων:

α) των εργαστηριακών μαθημάτων,

β)των εξεταστικών περιόδων κύκλων Σπουδών  (κανονική και εμβόλιμη εξεταστική)

 ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ: 

 α)Οι εμβολιασμένοι  σπουδαστές κατά την πρώτη μέρα προσέλευσής τους στη Σχολή υποχρεούνται να προσκομίσουν πιστοποιητικό εμβολιασμού κατά του κορωνοϊού COVID-19.

β)Οι νοσήσαντες κατά το τελευταίο εξάμηνο σπουδαστές, την πρώτη μέρα προσέλευσής τους υποχρεούνται να προσκομίσουν το σχετικό πιστοποιητικό νόσησης.

γ)Οι μη εμβολιασμένοι σπουδαστές υποχρεούνται να προσκομίζουν βεβαίωση  ελέγχου από ιδιωτικό διαγνωστικό κέντρο (rapid test ή PCR test) δύο (02) φορές εβδομαδιαίως  πριν από την Τρίτη και την Παρασκευή αντιστοίχως και έως 24 ώρες πριν από τη συμμετοχή τους στη δια ζώσης εκπαιδευτική διαδικασία.

Όλοι οι προσερχόμενοι σπουδαστές οφείλουν να τηρούν τα μέτρα αποφυγής διασποράς του κορωνοϊού COVID-19, φορώντας ατομική μάσκα προστασίας και κρατώντας σε κάθε περίπτωση τις προβλεπόμενες αποστάσεις (1,5 μ.)

Για τυχόν πρόσθετες πληροφορίες-διευκρινίσεις, μπορείτε να επικοινωνείτε με την Υπηρεσία μας στο e-mail: kesenpl@hcg.gr.

 

Ετικέτες: , , , , ,