ΚΕΣΕΝ ΠΛΟΙΑΡΧΩΝ: Παράταση ισχύος αποδεικτικών ναυτικής ικανότητας, πιστοποιητικών επάρκειας και πιστοποιητικών επικύρωσης (endorsements)

 

Γνωρίζεται ότι με το άρθρο 85 του (β) σχετικού ν. 4764/2020 (Α΄ 256), ο οποίος δημοσιεύτηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως την 23-12-2021 που τροποποιεί το άρθρο 125 του (α) όμοιο, χορηγείται παράταση ισχύος έως την 30-06-2022 στο σύνολο των αποδεικτικών ναυτικής ικανότητας, πιστοποιητικών επάρκειας και των πιστοποιητικών επικύρωσης (endorsements) που έχουν εκδοθεί από την αρμόδια Ελληνική αρχή σύμφωνα με τις διατάξεις της Δ.Σ. STCW ’78, ανεξαρτήτως εάν έχει χορηγηθεί ήδη παράταση.

Επιπροσθέτως, σας γνωρίζεται ότι η ισχύς των ως άνω πιστοποιητικών δύναται να παραταθεί με απόφαση του Υπουργού Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής ακόμη και τμηματικά, ,μέχρι την 31η -12-2022 .

Για να δείτε το Νόμο πατήστε εδώ

Ετικέτες: , ,

ΚΕΣΕΝ ΠΛΟΙΑΡΧΩΝ: Παράταση ισχύος πιστοποιητικών Ιατρικής Μέριμνας

Ανακοινώνεται ότι με σχετική Υπουργική απόφαση η ισχύς των πιστοποιητικών των πιστοποιητικών Ιατρικής Μέριμνας παρατείνεται μέχρι την 30-04-2022, μόνο για ναυτολόγηση ή συνέχιση ναυτολόγησης Ελλήνων ναυτικών σε υπό ελληνική ή σημαία χώρας μέλους της Ε.Ε. πλοία, καθόσον αυτά εκτελούν αποκλειστικά πλόες εσωτερικού.

Ετικέτες: , ,