ΚΕΣΕΝ Π-Μ/Μακεδονιας

ΠΙΝΑΚΑΣ
ΕΙΔΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΠΟΥ ΔΥΝΑΤΑΙ ΝΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΗΣΟΥΝ ΣΤΟ
ΚΕΣΕΝ ΠΛΟΙΑΡΧΩΝ-ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
ΚΕΣΕΝ/Π/ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

1. Τμήμα βασικής εκπαίδευσης στην ασφάλεια πετρελαιοφόρων, χημικών, μικτού τύπου και υγραεριοφόρων δεξαμενοπλοίων BASIC TANKER – CHEMICAL & LIQUEFIED SAFETY

2. Ειδικό τμήμα εκπαίδευσης επιβατηγών πλοίων

3. Ειδικό σχολείο αξιωματικού ασφάλειας πλοίου / SHIP SECURITY OFFICER (SSO), Ειδικό σχολείο εκπαίδευσης ασφάλειας πλοίου για ναυτικούς με ανάθεση καθηκόντων ασφάλειας SECURITY TRAINING FOR SEAFARERS WITH DESIGNATED SECURITY DUTIES A-VI/6, Ειδικό σχολείο εκπαίδευσης και ενημέρωσης για όλους τους ναυτικούς στην ασφάλεια του πλοίου διεθνής κώδικας ασφάλειας πλοίων & λιμενικών εγκαταστάσεων / INTERNATIONAL SHIP & PORT FACILITY SECURITY CODE (ISPS CODE) IMO STCW

4. Προσαρμογή γνώσεων Πλοιάρχων Α΄, Β΄, Γ΄ Τάξης στις διατάξεις της ΔΣ STCW 78 όπως ισχύει (MANILA 2010)

5. Εξασφάλισης συνεχούς ικανότητας και εκσυγχρονισμού των γνώσεων Αξιωματικών Ε.Ν. (καταστρώματος)

6. Τμήμα εκπαίδευσης σε θέματα ιατρικής μέριμνας (MEDICAL CARE)

7. Καθορισμός ελαχίστων προτύπων ικανότητας στην προχωρημένη εκπαίδευση για εργασίες φορτίου σε Πετρελαιοφόρα ADVANCED OIL TANKER SAFETY

8. Καθορισμός ελαχίστων προτύπων ικανότητας στην προχωρημένη εκπαίδευση για εργασίες φορτίου σε Δεξαμενόπλοια μεταφοράς χημικών προϊόντων ADVANCED CHEMICAL TANKER SAFETY

9. Καθορισμός ελαχίστων προτύπων ικανότητας στην προχωρημένη εκπαίδευση για εργασίες φορτίου σε Υγραεριοφόρα ADVANCED LIQUEFIED GAS TANKER SAFETY

ΚΕΣΕΝ/Μ/ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

1. Προσαρμογή γνώσεων Μηχανικών Α΄, Β΄, Γ΄ Τάξης στις διατάξεις της ΔΣ STCW 78 όπως ισχύει (MANILA 2010)
2. Εξασφάλισης συνεχούς ικανότητας και εκσυγχρονισμού των γνώσεων Αξιωματικών Ε.Ν. (μηχανής)
3. Τμήμα ειδικής εκπαίδευσης στον προσομοιωτή μηχανοστασίου (ENGINE SIMULATOR) και στα ηλεκτρικά πνευματικά συστήματα ελέγχου.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΔΙΔΟΝΤΑΙ ΣΤΑ ΤΗΛΕΦΩΝΑ:     Α)  2392031891

                                                                                Β)  2392034037

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΜΕ ΤΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ :        2392036853