Τροποποίηση προγράμματος Σπουδών ΚΕΣΕΝ/Π-Μ λόγω Βουλευτικών Εκλογών της 7ης ΙΟΥΛΙΟΥ 2019

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Γνωρίζεται ότι ενόψει των Βουλευτικών εκλογών της 7ης Ιουλίου 2019 και προκειμένου διευκολυνθούν οι σπουδαστές μας να ασκήσουν το εκλογικό τους δικαίωμα, δεν θα πραγματοποιηθούν μαθήματα κατά την Παρασκευή 05 Ιουλίου 2019 και Δευτέρα 08 Ιουλίου 2019.

Το πρόγραμμα των Ειδικών Τμημάτων Εκπαίδευσης των ΚΕΣΕΝ Πλοιάρχων και ΚΕΣΕΝ Μηχανικών τροποποιείται ως εξής:

Σχολή Πλοιάρχων

 • Η έναρξη του Ειδικού Τμήματος Εκπαίδευσης Προσαρμογή γνώσεων Πλοιάρχων Γ΄τάξης Ε.Ν. (STCW Manila 2010 amendments) της 03-07-2019 μετατίθεται για την Τρίτη 02-07-2019.
 • Η έναρξη του Ειδικού Τμήματος Εκπαίδευσης Ειδικό σχολείο αξιωματικού ασφάλειας πλοίου SHIP SECURITY OFFICER (SSO) A-VI/5 της 08-07-2019 μετατίθεται για την Τρίτη 09-07-2019
 • Η έναρξη του Ειδικού Τμήματος » ΕΠΑΝΕΞΕΤΑΣΗ Προχωρημένη εκπαίδευση για εργασίες φορτίου σε Πετρελαιοφόρα A-V/1-1-2 ADVANCED OIL TANKER SAFETY» της 05-07-2019 μετατίθεται για την Πέμπτη 04-07-2019.
 • Η εμβόλιμη εξεταστική Πλοιάρχων Β΄τάξης Ε.Ν. που ήταν προγραμματισμένη για τις 04 και 05-07-2019 μετατίθεται για τις 03 και 04-07-2019.

Σχολή Μηχανικών

 • Η εξεταστική Εξασφάλισης Συνεχούς Ικανότητας και Εκσυγχρονισμού των Γνώσεων θα πραγματοποιηθεί την 09-07-2019 (αντί 05-07-2019).
 • Η έναρξη του Ειδικού Τμήματος Εκπαίδευσης Προσαρμογή γνώσεων Μηχανικών Α΄-Β΄ τάξης Ε.Ν. (STCW Manila 2010 amendments) της 09-07-2019 μετατίθεται για την Πέμπτη 11-07-2019.
 • Η έναρξη του Ειδικού Τμήματος Εκπαίδευσης Προσαρμογή γνώσεων Μηχανικών Γ΄τάξης Ε.Ν. (STCW Manila 2010 amendments) της 04-07-2019 μετατίθεται για την Τρίτη 09-07-2019.

 

 

 

 

 

 

 

Ετικέτες: , , ,

Εκλογές για την ανάδειξη των Ελλήνων μελών για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και Αυτοδιοικητικές της 26ης Μαΐου

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Γνωρίζεται ότι ενόψει των αυτοδιοικητικών εκλογών και των εκλογών για την ανάδειξη των Ελλήνων μελών για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο της 26ης Μαΐου 2019 και προκειμένου διευκολυνθούν οι σπουδαστές μας να ασκήσουν το εκλογικό τους δικαίωμα, δεν θα πραγματοποιηθούν μαθήματα κατά την Παρασκευή 24 Μαΐου 2019 και Δευτέρα 27 Μαΐου 2019.

Το πρόγραμμα των Ειδικών Τμημάτων Εκπαίδευσης τροποποιείται ως εξής:

Σχολή Πλοιάρχων

 • Η έναρξη των Ειδικών Τμημάτων Εκπαίδευσης ECDIS και MEDICAL CARE της 27-05-2019 μετατίθεται για την Τρίτη 28-05-2019.
 • Τα Ειδικά Τμήματα Εκπαίδευσης RoRo PASSANGER, TANKER SAFETY ADVANCED OIL και BRMBTM με έναρξη την 20-05-2019 θα περατωθούν την 23-05-2019 (με αντίστοιχη παράταση του ημερήσιου ωρολόγιου προγράμματος).
 • Η Επανεξέταση του  TANKER SAFETY ADVANCED OIL θα διεξαχθεί την 23-05-2019 (αντί 24-05-2019).

Σχολή Μηχανικών

 • Η εξεταστική Εξασφάλισης Συνεχούς Ικανότητας και Εκσυγχρονισμού των Γνώσεων θα πραγματοποιηθεί την 28-05-2019 (αντί 27-05-2019).

 

 

 

 

 

 

 

Ετικέτες: