Εξ’ αποστάσεως εκπαίδευση ΚΕΣΕΝ Πλοιάρχων σε Ειδικά Τμήματα που διεκόπησαν και σε προγραμματισμένα Ειδικά Τμήματα που είχαν ήδη εγγεγραμμένους σπουδαστές αλλά δεν πραγματοποιήθηκαν

  • Γνωρίζεται ότι την Δευτέρα 01-06-2020 ξεκινά η εξ’ αποστάσεως διδασκαλία για τα Ειδικά Τμήματα  «Tanker Safety Advanced Oil» και «RO-RO Passenger», τα όποια είχαν αρχίσει στις 09-03-2020 και διεκόπησαν την 11-03-2020 λόγω της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19.
  • Επίσης, την Δευτέρα 01-06-2020 ξεκινά η εξ’ αποστάσεως διδασκαλία για τα Ειδικά Τμήματα «Tanker Safety Basic», «Ship Security Officer-SSO» και «Security Αwareness (SSO A+B)», τα όποια ήταν προγραμματισμένα και είχαν ήδη εγγεγραμμένους σπουδαστές αλλά δεν πραγματοποιήθηκαν λόγω της πανδημίας  κορωνοϊού COVID- 19.

Ετικέτες: , , ,