ΚΕΣΕΝ ΠΛΟΙΑΡΧΩΝ: Εγγραφές- προεγγραφές στον κύκλο Σπουδών υποψηφίων Πλοιάρχων Β΄ Τάξης Ε.Ν. της 15ης Σεπτεμβρίου 2021.

 

Λόγω συμπλήρωσης του μέγιστου αριθμού εγγεγραμμένων και προ-εγγεγραμμένων ναυτικών στον Κύκλο Σπουδών Πλοιάρχων Β΄ Τάξης Ε.Ν. που ξεκινά την Τετάρτη 15-9-2021, από τούδε και στο εξής δεν θα γίνονται δεκτές νέες αιτήσεις προεγγραφής. Οι αιτήσεις εγγραφής που θα υποβάλλονται στην θυρίδα εξυπηρέτησης κοινού, θα εντάσσονται σε σχετική λίστα αναμονής. Σε περίπτωση ακυρώσεων, οι εγγεγραμμένοι στη λίστα αναμονής θα επιλέγονται κατά σειρά προτεραιότητας, με βάση τον αύξοντα αριθμό εγγραφής τους.

Στο πλαίσιο καλύτερης εξυπηρέτησης του κοινού από την Γραμματεία του ΚΕΣΕΝ Πλοιάρχων, ειδικά όταν παρατηρείται υπερφόρτωση του ψηφιακού τηλεφωνικού κέντρου (2104823853 εσωτ. 810 ή 2104818753), οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στην Υπηρεσία μας και μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (kesenpl@hcg.gr).

Ετικέτες: , , ,