ΚΕΣΕΝ ΠΛΟΙΑΡΧΩΝ: ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΣΕ ΚΥΚΛΟΥΣ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΑΙΤΗΣΕΙΣ  ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΣΕ ΚΥΚΛΟΥΣ ΣΠΟΥΔΩΝ

Κατόπιν σχετικών ερωτημάτων υποψηφίων σπουδαστών, υπενθυμίζεται ότι η ΑΙΤΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΠΛΟΙΑΡΧΩΝ Ά ΚΑΙ Β΄ ΤΑΞΗΣ Ε.Ν, θα πρέπει σε κάθε περίπτωση  να φέρει και το γνήσιο της υπογραφής του αιτούντος στην Υπεύθυνη Δήλωση (στη δεύτερη σελίδα) .

ΑΙΤΗΣΕΙΣ που δεν φέρουν το γνήσιο της υπογραφής δεν θα γίνονται δεκτές.

 

Ετικέτες: , , , ,