ΚΕΣΕΝ ΠΛΟΙΑΡΧΩΝ: Πραγματοποίηση Αναβληθέντων Eιδικών Τμημάτων Επανεξέτασης Ιατρικής Μέριμνας (Medical Care)

Γνωρίζεται ότι τα αναβληθέντα Ειδικά Τμήματα Επανεξέτασης Ιατρικής Μέριμνας θα πραγματοποιηθούν αυστηρώς ως ακολούθως:

  • Για τους εγγεγραμένους στο τμήμα της 01-10-2021 την Τρίτη 07-12-2021 (13:15 έως 15:00)
  • Για τους εγγεγραμένους στο τμήμα της 08-10-2021 την Τετάρτη 08-12-2021 (13:15 έως 15:00)
  • Για τους εγγεγραμένους στο τμήμα της 15-10-2021 την Πέμπτη 09-12-2021 (13:15 έως 15:00)

Οι ως άνω επανεξετάσεις θα πραγματοποιηθούν με φυσική παρουσία στο ΚΕΣΕΝ. Για την συμμετοχή στις εξετάσεις απαιτείται η προσκόμιση:

  • πιστοποιητικού εμβολιασμού ή
  • πιστοποιητικού νόσησης εντός τελευταίου εξαμήνου ή
  • βεβαίωσης αρνητικού εργαστηριακού διαγνωστικού ελέγχου (rapid test ή PCR), που έχει διεξαχθεί έως σαράντα οκτώ (48) ώρες πριν,
  • Ταυτότητας ή διαβατήριου ή ναυτικού φυλλαδίου

Για οιαδήποτε πληροφορία  οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στην Υπηρεσία μας μέσω του ψηφιακού τηλεφωνικού κέντρου μας (2104823853 εσωτ. 810 ή 2104818753) ή εφόσον παρατηρείται υπερφόρτωση αυτού, μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (kesenpl@hcg.gr).

Ετικέτες: , , ,