ΚΕΣΕΝ ΠΛΟΙΑΡΧΩΝ:ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΙΔΙΚΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ECDIS KAI ΕΠΑΝΕΞΕΤΑΣΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ

ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΙΔΙΚΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ECDIS ΚΑΙ ΕΠΑΝΕΞΕΤΑΣΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ 

Γνωρίζεται ότι στο ΚΕΣΕΝ ΠΛΟΙΑΡΧΩΝ προγραμματίσθηκαν έκτακτα ειδικά τμήματα ECDIS την 07.6, 22.6 και 05.7.2021 και ώρα 13:30 καθώς και Επανεξέτασης Ιατρικής Μέριμνας (MEDICAL CARE) την 25.6.2021 και ώρα 08:00.

Οι ενδιαφερόμενοι ναυτικοί μπορούν να επικοινωνούν για ραντεβού εγγραφής στα ως άνω ειδικά τμήματα στο e-mail: kesenpl@hcg.gr

Ετικέτες: , , , ,

ΚΕΣΕΝ ΠΛΟΙΑΡΧΩΝ: ΕΠΑΝΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΕΙΔΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ MEDICAL CARE- TANKER SAFETY BASIC -TANKER SAFETY ADVANCED OIL

Γνωρίζεται ότι για την πραγματοποίηση των Επανεξετάσεων των Ειδικών Τμημάτων MEDICAL CARE της 5ης-11-2020 – TANKER SAFETY BASIC της 6ης-11-2020 -TANKER SAFETY ADVANCED OIL της 10ης-11-2020, οι οποίες ανεστάλησαν, θα πρέπει οι εγγεγραμμένοι σπουδαστές να δηλώσουν τα στοιχεία τους  στον κάτωθι σύνδεσμο : https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfkCCliEXsuAljVTS18gGSfxlrdWmCFbj7UFBVolD-dUlPGiA/viewform

Με νεότερη ανακοίνωση θα γίνει γνωστή η ημερομηνία διενέργειας των ως άνω Επανεξετάσεων.

Ετικέτες: , , , ,