ΚΕΣΕΝ ΠΛΟΙΑΡΧΩΝ:ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΙΔΙΚΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ECDIS KAI ΕΠΑΝΕΞΕΤΑΣΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ

ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΙΔΙΚΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ECDIS ΚΑΙ ΕΠΑΝΕΞΕΤΑΣΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ 

Γνωρίζεται ότι στο ΚΕΣΕΝ ΠΛΟΙΑΡΧΩΝ προγραμματίσθηκαν έκτακτα ειδικά τμήματα ECDIS την 07.6, 22.6 και 05.7.2021 και ώρα 13:30 καθώς και Επανεξέτασης Ιατρικής Μέριμνας (MEDICAL CARE) την 25.6.2021 και ώρα 08:00.

Οι ενδιαφερόμενοι ναυτικοί μπορούν να επικοινωνούν για ραντεβού εγγραφής στα ως άνω ειδικά τμήματα στο e-mail: kesenpl@hcg.gr

Ετικέτες: , , , ,

ΚΕΣΕΝ ΠΛΟΙΑΡΧΩΝ: Εγγραφές σε ειδικά τμήματα και κύκλους σπουδών με ραντεβού

       Λόγω των ειδικών συνθηκών και περιορισμών στη λειτουργία του ΚΕΣΕΝ/ΠΛΟΙΑΡΧΩΝ, στο εξής (και μέχρι νεωτέρας)   εγγραφές σε Ειδικά Τμήματα και Κύκλους Σπουδών θα γίνονται δεκτές μόνο με ραντεβού.

Εγγραφές που αφορούν ειδικά σχολεία με ημερομηνία έναρξης από 07/01/2021 και μετά, θα γίνονται αποδεκτές μετά τις 16/12/2020, με φυσική παρουσία (κατόπιν ραντεβού) ή ταχυδρομική αποστολή.

 Oι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες στην Γραμματεία του ΚΕΣΕΝ Πλοιάρχων στα τηλ.: 210-4823853 (εσωτερικά:  810 ή 811 ή 812 ή 813), 210-4818753 καθώς και στο email: kesenpl@hcg.gr

Κατά τα λοιπά, για τη διαδικασία εγγραφών  εξακολουθεί να ισχύει η από 12-11-2020 ανακοίνωση του ΚΕΣΕΝ/ΠΛΟΙΑΡΧΩΝ (πατήστε εδώ)

Ετικέτες: , , ,