ΚΕΣΕΝ ΠΛΟΙΑΡΧΩΝ:ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΙΔΙΚΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ECDIS KAI ΕΠΑΝΕΞΕΤΑΣΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ

ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΙΔΙΚΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ECDIS ΚΑΙ ΕΠΑΝΕΞΕΤΑΣΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ 

Γνωρίζεται ότι στο ΚΕΣΕΝ ΠΛΟΙΑΡΧΩΝ προγραμματίσθηκαν έκτακτα ειδικά τμήματα ECDIS την 07.6, 22.6 και 05.7.2021 και ώρα 13:30 καθώς και Επανεξέτασης Ιατρικής Μέριμνας (MEDICAL CARE) την 25.6.2021 και ώρα 08:00.

Οι ενδιαφερόμενοι ναυτικοί μπορούν να επικοινωνούν για ραντεβού εγγραφής στα ως άνω ειδικά τμήματα στο e-mail: kesenpl@hcg.gr

Ετικέτες: , , , ,