ΚΕΣΕΝ ΠΛΟΙΑΡΧΩΝ: ΚΑΤ΄ΕΞΑΙΡΕΣΗ ΕΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΠΛΟΙΑΡΧΩΝ Α΄-Β΄ΤΑΞΗΣ ΧΩΡΙΣ ΓΝΩΜΑΤΕΥΣΗ ΑΝΥΕ

Σε εφαρμογή οδηγιών ΥΝΑΝΠ για τη λήψη μέτρων αποφυγής διάδοσης του κορωνοϊού- covid-19 και λόγω παρατηρούμενων καθυστερήσεων στην ΑΝΥΕ, παρέχεται ΚΑΤ΄ ΕΞΑΙΡΕΣΗ δυνατότητα εγγραφής χωρίς την προσκόμιση γνωμάτευσης σωματικής ικανότητας από την ΑΝΥΕ στους κάτωθι κύκλους:

  • ΠΛΟΙΑΡΧΟΙ Α΄ ΤΑΞΗΣ (ΣΕΙΡΑ 295, ΕΝΑΡΞΗ 19-11-20)
  • ΠΛΟΙΑΡΧΟΙ Β΄ ΤΑΞΗΣ (ΣΕΙΡΑ 200, ΕΝΑΡΞΗ 18-12-20)

Ωστόσο, προκειμένου να χορηγηθεί το αντίστοιχο δίπλωμα και να καταβληθεί η σχετική επιδότηση, η κατάθεση της υπόψη γνωμάτευσης ΑΝΥΕ είναι ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ το αργότερο μέχρι ολοκλήρωσης των συγκεκριμένων εκπαιδευτικών κύκλων.

Ετικέτες: , , , , ,

ΚΕΣΕΝ ΠΛΟΙΑΡΧΩΝ: Υποβολή δικαιολογητικών επιδότησης Υποψήφιων Πλοιάρχων Ά και Β΄ Τάξης Ε.Ν.

Στο πλαίσιο εφαρμογής των νέων μέτρων για τον περιορισμό της εξάπλωσης του κορωνοϊού- covid-19, γνωρίζεται ότι τα δικαιολογητικά για την καταβολή επιδότησης υποψηφίων Πλοιάρχων Α΄ και B΄τάξης Ε.Ν. θα υποβάλλονται ΜΟΝΟ ταχυδρομικώς με συστημένη επιστολή ή courier στην Διαχείριση του ΚΕΣΕΝ Πλοιάρχων.
Τα δικαιολογητικά θα γίνονται δεκτά ΜΟΝΟ εφόσον φέρουν πρωτότυπες υπογραφές και είναι τα ακόλουθα:
1. Υπεύθυνη Δήλωση θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής (πατήστε εδώ)
2. Αίτηση καταβολής Επιδόματος (πατήστε εδώ)
3.ΕΝΤΥΠΟ Ι ΕΣΠΑ (πατήστε εδώ)
4.ΕΝΤΥΠΟ ΙΙ ΕΣΠΑ (πατήστε εδώ)
Επίσης, στον σχετικό φάκελο θα πρέπει να επισυνάπτονται και τα ακόλουθα έγγραφα:
1. Αντίγραφο πιστοποιητικού οικογενειακής κατάστασης (τρίμηνης ισχύος) εφόσον ο/η δικαιούχος είναι έγγαμος/η.
2. Αντίγραφο εκκαθαριστικού φορολογικής δήλωσης τελευταίου έτους.
3. Φωτοτυπία πρώτης σελίδας βιβλιαρίου καταθέσεων με τον δικαιούχο ως πρώτο όνομα (ή εφόσον αυτό δεν υφίσταται, σχετική βεβαίωση του Τραπεζικού Ιδρύματος).
4. Φωτοτυπία Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας (και οι δύο όψεις).

Για επείγοντα ραντεβού ή τυχόν πρόσθετες διευκρινίσεις- πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες στην Διαχείριση του ΚΕΣΕΝ Πλοιάρχων στο τηλ. 210-4834268 ή στο e-mail: kesendiax@hcg.gr

Ετικέτες: , , ,

ΚΕΣΕΝ /ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΚΕΣΕΝ /ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

  • Σας γνωρίζεται ότι παρέχεται η δυνατότητα στους σπουδαστές των προαγωγικών κύκλων εκπαίδευσης Α΄ και Β΄ τάξη Ε.Ν. που βρίσκονται σε εξέλιξη, να αποστείλουν τα απαιτούμενα  δικαιολογητικά για την επιδότηση  με συστημένη επιστολή ή με αυτοπρόσωπη παρουσία στη γραμματεία Σχολής  ΚΕΣΕΝ/ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ.
  • Ενημερωτικό έντυπο οδηγιών εδώ

Αγ. Ι Ρέντης, 26 Μαΐου 2020

Ετικέτες: , ,

Επιδότηση Πλοιάρχων και Μηχανικών Α και Β τάξης Ε.Ν. κύκλων σπουδών από 01-01-2015 έως 31-07-2016

ΕΠΙΔΟΤΗΣΗ ΠΛΟΙΑΡΧΩΝ και ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Α και Β τάξης Ε.Ν. που παρακολούθησαν κύκλους σπουδών στο ΚΕΣΕΝ Πλοιάρχων και ΚΕΣΕΝ Μηχανικών από 01-01-2015 έως και 31-7-2016.(περιλαμβάνονται και οι κύκλοι σπουδών που ξεκίνησαν μέσα στον Νοέμβριο και Δεκέμβριο 2014 και συνέχισαν το 2015)

Παρακαλούνται οι Αξιωματικοί, που επιδοτήθηκαν για τη συμμετοχή τους στους κύκλους του ανωτέρω χρονικού διαστήματος, να συμπληρώσουν πλήρως τα επισυναπτόμενα ΕΝΤΥΠΟ Ι και ΕΝΤΥΠΟ ΙΙ και να τα αποστείλουν, το συντομότερο δυνατό, στο αντίστοιχο ΚΕΣΕΝ (Πλοιάρχων ή Μηχανικών)  Ταχ. Διεύθυνση: Λεωφόρος Α. Φλέμινγκ 43 ΤΚ: 18233, Αγ. Ι. Ρέντης   με την ένδειξη ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΕΠΙΔΟΤΗΣΗΣ

Σπουδαστές που φοίτησαν στο ανωτέρω χρονικό διάστημα περισσότερο από ένα κύκλο, να συμπληρώσουν τα δύο έντυπα τόσες φορές όσες και η φοίτηση τους σε κύκλους σπουδών.

Γνωρίζεται ότι η συμπλήρωση των ανωτέρω εντύπων είναι πλέον υποχρεωτική, αποτελούν δικαιολογητικά πληρωμής και μη προσκόμισή τους καθιστά αμφίβολη τη διαδικασία της επιδότησης.

Επικοινωνία για το συγκεκριμένο θέμα καλέστε : 210 48 23 853 ή  210 48 23 854 και πληκτρολογήστε το 3

ΕΝΤΥΠΟ Ι και ΕΝΤΥΠΟ ΙΙ

Ταχυδρομικά στοιχεία

Ετικέτες: