ΚΕΣΕΝ ΠΛΟΙΑΡΧΩΝ: Εξεταστική περίοδος Μαρτίου 2024- Προθεσμία υποβολής αιτήσεων

ΚΕΣΕΝ ΠΛΟΙΑΡΧΩΝ: Εξεταστική περίοδος Ιανουάριος 2024- Προθεσμία υποβολής αιτήσεων

ΚΕΣΕΝ ΠΛΟΙΑΡΧΩΝ: Εξεταστική περίοδος Νοεμβρίου 2023- Προθεσμία υποβολής αιτήσεων (UPDATE)

ΚΕΣΕΝ ΠΛΟΙΑΡΧΩΝ: Έκτακτα Ειδικά Τμήματα εκπαίδευσης.

Γνωρίζεται ότι στο ΚΕΣΕΝ ΠΛΟΙΑΡΧΩΝ προγραμματίσθηκαν έκτακτα ειδικά τμήματα ως κάτωθι:

 • T/S ADVANCED LNG «Προχωρημένη εκπαίδευση στην ασφάλεια Υγραεριοφόρων ΔΞ» από 29-06-2023 έως 11-07-2023 και ώρα 08:00 .

 • T/S BASIC «Βασική εκπαίδευση στην ασφάλεια  ΔΞ» από 30-06-2023 έως 11-07-2023 και ώρα 14:15.

 • RO-RO Passengers «Εκπαίδευση Επιβατηγών Πλοίων»  από 05-07-2023 έως 11-07-2023 και ώρα 08:00

Για οιαδήποτε πληροφορία  οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στην Υπηρεσία μας μέσω του ψηφιακού τηλεφωνικού κέντρου μας (2104823853 εσωτ. 810 ή 2104818753) ή εφόσον παρατηρείται υπερφόρτωση αυτού, μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (kesenpl@hcg.gr).

Ετικέτες: , , ,

ΚΕΣΕΝ ΠΛΟΙΑΡΧΩΝ: Αναβολή μαθημάτων – Τροποποίηση προγράμματος Σπουδών ειδικών τμημάτων εκπαίδευσης εν όψει των Βουλευτικών Εκλογών 25ης Ιουνίου.

Γνωρίζεται ότι, ενόψει των Βουλευτικών Εκλογών της 25ης Ιουνίου, δεν θα διεξαχθούν μαθήματα στο ΚΕΣΕΝ Πλοιάρχων τη Δευτέρα 26-06-2023. Ως εκ τούτου τροποποιείται το πρόγραμμα Σπουδών της Σχολής, για το ειδικό τμήμα εκπαίδευσης «BRM-BTM» το οποίο ήταν προγραμματισμένο να ξεκινήσει την 26-06-2023. Η ημέρα έναρξης του εν λόγω τμήματος ορίζεται η Τρίτη 27-06-2023.

Για οποιαδήποτε πληροφορία σχετικά,  οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στην Υπηρεσία μας μέσω του ψηφιακού τηλεφωνικού κέντρου μας (2104823853 εσωτ. 810 ή 2104818753) ή εφόσον παρατηρείται υπερφόρτωση αυτού, μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (kesenpl@hcg.gr).

Ετικέτες: , , , ,

ΚΕΣΕΝ ΠΛΟΙΑΡΧΩΝ: Αλλαγή ημερομηνίας διεξαγωγής ειδικού τμήματος «ΣΥΝΕΧΟΥΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ» Πλοιάρχων πάσης τάξης Ε.Ν.

Γνωρίζεται ότι, το τμήμα «ΣΥΝΕΧΟΥΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ» που ήταν προγραμματισμένο για την 29-06-2023 την 08:00, δεν θα πραγματοποιηθεί. Νέα ημερομηνία διεξαγωγής του τμήματος, ορίζεται η 21-06-2023 και ώρα 14:15.

Επιπρόσθετα γνωρίζεται ότι, στο ΚΕΣΕΝ ΠΛΟΙΑΡΧΩΝ προγραμματίσθηκε έκτακτο ειδικό τμήμα «ΣΥΝΕΧΟΥΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ» Πλοιάρχων πάσης τάξης Ε.Ν., την 07-07-2023 και ώρα 14:15.

Για οιαδήποτε πληροφορία  οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στην Υπηρεσία μας μέσω του ψηφιακού τηλεφωνικού κέντρου μας (2104823853 εσωτ. 810 ή 2104818753) ή εφόσον παρατηρείται υπερφόρτωση αυτού, μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (kesenpl@hcg.gr).

Ετικέτες: , , , ,

ΚΕΣΕΝ ΠΛΟΙΑΡΧΩΝ: Αναβολή μαθημάτων – Τροποποίηση προγράμματος Σπουδών ειδικών τμημάτων εκπαίδευσης εν όψει των Βουλευτικών Εκλογών 21ης Μαΐου.

Γνωρίζεται ότι, ενόψει των Βουλευτικών Εκλογών της 21ης Μαΐου, δεν θα διεξαχθούν μαθήματα στο ΚΕΣΕΝ Πλοιάρχων την Παρασκευή 19-05-2023 και τη Δευτέρα 22-05-2023. Ως εκ τούτου τροποποιείται το πρόγραμμα Σπουδών της Σχολής, για τα ειδικά τμήματα εκπαίδευσης ως κάτωθι:

 • Το «T/S BASIC» που ξεκινάει την 15-05-2023, θα ολοκληρωθεί την 26-05-2023.
 • Το «RO-RO» που ξεκινάει την 15-05-2023, θα ολοκληρωθεί την 23-05-2023.
 • Το «T/S LNG- LPG ADVANCED» που ήταν προγραμματισμένο να ξεκινήσει την 22-05-2023, θα ξεκινήσει την 23-05-2023.
 • Το «RO-RO» που ήταν προγραμματισμένο να ξεκινήσει την 22-05-2023, θα ξεκινήσει την 23-05-2023.
 • Το τμήμα «ΕΠΑΝΕΞΕΤΑΣΗ RO-RO» που ήταν προγραμματισμένο για την Παρασκευή 19-05-2023, θα πραγματοποιηθεί μία μέρα πριν, την Πέμπτη 18-05-2023.
 • Το «BRM-BTM» που ξεκινάει την 15-05-2023 , θα ολοκληρωθεί την 18-05-2023.
 • To «ECDIS» που ξεκινάει την 15-05-2023 , θα ολοκληρωθεί την 18-05-2023.
 • To «ECDIS»που ήταν προγραμματισμένο για τη Δευτέρα 22-05-2023, θα ξεκινήσει μία μέρα μετά, την Τρίτη 23-05-2023.

Για οποιαδήποτε πληροφορία σχετικά,  οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στην Υπηρεσία μας μέσω του ψηφιακού τηλεφωνικού κέντρου μας (2104823853 εσωτ. 810 ή 2104818753) ή εφόσον παρατηρείται υπερφόρτωση αυτού, μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (kesenpl@hcg.gr).

Ετικέτες: , , , ,

ΚΕΣΕΝ ΠΛΟΙΑΡΧΩΝ: Έκτακτα Ειδικά Τμήματα Προσαρμογής γνώσεων Πλοιάρχων πάσης τάξης Ε.Ν. (STCW Manila 2010 amendments)

Γνωρίζεται ότι στο ΚΕΣΕΝ ΠΛΟΙΑΡΧΩΝ προγραμματίσθηκαν έκτακτα ειδικά τμήματα  «Προσαρμογής γνώσεων Πλοιάρχων πάσης τάξης Ε.Ν. (STCW Manila 2010 amendments)« την 12-06-2023 για Πλοιάρχους Α’ και Β΄τάξης Ε.Ν. και

από 13-06-2023 έως 15-06-2023 για ΠΛ Γ΄τάξης Ε.Ν.

Για οιαδήποτε πληροφορία  οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στην Υπηρεσία μας μέσω του ψηφιακού τηλεφωνικού κέντρου μας (2104823853 εσωτ. 810 ή 2104818753) ή εφόσον παρατηρείται υπερφόρτωση αυτού, μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (kesenpl@hcg.gr).

Ετικέτες: , , , ,

ΚΕΣΕΝ ΠΛΟΙΑΡΧΩΝ: Έκτακτο Ειδικό Τμήμα T/S BASIC

Γνωρίζεται ότι, στο ΚΕΣΕΝ ΠΛΟΙΑΡΧΩΝ προγραμματίσθηκε έκτακτο ειδικό τμήμα «Βασική εκπαίδευση στην ασφάλεια πετρελαιοφόρων, χημικών, μικτού τύπου και υγραεριοφόρων δεξαμενοπλοίων A-V/1-1-1 & A-V/1-2-1 BASIC TANKER – CHEMICAL & LIQUEFIED SAFETY«  από 27-03-2023 έως 05-04-2023 και ώρα 14:15.

Για οιαδήποτε πληροφορία  οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στην Υπηρεσία μας μέσω του ψηφιακού τηλεφωνικού κέντρου μας (2104823853 εσωτ. 810 ή 2104818753) ή εφόσον παρατηρείται υπερφόρτωση αυτού, μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (kesenpl@hcg.gr).

Ετικέτες: , , , ,

ΚΕΣΕΝ ΠΛΟΙΑΡΧΩΝ: Τμήμα «ΕΠΑΝΕΞΕΤΑΣΗ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ» την Πέμπτη 09-02-2023

Προς αποφυγή παραπληροφόρησης γνωρίζεται ότι, το ειδικό τμήμα «ΕΠΑΝΕΞΕΤΑΣΗ Ιατρικής Μέριμνας » σήμερα Πέμπτη 09-02-2023, θα διεξαχθεί δια ζώσης.

Για οιαδήποτε πληροφορία  οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στην Υπηρεσία μας μέσω του ψηφιακού τηλεφωνικού κέντρου μας (2104823853 εσωτ. 810 ή 2104818753) ή εφόσον παρατηρείται υπερφόρτωση αυτού, μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (kesenpl@hcg.gr).

Ετικέτες: , , , ,

ΚΕΣΕΝ ΠΛΟΙΑΡΧΩΝ: Έκτακτο Ειδικό Τμήμα SSO (αφορά Αξιωματικούς Ε.Ν)

Γνωρίζεται ότι στο ΚΕΣΕΝ ΠΛΟΙΑΡΧΩΝ προγραμματίσθηκε έκτακτο ειδικό τμήμα «SSO (Ship Security Officer)« από 16-02-2023 έως 17-02-2023 και ώρα 14:15.

Για οιαδήποτε πληροφορία  οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στην Υπηρεσία μας μέσω του ψηφιακού τηλεφωνικού κέντρου μας (2104823853 εσωτ. 810 ή 2104818753) ή εφόσον παρατηρείται υπερφόρτωση αυτού, μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (kesenpl@hcg.gr).

Ετικέτες: , , , ,

ΚΕΣΕΝ ΠΛΟΙΑΡΧΩΝ: Επανέναρξη μαθημάτων ECDIS και BRM-BTM, μετά από αναβολή τους λόγω δυσμενών καιρικών συνθηκών.

Γνωρίζεται ότι, λόγω της αναβολής των μαθημάτων των ειδικών τμημάτων εκπαίδευσης ECDIS και BRM-BTM που ήταν προγραμματισμένα να ξεκινήσουν τη Δευτέρα 06-02-2023, και δεν πραγματοποιήθηκαν λόγω δυσμενών καιρικών συνθηκών, η ημέρα έναρξης τροποποιείται ως ακολούθως:

1) ECDIS (της Δευτέρας 06-02-2023) : Μετατίθεται η έναρξη των μαθημάτων του πρωινού και απογευματινού τμήματος για την Τρίτη 07-02-2023 και ώρα 08:00 και 13:30 αντίστοιχα..

2) BRM-BTM (της Δευτέρας 30-01-2023): Τα μαθήματα του πρωινού και απογευματινού τμήματος, -που έχουν ήδη μετατεθεί μια φορά (λόγω απεργίας ΠΕΕΔΝΕ)- θα συνεχιστούν την Τετάρτη 08-02-2023 έως Πέμπτη 09-02-2023, ώρα 08:00 και 13:30 αντίστοιχα.

Σπουδαστές που αδυνατούν να προσέλθουν για παρακολούθηση στα ανωτέρω ειδικά τμήματα -κατόπιν των τροποποιήσεων- και επιθυμούν αλλαγή της ημερομηνίας εγγραφής τους, παρακαλούνται όπως προσέλθουν στη Γραμματεία του ΚΕΣΕΝ/Π από Τρίτη 07-02-2023.

Για οιαδήποτε πληροφορία  οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στην Υπηρεσία μας μέσω του ψηφιακού τηλεφωνικού κέντρου μας (2104823853 εσωτ. 810 ή 2104818753) ή εφόσον παρατηρείται υπερφόρτωση αυτού, μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (kesenpl@hcg.gr).

Ετικέτες: , , , ,

ΚΕΣΕΝ ΠΛΟΙΑΡΧΩΝ: Επανέναρξη μαθημάτων, μετά από αναβολή τους λόγω δυσμενών καιρικών συνθηκών.

Γνωρίζεται ότι λόγω της αναβολής των μαθημάτων των ειδικών τμημάτων της Δευτέρας 06-02-2023, λόγω δυσμενών καιρικών συνθηκών, τροποποιείται το πρόγραμμα των εν λόγω τμημάτων ως ακολούθως:

1)T/S BASIC (της Δευτέρας 06-02-2023) : Μετατίθεται η έναρξη των μαθημάτων για την Τρίτη 07-02-2023 και ώρα 14:15.

2) RO-RO (της Δευτέρας 06-02-2023): Μετατίθεται η έναρξη των μαθημάτων για την Τρίτη 07-02-2023 και ώρα 14:15.

3)T/S ADVANCED OIL (της Δευτέρας 30-01-2023): Τα μαθήματα του τμήματος που ξεκίνησε την 30-01-2023, θα συνεχιστούν την Τρίτη 07-02-2023 με ώρα έναρξης 14:15.

3) SECURITY A+B (κατώτερα πληρώματα):  Το τμήμα της 02-02-2023 που μετατέθηκε για σήμερα Δευτέρα 06-02-2023 με ώρα έναρξης 14:15 και αναβλήθηκε, μετατίθεται εκ νέου για την Τρίτη 06-02-2023 την ίδια ώρα.

Σπουδαστές που αδυνατούν να προσέλθουν για παρακολούθηση στα ανωτέρω ειδικά τμήματα και επιθυμούν αλλαγή της ημερομηνίας εγγραφής τους, παρακαλούνται όπως προσέλθουν στη Γραμματεία του ΚΕΣΕΝ/Π από Τρίτη 07-02-2023.

Για οιαδήποτε πληροφορία  οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στην Υπηρεσία μας μέσω του ψηφιακού τηλεφωνικού κέντρου μας (2104823853 εσωτ. 810 ή 2104818753) ή εφόσον παρατηρείται υπερφόρτωση αυτού, μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (kesenpl@hcg.gr).

Ετικέτες: , , , ,

ΚΕΣΕΝ ΠΛΟΙΑΡΧΩΝ: Αναβολή μαθημάτων ειδικών τμημάτων εκπαίδευσης, λόγω δυσμενών καιρικών συνθηκών.

Γνωρίζεται ότι αναβάλλονται τα μαθήματα των ειδικών τμημάτων που ήταν προγραμματισμένα για σήμερα Δευτέρα 06-02-2023, λόγω δυσμενών καιρικών συνθηκών. Νέες ημερομηνίες διεξαγωγής των εν λόγω μαθημάτων θα ανακοινωθούν με νεότερη ανακοίνωση.

 

Σπουδαστές που επιθυμούν αλλαγή της ημερομηνίας εγγραφής τους, παρακαλούνται όπως προσέλθουν στη Γραμματεία του ΚΕΣΕΝ/Π την Τρίτη 07-02-2023.

Για οιαδήποτε πληροφορία  οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στην Υπηρεσία μας μέσω του ψηφιακού τηλεφωνικού κέντρου μας (2104823853 εσωτ. 810 ή 2104818753) ή εφόσον παρατηρείται υπερφόρτωση αυτού, μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (kesenpl@hcg.gr).

Ετικέτες: , , , ,

ΚΕΣΕΝ ΠΛΟΙΑΡΧΩΝ: Αναβολή μαθημάτων, λόγω 48ωρης απεργίας ΠΕΕΔΝΕ.

Γνωρίζεται ότι λόγω της προγραμματισμένης 48ωρης απεργίας της ΠΕΕΔΝΕ για την 02 και 03-02-2023, τροποποιείται το πρόγραμμα των ειδικών τμημάτων ως ακολούθως:

1)T/S ADVANCED OIL: Μετατίθενται τα μαθήματα για τις 13-02-2023 και 14-02-2023, ώρα 14:15 αντίστοιχα.

2) BRM: Μετατίθενται τα μαθήματα για τις 06-02-2023 και 07-02-2023 (πρωινό και απογευματινό τμήμα), ώρα 08:00 και 13:30 αντίστοιχα.

3) SECURITY A+B (κατώτερα πληρώματα):  Το τμήμα της 02-02-2023 μετατίθεται για την 06-02-2023 με ώρα έναρξης 14:15.

Σπουδαστές που επιθυμούν αλλαγή της ημερομηνίας εγγραφής τους, παρακαλούνται όπως προσέλθουν στη Γραμματεία του ΚΕΣΕΝ/Π την Παρασκευή 03-02-2023.

Για οιαδήποτε πληροφορία  οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στην Υπηρεσία μας μέσω του ψηφιακού τηλεφωνικού κέντρου μας (2104823853 εσωτ. 810 ή 2104818753) ή εφόσον παρατηρείται υπερφόρτωση αυτού, μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (kesenpl@hcg.gr).

Ετικέτες: , , , ,

ΚΕΣΕΝ ΠΛΟΙΑΡΧΩΝ: Αναβολή μαθημάτων, λόγω επικίνδυνων καιρικών φαινομένων.

Γνωρίζεται ότι λόγω επικίνδυνων καιρικών φαινομένων και μετά από ανακοίνωση της Περιφέρειας Αττικής , τα απογευματινά μαθήματα του ΚΕΣΕΝ Πλοιάρχων σήμερα 26-01-2023 αναβάλλονται.

Οι σπουδαστές θα ενημερωθούν την Παρασκευή 27-01-2023, από το εκπαιδευτικό προσωπικό της Σχολής για την ημέρα αναπλήρωσης των ωρών.

Για οιαδήποτε πληροφορία  οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στην Υπηρεσία μας μέσω του ψηφιακού τηλεφωνικού κέντρου μας (2104823853 εσωτ. 810 ή 2104818753) ή εφόσον παρατηρείται υπερφόρτωση αυτού, μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (kesenpl@hcg.gr).

Ετικέτες: , , , ,

ΚΕΣΕΝ ΠΛΟΙΑΡΧΩΝ: Έκτακτα Ειδικά Τμήματα «Επανεξέταση Ιατρικής Μέριμνας (Refresh Medical Care)»

Γνωρίζεται ότι στο ΚΕΣΕΝ ΠΛΟΙΑΡΧΩΝ προγραμματίσθηκαν έκτακτα ειδικά τμήματα «ΕΠΑΝΕΞΕΤΑΣΗ Ιατρικής Μέριμνας (Refresh Medical Care)» την 04-11-2022 και 25-11-2022 ώρα 11:40.

Για οιαδήποτε πληροφορία  οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στην Υπηρεσία μας μέσω του ψηφιακού τηλεφωνικού κέντρου μας (2104823853 εσωτ. 810 ή 2104818753) ή εφόσον παρατηρείται υπερφόρτωση αυτού, μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (kesenpl@hcg.gr).

Ετικέτες: , , , ,

ΚΕΣΕΝ ΠΛΟΙΑΡΧΩΝ: Έκτακτο Ειδικό Τμήμα «Επανεξέταση Ιατρικής Μέριμνας (Medical Care)»

Γνωρίζεται ότι στο ΚΕΣΕΝ ΠΛΟΙΑΡΧΩΝ προγραμματίσθηκε έκτακτο ειδικό τμήμα «ΕΠΑΝΕΞΕΤΑΣΗ Ιατρικής Μέριμνας (Medical Care) την 14-10-2022 και ώρα 11:40

Για οιαδήποτε πληροφορία  οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στην Υπηρεσία μας μέσω του ψηφιακού τηλεφωνικού κέντρου μας (2104823853 εσωτ. 810 ή 2104818753) ή εφόσον παρατηρείται υπερφόρτωση αυτού, μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (kesenpl@hcg.gr).

Ετικέτες: , , , ,

ΚΕΣΕΝ ΠΛΟΙΑΡΧΩΝ: Έκτακτα Ειδικά Τμήματα

Γνωρίζεται ότι στο ΚΕΣΕΝ ΠΛΟΙΑΡΧΩΝ προγραμματίσθηκε έκτακτο ειδικό τμήμα T/S BASIC «Βασική εκπαίδευση στην ασφάλεια πετρελαιοφόρων, χημικών, μικτού τύπου και υγραεριοφόρων δεξαμενοπλοίων» από 07-07-2022 έως 18-07-2022 και ώρα 14:15 (εξ αποστάσεως εκπαίδευση).

Για οιαδήποτε πληροφορία  οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στην Υπηρεσία μας μέσω του ψηφιακού τηλεφωνικού κέντρου μας (2104823853 εσωτ. 810 ή 2104818753) ή εφόσον παρατηρείται υπερφόρτωση αυτού, μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (kesenpl@hcg.gr).

Ετικέτες: , , , ,

ΚΕΣΕΝ ΠΛΟΙΑΡΧΩΝ: Έκτακτα Ειδικά Τμήματα «ECDIS»

Γνωρίζεται ότι στο ΚΕΣΕΝ ΠΛΟΙΑΡΧΩΝ προγραμματίσθηκαν έκτακτα ειδικά τμήματα για:

 • ECDIS-ELECTRONIC CHART DISPLAY & INFORMATION SYSTEM A-I/12 & B-I/12 από 14-06-2022 έως 17-06-2022 και ώρα 08:00 (δια ζώσης εκπαίδευση).

 • ECDIS-ELECTRONIC CHART DISPLAY & INFORMATION SYSTEM A-I/12 & B-I/12 από 27-06-2022 έως 01-07-2022 και ώρα 08:00 (δια ζώσης εκπαίδευση).

Για οιαδήποτε πληροφορία  οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στην Υπηρεσία μας μέσω του ψηφιακού τηλεφωνικού κέντρου μας (2104823853 εσωτ. 810 ή 2104818753) ή εφόσον παρατηρείται υπερφόρτωση αυτού, μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (kesenpl@hcg.gr).

Ετικέτες: , , ,

ΚΕΣΕΝ ΠΛΟΙΑΡΧΩΝ: Έκτακτα Ειδικά Τμήματα

Γνωρίζεται ότι στο ΚΕΣΕΝ ΠΛΟΙΑΡΧΩΝ προγραμματίσθηκαν έκτακτα ειδικά τμήματα ως κάτωθι:

 • T/S ADVANCED OIL «Προχωρημένη εκπαίδευση στην ασφάλεια πετρελαιοφόρων, χημικών, δεξαμενοπλοίων» από 06-06-2022 έως 20-06-2022 και ώρα 14:15 (εξ αποστάσεως εκπαίδευση).

 • Επανεξέταση T/S ADVANCED OIL «Προχωρημένη εκπαίδευση στην ασφάλεια πετρελαιοφόρων, χημικών δεξαμενοπλοίων»Ανανέωση Πιστοποιητικών  την 21-06-2022 και ώρα 14:15 (εξ αποστάσεως εκπαίδευση).

Για οιαδήποτε πληροφορία  οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στην Υπηρεσία μας μέσω του ψηφιακού τηλεφωνικού κέντρου μας (2104823853 εσωτ. 810 ή 2104818753) ή εφόσον παρατηρείται υπερφόρτωση αυτού, μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (kesenpl@hcg.gr).

Ετικέτες: , , ,

ΚΕΣΕΝ ΠΛΟΙΑΡΧΩΝ: Έκτακτα Ειδικά Τμήματα

Γνωρίζεται ότι στο ΚΕΣΕΝ ΠΛΟΙΑΡΧΩΝ προγραμματίσθηκαν έκτακτα ειδικά τμήματα ως κάτωθι:

 • T/S BASIC «Βασική εκπαίδευση στην ασφάλεια πετρελαιοφόρων, χημικών, μικτού τύπου και υγραεριοφόρων δεξαμενοπλοίων» από 30-05-2022 έως 08-06-2022 και ώρα 14:15 (εξ αποστάσεως εκπαίδευση).

 • T/S BASIC «Βασική εκπαίδευση στην ασφάλεια πετρελαιοφόρων, χημικών, μικτού τύπου και υγραεριοφόρων δεξαμενοπλοίων»Ανανέωση Πιστοποιητικών (επανεξέταση) την 10-06-2022 και ώρα 14:15 (εξ αποστάσεως εκπαίδευση).

 • RO-RO «Εκπαίδευση επιβατηγών Πλοίων» από 06-06-2022 έως 10-06-2022 (εξ αποστάσεως εκπαίδευση).

 • RO-RO «Εκπαίδευση επιβατηγών Πλοίων» Ανανέωση Πιστοποιητικών (επανεξέταση) την 25-05-2022 και ώρα 14:15 (εξ αποστάσεως εκπαίδευση).
 • ΕΠΑΝΕΞΕΤΑΣΗ MEDICAL CARE Iατρικής μέριμνας την 27-05-2022 και ώρα 13:15 (δια ζώσης)

Για οιαδήποτε πληροφορία  οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στην Υπηρεσία μας μέσω του ψηφιακού τηλεφωνικού κέντρου μας (2104823853 εσωτ. 810 ή 2104818753) ή εφόσον παρατηρείται υπερφόρτωση αυτού, μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (kesenpl@hcg.gr).

Ετικέτες: , , ,

ΚΕΣΕΝ ΠΛΟΙΑΡΧΩΝ: Έκτακτα Ειδικά Τμήματα ECDIS

Γνωρίζεται ότι στο ΚΕΣΕΝ ΠΛΟΙΑΡΧΩΝ προγραμματίσθηκαν έκτακτα ειδικά τμήματα για:

 • ECDIS-ELECTRONIC CHART DISPLAY & INFORMATION SYSTEM A-I/12 & B-I/12 από από 16-05-2022 έως 20-05-2022 και ώρα 08:00 (δια ζώσης εκπαίδευση)

 • ECDIS-ELECTRONIC CHART DISPLAY & INFORMATION SYSTEM A-I/12 & B-I/12 από από 30-05-2022 έως 03-06-2022 και ώρα 08:00 (δια ζώσης εκπαίδευση)

  Για οιαδήποτε πληροφορία  οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στην Υπηρεσία μας μέσω του ψηφιακού τηλεφωνικού κέντρου μας (2104823853 εσωτ. 810 ή 2104818753) ή εφόσον παρατηρείται υπερφόρτωση αυτού, μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (kesenpl@hcg.gr).

Ετικέτες:

ΚΕΣΕΝ ΠΛΟΙΑΡΧΩΝ: Τροποποίηση εκπαιδευτικού προγράμματος λόγω μεταφοράς Εορτής Εργατικής Πρωτομαγιάς

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ:

Μαθήματα 2ας Μαΐου 2022

Λόγω αργίας της 2ας Μαΐου 2022, τα μαθήματα των ειδικών τμημάτων SSO Αξιωματικών (απογευματινό) και BRM-BTM (πρωινό – απογευματινό) που ήταν προγραμματισμένα για την ίδια ημέρα, θα ξεκινήσουν τις ίδιες ώρες της Τρίτης 03 Μαΐου 2022.

Τα μαθήματα των κύκλων Σπουδών υποψήφιων Α΄και Β΄ Πλοιάρχων της ίδιας ημέρας, αναβάλλονται και θα αναπληρωθούν την Πέμπτη 05 Μαΐου 2022.

Ετικέτες: , , ,

ΚΕΣΕΝ ΠΛΟΙΑΡΧΩΝ: Έκτακτα Ειδικά Τμήματα

Γνωρίζεται ότι στο ΚΕΣΕΝ ΠΛΟΙΑΡΧΩΝ προγραμματίσθηκαν έκτακτα ειδικά τμήματα για:

 • ECDIS-ELECTRONIC CHART DISPLAY & INFORMATION SYSTEM A-I/12 & B-I/12 από από 03-05-2022 έως 06-05-2022 και ώρα 13:30 (δια ζώσης εκπαίδευση)

 • ECDIS-ELECTRONIC CHART DISPLAY & INFORMATION SYSTEM A-I/12 & B-I/12 από από 16-05-2022 έως 20-05-2022 και ώρα 13:30 (δια ζώσης εκπαίδευση)

 • ΕΠΑΝΕΞΕΤΑΣΗ ιατρικής μέριμνας MEDICAL CARE την 06-05-2022 και ώρα 09:50 (δια ζώσης)
 • Τροποποιείται το εκπαιδευτικό πρόγραμμα για το τμήμα ΕΠΑΝΕΞΕΤΑΣΗ ιατρικής μέριμνας MEDICAL CARE της 20-06-2022 και μεταφέρεται την 24-06-2022 στις 13:15 (δια ζώσης)

Για οιαδήποτε πληροφορία  οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στην Υπηρεσία μας μέσω του ψηφιακού τηλεφωνικού κέντρου μας (2104823853 εσωτ. 810 ή 2104818753) ή εφόσον παρατηρείται υπερφόρτωση αυτού, μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (kesenpl@hcg.gr).

Ετικέτες: , , ,