ΚΕΣΕΝ ΠΛΟΙΑΡΧΩΝ: Εξεταστική περίοδος Μαρτίου 2024- Προθεσμία υποβολής αιτήσεων

ΚΕΣΕΝ ΠΛΟΙΑΡΧΩΝ: Διεξαγωγή του ειδικού τμήματος LPG-LNG (ADVANCED LIQUEFIED GAS TANKER SAFETY) της 29-01-2024, με τηλεκπαίδευση

Γνωρίζεται ότι το ειδικό τμήμα ADVANCED LIQUEFIED GAS TANKER SAFETY που είναι προγραμματισμένο να διεξαχθεί από 29-01-2024 έως 09-02-2024, θα πραγματοποιηθεί με εξ αποστάσεως εκπαίδευση, μέσω της πλατφόρμας MICROSOFT TEAMS. Οι ενδιαφερόμενοι θα ενημερωθούν σχετικά, τηλεφωνικά από τη Γραμματεία του ΚΕΣΕΝ Πλοιάρχων.

Ετικέτες: ,

ΚΕΣΕΝ ΠΛΟΙΑΡΧΩΝ: Εξεταστική περίοδος Ιανουάριος 2024- Προθεσμία υποβολής αιτήσεων

ΚΕΣΕΝ ΠΛΟΙΑΡΧΩΝ: Εξεταστική περίοδος Νοεμβρίου 2023- Προθεσμία υποβολής αιτήσεων (UPDATE)

ΚΕΣΕΝ ΠΛΟΙΑΡΧΩΝ: Αναβολή μαθημάτων – Τροποποίηση προγράμματος Σπουδών ειδικών τμημάτων εκπαίδευσης εν όψει των Βουλευτικών Εκλογών 25ης Ιουνίου.

Γνωρίζεται ότι, ενόψει των Βουλευτικών Εκλογών της 25ης Ιουνίου, δεν θα διεξαχθούν μαθήματα στο ΚΕΣΕΝ Πλοιάρχων τη Δευτέρα 26-06-2023. Ως εκ τούτου τροποποιείται το πρόγραμμα Σπουδών της Σχολής, για το ειδικό τμήμα εκπαίδευσης «BRM-BTM» το οποίο ήταν προγραμματισμένο να ξεκινήσει την 26-06-2023. Η ημέρα έναρξης του εν λόγω τμήματος ορίζεται η Τρίτη 27-06-2023.

Για οποιαδήποτε πληροφορία σχετικά,  οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στην Υπηρεσία μας μέσω του ψηφιακού τηλεφωνικού κέντρου μας (2104823853 εσωτ. 810 ή 2104818753) ή εφόσον παρατηρείται υπερφόρτωση αυτού, μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (kesenpl@hcg.gr).

Ετικέτες: , , , ,

ΚΕΣΕΝ ΠΛΟΙΑΡΧΩΝ: Αλλαγή ημερομηνίας διεξαγωγής ειδικού τμήματος «ΣΥΝΕΧΟΥΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ» Πλοιάρχων πάσης τάξης Ε.Ν.

Γνωρίζεται ότι, το τμήμα «ΣΥΝΕΧΟΥΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ» που ήταν προγραμματισμένο για την 29-06-2023 την 08:00, δεν θα πραγματοποιηθεί. Νέα ημερομηνία διεξαγωγής του τμήματος, ορίζεται η 21-06-2023 και ώρα 14:15.

Επιπρόσθετα γνωρίζεται ότι, στο ΚΕΣΕΝ ΠΛΟΙΑΡΧΩΝ προγραμματίσθηκε έκτακτο ειδικό τμήμα «ΣΥΝΕΧΟΥΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ» Πλοιάρχων πάσης τάξης Ε.Ν., την 07-07-2023 και ώρα 14:15.

Για οιαδήποτε πληροφορία  οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στην Υπηρεσία μας μέσω του ψηφιακού τηλεφωνικού κέντρου μας (2104823853 εσωτ. 810 ή 2104818753) ή εφόσον παρατηρείται υπερφόρτωση αυτού, μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (kesenpl@hcg.gr).

Ετικέτες: , , , ,

ΚΕΣΕΝ ΠΛΟΙΑΡΧΩΝ: Αναβολή μαθημάτων – Τροποποίηση προγράμματος Σπουδών ειδικών τμημάτων εκπαίδευσης εν όψει των Βουλευτικών Εκλογών 21ης Μαΐου.

Γνωρίζεται ότι, ενόψει των Βουλευτικών Εκλογών της 21ης Μαΐου, δεν θα διεξαχθούν μαθήματα στο ΚΕΣΕΝ Πλοιάρχων την Παρασκευή 19-05-2023 και τη Δευτέρα 22-05-2023. Ως εκ τούτου τροποποιείται το πρόγραμμα Σπουδών της Σχολής, για τα ειδικά τμήματα εκπαίδευσης ως κάτωθι:

 • Το «T/S BASIC» που ξεκινάει την 15-05-2023, θα ολοκληρωθεί την 26-05-2023.
 • Το «RO-RO» που ξεκινάει την 15-05-2023, θα ολοκληρωθεί την 23-05-2023.
 • Το «T/S LNG- LPG ADVANCED» που ήταν προγραμματισμένο να ξεκινήσει την 22-05-2023, θα ξεκινήσει την 23-05-2023.
 • Το «RO-RO» που ήταν προγραμματισμένο να ξεκινήσει την 22-05-2023, θα ξεκινήσει την 23-05-2023.
 • Το τμήμα «ΕΠΑΝΕΞΕΤΑΣΗ RO-RO» που ήταν προγραμματισμένο για την Παρασκευή 19-05-2023, θα πραγματοποιηθεί μία μέρα πριν, την Πέμπτη 18-05-2023.
 • Το «BRM-BTM» που ξεκινάει την 15-05-2023 , θα ολοκληρωθεί την 18-05-2023.
 • To «ECDIS» που ξεκινάει την 15-05-2023 , θα ολοκληρωθεί την 18-05-2023.
 • To «ECDIS»που ήταν προγραμματισμένο για τη Δευτέρα 22-05-2023, θα ξεκινήσει μία μέρα μετά, την Τρίτη 23-05-2023.

Για οποιαδήποτε πληροφορία σχετικά,  οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στην Υπηρεσία μας μέσω του ψηφιακού τηλεφωνικού κέντρου μας (2104823853 εσωτ. 810 ή 2104818753) ή εφόσον παρατηρείται υπερφόρτωση αυτού, μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (kesenpl@hcg.gr).

Ετικέτες: , , , ,

ΚΕΣΕΝ ΠΛΟΙΑΡΧΩΝ: Έκτακτα Ειδικά Τμήματα Προσαρμογής γνώσεων Πλοιάρχων πάσης τάξης Ε.Ν. (STCW Manila 2010 amendments)

Γνωρίζεται ότι στο ΚΕΣΕΝ ΠΛΟΙΑΡΧΩΝ προγραμματίσθηκαν έκτακτα ειδικά τμήματα  «Προσαρμογής γνώσεων Πλοιάρχων πάσης τάξης Ε.Ν. (STCW Manila 2010 amendments)« την 12-06-2023 για Πλοιάρχους Α’ και Β΄τάξης Ε.Ν. και

από 13-06-2023 έως 15-06-2023 για ΠΛ Γ΄τάξης Ε.Ν.

Για οιαδήποτε πληροφορία  οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στην Υπηρεσία μας μέσω του ψηφιακού τηλεφωνικού κέντρου μας (2104823853 εσωτ. 810 ή 2104818753) ή εφόσον παρατηρείται υπερφόρτωση αυτού, μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (kesenpl@hcg.gr).

Ετικέτες: , , , ,

ΚΕΣΕΝ ΠΛΟΙΑΡΧΩΝ: Έκτακτο Ειδικό Τμήμα T/S BASIC

Γνωρίζεται ότι, στο ΚΕΣΕΝ ΠΛΟΙΑΡΧΩΝ προγραμματίσθηκε έκτακτο ειδικό τμήμα «Βασική εκπαίδευση στην ασφάλεια πετρελαιοφόρων, χημικών, μικτού τύπου και υγραεριοφόρων δεξαμενοπλοίων A-V/1-1-1 & A-V/1-2-1 BASIC TANKER – CHEMICAL & LIQUEFIED SAFETY«  από 27-03-2023 έως 05-04-2023 και ώρα 14:15.

Για οιαδήποτε πληροφορία  οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στην Υπηρεσία μας μέσω του ψηφιακού τηλεφωνικού κέντρου μας (2104823853 εσωτ. 810 ή 2104818753) ή εφόσον παρατηρείται υπερφόρτωση αυτού, μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (kesenpl@hcg.gr).

Ετικέτες: , , , ,

ΚΕΣΕΝ ΠΛΟΙΑΡΧΩΝ: Τμήμα «ΕΠΑΝΕΞΕΤΑΣΗ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ» την Πέμπτη 09-02-2023

Προς αποφυγή παραπληροφόρησης γνωρίζεται ότι, το ειδικό τμήμα «ΕΠΑΝΕΞΕΤΑΣΗ Ιατρικής Μέριμνας » σήμερα Πέμπτη 09-02-2023, θα διεξαχθεί δια ζώσης.

Για οιαδήποτε πληροφορία  οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στην Υπηρεσία μας μέσω του ψηφιακού τηλεφωνικού κέντρου μας (2104823853 εσωτ. 810 ή 2104818753) ή εφόσον παρατηρείται υπερφόρτωση αυτού, μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (kesenpl@hcg.gr).

Ετικέτες: , , , ,

ΚΕΣΕΝ ΠΛΟΙΑΡΧΩΝ: Έκτακτο Ειδικό Τμήμα SSO (αφορά Αξιωματικούς Ε.Ν)

Γνωρίζεται ότι στο ΚΕΣΕΝ ΠΛΟΙΑΡΧΩΝ προγραμματίσθηκε έκτακτο ειδικό τμήμα «SSO (Ship Security Officer)« από 16-02-2023 έως 17-02-2023 και ώρα 14:15.

Για οιαδήποτε πληροφορία  οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στην Υπηρεσία μας μέσω του ψηφιακού τηλεφωνικού κέντρου μας (2104823853 εσωτ. 810 ή 2104818753) ή εφόσον παρατηρείται υπερφόρτωση αυτού, μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (kesenpl@hcg.gr).

Ετικέτες: , , , ,

ΚΕΣΕΝ ΠΛΟΙΑΡΧΩΝ: Επανέναρξη μαθημάτων ECDIS και BRM-BTM, μετά από αναβολή τους λόγω δυσμενών καιρικών συνθηκών.

Γνωρίζεται ότι, λόγω της αναβολής των μαθημάτων των ειδικών τμημάτων εκπαίδευσης ECDIS και BRM-BTM που ήταν προγραμματισμένα να ξεκινήσουν τη Δευτέρα 06-02-2023, και δεν πραγματοποιήθηκαν λόγω δυσμενών καιρικών συνθηκών, η ημέρα έναρξης τροποποιείται ως ακολούθως:

1) ECDIS (της Δευτέρας 06-02-2023) : Μετατίθεται η έναρξη των μαθημάτων του πρωινού και απογευματινού τμήματος για την Τρίτη 07-02-2023 και ώρα 08:00 και 13:30 αντίστοιχα..

2) BRM-BTM (της Δευτέρας 30-01-2023): Τα μαθήματα του πρωινού και απογευματινού τμήματος, -που έχουν ήδη μετατεθεί μια φορά (λόγω απεργίας ΠΕΕΔΝΕ)- θα συνεχιστούν την Τετάρτη 08-02-2023 έως Πέμπτη 09-02-2023, ώρα 08:00 και 13:30 αντίστοιχα.

Σπουδαστές που αδυνατούν να προσέλθουν για παρακολούθηση στα ανωτέρω ειδικά τμήματα -κατόπιν των τροποποιήσεων- και επιθυμούν αλλαγή της ημερομηνίας εγγραφής τους, παρακαλούνται όπως προσέλθουν στη Γραμματεία του ΚΕΣΕΝ/Π από Τρίτη 07-02-2023.

Για οιαδήποτε πληροφορία  οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στην Υπηρεσία μας μέσω του ψηφιακού τηλεφωνικού κέντρου μας (2104823853 εσωτ. 810 ή 2104818753) ή εφόσον παρατηρείται υπερφόρτωση αυτού, μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (kesenpl@hcg.gr).

Ετικέτες: , , , ,

ΚΕΣΕΝ ΠΛΟΙΑΡΧΩΝ: Επανέναρξη μαθημάτων, μετά από αναβολή τους λόγω δυσμενών καιρικών συνθηκών.

Γνωρίζεται ότι λόγω της αναβολής των μαθημάτων των ειδικών τμημάτων της Δευτέρας 06-02-2023, λόγω δυσμενών καιρικών συνθηκών, τροποποιείται το πρόγραμμα των εν λόγω τμημάτων ως ακολούθως:

1)T/S BASIC (της Δευτέρας 06-02-2023) : Μετατίθεται η έναρξη των μαθημάτων για την Τρίτη 07-02-2023 και ώρα 14:15.

2) RO-RO (της Δευτέρας 06-02-2023): Μετατίθεται η έναρξη των μαθημάτων για την Τρίτη 07-02-2023 και ώρα 14:15.

3)T/S ADVANCED OIL (της Δευτέρας 30-01-2023): Τα μαθήματα του τμήματος που ξεκίνησε την 30-01-2023, θα συνεχιστούν την Τρίτη 07-02-2023 με ώρα έναρξης 14:15.

3) SECURITY A+B (κατώτερα πληρώματα):  Το τμήμα της 02-02-2023 που μετατέθηκε για σήμερα Δευτέρα 06-02-2023 με ώρα έναρξης 14:15 και αναβλήθηκε, μετατίθεται εκ νέου για την Τρίτη 06-02-2023 την ίδια ώρα.

Σπουδαστές που αδυνατούν να προσέλθουν για παρακολούθηση στα ανωτέρω ειδικά τμήματα και επιθυμούν αλλαγή της ημερομηνίας εγγραφής τους, παρακαλούνται όπως προσέλθουν στη Γραμματεία του ΚΕΣΕΝ/Π από Τρίτη 07-02-2023.

Για οιαδήποτε πληροφορία  οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στην Υπηρεσία μας μέσω του ψηφιακού τηλεφωνικού κέντρου μας (2104823853 εσωτ. 810 ή 2104818753) ή εφόσον παρατηρείται υπερφόρτωση αυτού, μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (kesenpl@hcg.gr).

Ετικέτες: , , , ,

ΚΕΣΕΝ ΠΛΟΙΑΡΧΩΝ: Αναβολή μαθημάτων ειδικών τμημάτων εκπαίδευσης, λόγω δυσμενών καιρικών συνθηκών.

Γνωρίζεται ότι αναβάλλονται τα μαθήματα των ειδικών τμημάτων που ήταν προγραμματισμένα για σήμερα Δευτέρα 06-02-2023, λόγω δυσμενών καιρικών συνθηκών. Νέες ημερομηνίες διεξαγωγής των εν λόγω μαθημάτων θα ανακοινωθούν με νεότερη ανακοίνωση.

 

Σπουδαστές που επιθυμούν αλλαγή της ημερομηνίας εγγραφής τους, παρακαλούνται όπως προσέλθουν στη Γραμματεία του ΚΕΣΕΝ/Π την Τρίτη 07-02-2023.

Για οιαδήποτε πληροφορία  οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στην Υπηρεσία μας μέσω του ψηφιακού τηλεφωνικού κέντρου μας (2104823853 εσωτ. 810 ή 2104818753) ή εφόσον παρατηρείται υπερφόρτωση αυτού, μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (kesenpl@hcg.gr).

Ετικέτες: , , , ,

ΚΕΣΕΝ ΠΛΟΙΑΡΧΩΝ: Αναβολή μαθημάτων, λόγω 48ωρης απεργίας ΠΕΕΔΝΕ.

Γνωρίζεται ότι λόγω της προγραμματισμένης 48ωρης απεργίας της ΠΕΕΔΝΕ για την 02 και 03-02-2023, τροποποιείται το πρόγραμμα των ειδικών τμημάτων ως ακολούθως:

1)T/S ADVANCED OIL: Μετατίθενται τα μαθήματα για τις 13-02-2023 και 14-02-2023, ώρα 14:15 αντίστοιχα.

2) BRM: Μετατίθενται τα μαθήματα για τις 06-02-2023 και 07-02-2023 (πρωινό και απογευματινό τμήμα), ώρα 08:00 και 13:30 αντίστοιχα.

3) SECURITY A+B (κατώτερα πληρώματα):  Το τμήμα της 02-02-2023 μετατίθεται για την 06-02-2023 με ώρα έναρξης 14:15.

Σπουδαστές που επιθυμούν αλλαγή της ημερομηνίας εγγραφής τους, παρακαλούνται όπως προσέλθουν στη Γραμματεία του ΚΕΣΕΝ/Π την Παρασκευή 03-02-2023.

Για οιαδήποτε πληροφορία  οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στην Υπηρεσία μας μέσω του ψηφιακού τηλεφωνικού κέντρου μας (2104823853 εσωτ. 810 ή 2104818753) ή εφόσον παρατηρείται υπερφόρτωση αυτού, μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (kesenpl@hcg.gr).

Ετικέτες: , , , ,

ΚΕΣΕΝ ΠΛΟΙΑΡΧΩΝ: Αναβολή μαθημάτων, λόγω επικίνδυνων καιρικών φαινομένων.

Γνωρίζεται ότι λόγω επικίνδυνων καιρικών φαινομένων και μετά από ανακοίνωση της Περιφέρειας Αττικής , τα απογευματινά μαθήματα του ΚΕΣΕΝ Πλοιάρχων σήμερα 26-01-2023 αναβάλλονται.

Οι σπουδαστές θα ενημερωθούν την Παρασκευή 27-01-2023, από το εκπαιδευτικό προσωπικό της Σχολής για την ημέρα αναπλήρωσης των ωρών.

Για οιαδήποτε πληροφορία  οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στην Υπηρεσία μας μέσω του ψηφιακού τηλεφωνικού κέντρου μας (2104823853 εσωτ. 810 ή 2104818753) ή εφόσον παρατηρείται υπερφόρτωση αυτού, μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (kesenpl@hcg.gr).

Ετικέτες: , , , ,

ΚΕΣΕΝ ΠΛΟΙΑΡΧΩΝ: Έκτακτα Ειδικά Τμήματα «Επανεξέταση Ιατρικής Μέριμνας (Refresh Medical Care)»

Γνωρίζεται ότι στο ΚΕΣΕΝ ΠΛΟΙΑΡΧΩΝ προγραμματίσθηκαν έκτακτα ειδικά τμήματα «ΕΠΑΝΕΞΕΤΑΣΗ Ιατρικής Μέριμνας (Refresh Medical Care)» την 04-11-2022 και 25-11-2022 ώρα 11:40.

Για οιαδήποτε πληροφορία  οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στην Υπηρεσία μας μέσω του ψηφιακού τηλεφωνικού κέντρου μας (2104823853 εσωτ. 810 ή 2104818753) ή εφόσον παρατηρείται υπερφόρτωση αυτού, μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (kesenpl@hcg.gr).

Ετικέτες: , , , ,

ΚΕΣΕΝ ΠΛΟΙΑΡΧΩΝ: Έκτακτο Ειδικό Τμήμα «Επανεξέταση Ιατρικής Μέριμνας (Medical Care)»

Γνωρίζεται ότι στο ΚΕΣΕΝ ΠΛΟΙΑΡΧΩΝ προγραμματίσθηκε έκτακτο ειδικό τμήμα «ΕΠΑΝΕΞΕΤΑΣΗ Ιατρικής Μέριμνας (Medical Care) την 14-10-2022 και ώρα 11:40

Για οιαδήποτε πληροφορία  οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στην Υπηρεσία μας μέσω του ψηφιακού τηλεφωνικού κέντρου μας (2104823853 εσωτ. 810 ή 2104818753) ή εφόσον παρατηρείται υπερφόρτωση αυτού, μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (kesenpl@hcg.gr).

Ετικέτες: , , , ,

ΚΕΣΕΝ ΠΛΟΙΑΡΧΩΝ: Έκτακτα Ειδικά Τμήματα

Γνωρίζεται ότι στο ΚΕΣΕΝ ΠΛΟΙΑΡΧΩΝ προγραμματίσθηκε έκτακτο ειδικό τμήμα T/S BASIC «Βασική εκπαίδευση στην ασφάλεια πετρελαιοφόρων, χημικών, μικτού τύπου και υγραεριοφόρων δεξαμενοπλοίων» από 07-07-2022 έως 18-07-2022 και ώρα 14:15 (εξ αποστάσεως εκπαίδευση).

Για οιαδήποτε πληροφορία  οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στην Υπηρεσία μας μέσω του ψηφιακού τηλεφωνικού κέντρου μας (2104823853 εσωτ. 810 ή 2104818753) ή εφόσον παρατηρείται υπερφόρτωση αυτού, μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (kesenpl@hcg.gr).

Ετικέτες: , , , ,

ΚΕΣΕΝ ΠΛΟΙΑΡΧΩΝ: Έκτακτα ειδικά τμήματα Tanker Safety Basic & Ecdis

Γνωρίζεται ότι στο ΚΕΣΕΝ ΠΛΟΙΑΡΧΩΝ προγραμματίσθηκαν έκτακτα ειδικά τμήματα για:

 • Tanker Safety Basic την 17-01-2021 και ώρα 14:15.
 • Ecdis την 24-01-2021 και την 07-02-2021 και ώρα 13:30

Ετικέτες: ,

Κατ’ εξαίρεση εγγραφές υποψηφίων Πλοιάρχων- Μηχανικών Α΄-Β΄ Τάξης χωρίς Γνωμάτευση ΑΝΥΕ

1. Σε εφαρμογή οδηγιών ΥΝΑΝΠ για τη λήψη μέτρων αποφυγής διάδοσης του κορωνοϊού- covid-19 και λόγω παρατηρούμενων καθυστερήσεων στην ΑΝΥΕ, παρέχεται ΚΑΤ΄ ΕΞΑΙΡΕΣΗ δυνατότητα εγγραφής χωρίς την προσκόμιση γνωμάτευσης σωματικής ικανότητας από την ΑΝΥΕ στους κάτωθι κύκλους:

 • ΠΛΟΙΑΡΧΟΙ Β΄ ΤΑΞΗΣ (ΣΕΙΡΑ 202, ΕΝΑΡΞΗ 22-04-2021)
 • ΠΛΟΙΑΡΧΟΙ Α΄ ΤΑΞΗΣ (ΣΕΙΡΑ 298, ΕΝΑΡΞΗ 26-05-2021)
 • ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ Α΄ ΤΑΞΗΣ (ΣΕΙΡΑ 298, ΕΝΑΡΞΗ 20-04-2021)
 • ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ Α΄ ΤΑΞΗΣ (ΣΕΙΡΑ 299, ΕΝΑΡΞΗ 03-06-2021)
 • ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ B΄ ΤΑΞΗΣ (ΣΕΙΡΑ 183, ΕΝΑΡΞΗ 20-04-2021)

2. Αντί της γνωμάτευσης σωματικής καταλληλότητας από την ΑΝΥΕ, οι ενδιαφερόμενοι σπουδαστές οφείλουν να προσκομίσουν για εγγραφή, πέραν των απαιτούμενων δικαιολογητικών σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, αντίστοιχο έγγραφο περί οφειλής της εν λόγω γνωμάτευσης, που θα παραλαμβάνουν από τη ΔΕΚΝ Δ΄ (πρώην Υπηρεσία Ναυτικών Μητρώων)

3. Ωστόσο, προκειμένου να χορηγηθεί το αντίστοιχο δίπλωμα και να καταβληθεί η σχετική επιδότηση, η κατάθεση της υπόψη γνωμάτευσης ΑΝΥΕ είναι ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ το αργότερο μέχρι ολοκλήρωσης των συγκεκριμένων εκπαιδευτικών κύκλων.

Ετικέτες: , , , , , ,

Παράταση ισχύος Πιστοποιητικών Ναυτικής Ικανότητας, Πιστοποιητικών Επάρκειας & Πιστοποιητικών Επικύρωσης (Endorsements)

Στο πλαίσιο αντιμετώπισης των συνεπειών της πανδημίας της νόσου COVID-19 και προκειμένου διασφαλιστεί η απρόσκοπτη και ομαλή συνέχιση της Ναυτιλιακής δραστηριότητας, χορηγείται παράταση ισχύος έως έξι (06) μηνών στο σύνολο των αποδεικτικών ναυτικής ικανότητας και των πιστοποιητικών επάρκειας που έχουν εκδοθεί από την αρμόδια Ελληνική Αρχή, σύμφωνα με της διατάξεις της Διεθνούς Σύμβασης STCW ’78 και έληξαν ή πρόκειται να λήξουν από 01-04-2021 μέχρι την 30-09-2021

Αντίστοιχη παράταση χορηγείται και στα πιστοποιητικά επικύρωσης (endorsements), υπό την προϋπόθεση ότι τα αποδεικτικά ναυτικής ικανότητας αλλοδαπής αρχής, τα οποία επικυρώνουν, έχουν διάρκεια ισχύος που εκτείνεται μέχρι την παραπάνω ημερομηνία παράτασης.

Οι ως άνω παρατάσεις ισχύουν δίχως να απαιτείται σχετική καταχώρηση επί του πιστοποιητικού, ούτε την υποβολή αντίστοιχου αιτήματος ή άλλων δικαιολογητικών.

Για να δείτε το ΦΕΚ πατήστε  εδώ

Ετικέτες: ,

Παράταση ισχύος Πιστοποιητικών Ναυτικής Ικανότητας, Πιστοποιητικών Επάρκειας & Πιστοποιητικών Επικύρωσης (Endorsements)

Στο πλαίσιο αντιμετώπισης των συνεπειών της πανδημίας της νόσου COVID-19 και προκειμένου διασφαλιστεί η απρόσκοπτη και ομαλή συνέχιση της Ναυτιλιακής δραστηριότητας, χορηγείται παράταση ισχύος έως έξι (06) μηνών στο σύνολο των αποδεικτικών ναυτικής ικανότητας και των πιστοποιητικών επάρκειας που έχουν εκδοθεί από την αρμόδια Ελληνική Αρχή, σύμφωνα με της διατάξεις της Διεθνούς Σύμβασης STCW ’78 και έληξαν ή πρόκειται να λήξουν μέχρι την 31.03.2021

Αντίστοιχη παράταση χορηγείται και στα πιστοποιητικά επικύρωσης (endorsements), υπό την προϋπόθεση ότι τα αποδεικτικά ναυτικής ικανότητας αλλοδαπής αρχής, τα οποία επικυρώνουν, έχουν διάρκεια ισχύος που εκτείνεται μέχρι την παραπάνω ημερομηνία παράτασης.

Οι ως άνω παρατάσεις ισχύουν δίχως να απαιτείται σχετική καταχώρηση επί του πιστοποιητικού, ούτε την υποβολή αντίστοιχου αιτήματος ή άλλων δικαιολογητικών.

(άρθρο 125 ΦΕΚ Α΄256/23-12-2020)

Για περισσότερες πληροφορίες απευθύνεστε στα 210 4818753, 210 4823853 (εσωτ: 811, 813) και στο email: kesenpl@hcg.gr 

Ετικέτες: ,

ΚΕΣΕΝ ΠΛΟΙΑΡΧΩΝ: Εγγραφές στον κύκλο Σπουδών υποψηφίων Πλοιάρχων Β΄ Τάξης της 18ης Δεκεμβρίου 2020

Λόγω της παρατηρούμενης μειωμένης προσέλευσης προ-εγγεγραμμένων ναυτικών στον Κύκλο Σπουδών Πλοιάρχων Β΄ Τάξης Ε.Ν. που ξεκινά την Παρασκευή 18-12-2020, τυχόν ενδιαφερόμενοι ναυτικοί μπορούν να υποβάλλουν στο ΚΕΣΕΝ Πλοιάρχων αίτηση εγγραφής  (πατήστε εδώ) στον συγκεκριμένο Κύκλο Σπουδών, το αργότερο μέχρι και την Τετάρτη 16-12-2020, είτε αυτοπροσώπως, είτε μέσω courier, ώστε να ενταχθούν σε σχετική λίστα αναμονής.

Υπενθυμίζεται ότι:

 • Η σχετική αίτηση εγγραφής, θα πρέπει σε κάθε περίπτωση να φέρει και το γνήσιο της υπογραφής του αιτούντος στην Υπεύθυνη Δήλωση (στη δεύτερη σελίδα).
 • Η Θυρίδα θα παραλαμβάνει τον  φάκελο μόνο εφόσον είναι πλήρης [και σε κάθε περίπτωση με επισυναπτόμενο το Πιστοποιητικό (παραπεμπτικό) από την ΔΕΚΝ Δ΄ (2ας Μεραρχίας 18 1ος όροφος)].
 • Οι ενδιαφερόμενοι προς εγγραφή μέσω courier θα πρέπει να έχουν ήδη ενημερώσει την εταιρεία ή τον υπάλληλο courier για την παραλαβή της σχετικής Βεβαίωσης εγγραφής από την Θυρίδα πριν από την αναχώρησή του από το ΚΕΣΕΝ Πλοιάρχων, ώστε το courier να την αποστείλει στον εγγεγραμμένο σπουδαστή.

Ετικέτες: , , ,

ΚΕΣΕΝ ΠΛΟΙΑΡΧΩΝ: ΑΝΑΣΤΟΛΗ ΕΙΔΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ECDIS, BRM-BTM και MEDICAL CARE

Σύμφωνα με νεότερες οδηγίες του ΥΝΑΝΠ, στο σύνολο των  Δημόσιων Σχολών Εμπορικού Ναυτικού αναστέλλεται κάθε είδους εκπαιδευτική διαδικασία  με φυσική παρουσία, συμπεριλαμβανομένων των πρακτικών ασκήσεων και εργαστηρίων. Ως εκ τούτου τα προγραμματισμένα για τον μήνα Νοέμβριο μαθήματα Ειδικών Τμημάτων με  εργαστηριακές- κλινικές εφαρμογές του ΚΕΣΕΝ Πλοιάρχων (ECDIS, BRMBTM και MEDICAL CARE) καθώς και οι εξετάσεις αυτών, δεν θα πραγματοποιηθούν.

Κατά τα λοιπά συνεχίζουν να ισχύουν τα αναφερόμενα στην από 07-11-2020 Ανακοίνωση του ΚΕΣΕΝ Πλοιάρχων.

Ετικέτες: , , , ,