ΚΕΣΕΝ Πλοιάρχων

espa

Στο Κ.Ε.Σ.Ε.Ν/ Πλοιάρχων πραγματοποιούνται:

 

   1.Εκπαιδευτικοί κύκλοι σπουδών για την απόκτηση διπλώματος Α’ και Β’                   τάξης Πλοιάρχων Ε.Ν.

2.Ειδικά τμήματα επιμόρφωσης για την πιστοποίηση Αξιωματικών και                 πληρωμάτων Ε.Ν.

 3. Λοιπές αιτήσεις*:

*(Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν τις συγκεκριμένες αιτήσεις στο e-mail kesenpl@hcg.gr).

α) Δηλώσεις επανεξέτασης οφειλόμενων μαθημάτων

Για την αίτηση Πλοιάρχων Α΄ πατήστε εδώ.

Για την αίτηση Πλοιάρχων B΄ (ΠΑΛΑΙΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ) πατήστε εδώ.

Για την αίτηση Πλοιάρχων B΄ (ΝΕΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ) πατήστε εδώ.

 β) Αίτηση χορήγησης βεβαίωσης φοίτησης (πατήστε εδώ)

4. Για να αξιολογήσετε τις παρεχόμενες υπηρεσίες του ΚΕΣΕΝ Πλοιάρχων, πατήστε εδώ για να συμπληρώσετε τη σχετική φόρμα.

5. Για δικαιολογητικά επιδότησης Υποψήφιων Πλοιάρχων Ά και Β΄ Τάξης Ε.Ν. πατήστε εδώ.

6. Οδηγίες εισόδου και χρήσης ηλεκτρονικής πλατφόρμας «Microsoft Teams»

Πρόγραμμα Σπουδών ΚΕΣΕΝ Πλοιάρχων 2021-2022