ΚΕΣΕΝ Μηχανικων

espa         fb_icon_325x325

Διαδικασία εξυπηρέτησης κοινού στο πλαίσιο μέτρων αντιμετώπισης COVID-19 (από 09-11-2020)

Στο Κ.Ε.Σ.Ε.Ν. Μηχανικών πραγματοποιούνται:

1.Εκπαιδευτικοί κύκλοι σπουδών για την απόκτηση διπλώματος Α’ και Β’  τάξης Μηχανικού Ε.Ν.

 

 

 

2.Ειδικά τμήματα επιμόρφωσης για την πιστοποίηση Μηχανικών Ε.Ν.

 

 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΕΣΕΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 2021-2022